Hyppää sisältöön

Yhteiskunta­muotoilun

valmennus

Kaupungit ja alueet ovat yhteiskunnan keskeisiä toimijoita kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueiden elinvoimaisuuden kasvattamisessa. Onnistunut palvelutuotanto huomioi kestävän kehittämisen vaatimukset ja varmistaa, että palvelujen kehittämisen lähtökohtana ovat ihmisten tarpeet ja odotukset.

Tässä valmennusohjelmassa opit, miten varmistaa kokonaisvaltainen ja ihmiskeskeinen näkökulma palvelujen kehittämistä yli toimi-, palvelu- ja vastuu-aluerajojen. Valmennus perustuu BT-mallin ihmiskeskeisten suunnittelu menetelmiin, jotka tukevat kaupunkeja toteuttamaan systeeminen muutos tavassa suunnitella ja kehittää palveluita ilman merkittävää organisaatiomuutosta.

Valmennuksen aikana opit, miten:

 • käyttää ihmiskeskeiskeisen suunnittelun periaatteita palveluiden kehittämisessä
 • hyödyntää hyvinvoinnin ja elinvoiman sidosmallia palveluiden suunnittelun tukena
 • muodostaa vuorovaikutussuhteita sidosmallin eri elementtien välille yhteisvaikuttavan suunnittelun pohjana
 • varmistaa, että kehittäminen tapahtuu asetettujen raamien, sääntöjen ja tavoitteiden puitteissa ja samalla ihmisten tarpeet huomioiden
 • ohjata kehittämistä salkkujohtamisen periaatteilla
 • soveltaa kehittämisen malleja eri käyttötapauksissa

Kenelle valmennus on tarkoitettu? 

Valmennus sopii kaikille (liike)toiminnassa ja ICT:ssä toimiville henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu palveluiden kehittäminen ja erityisesti uusien, digitalisuutta hyödyntävien ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto.

Valmennuksen kesto ja toteutustapa: 2 pv, luokkahuone- tai hybriditoteutus

Aika ja paikka 10.-11.5.2023 Innopoli 1, Espoo klo 9-17

Moduulit

Esitehtävä: Keksi joku yhteiskunnallinen kehitystarve ja varaudu esittelemään se muulle ryhmälle

9:00     Tervetuloa valmennukseen! Esittelyt ja päivän agenda

            Kehitysideoiden esittely

 • Omavalintaisen yhteiskunnallisen kehitystarpeen esittely

            Ihmiskeskeisen suunnittelun periaatteet

 • Ihmiskeskeisen suunnittelun elementit
 • Oman kehitysidean asemointi suhteessa ihmiskeskeiseen suunnittelun menetelmiin

            Sidosmalli ratkaisun suunnittelun pohjana 

 • Hyvinvoinnin ja elinvoiman sidosmallin esittely ja hyödyntäminen kehityshaasteiden ratkaisun suunnittelussa
 • Sidosmallin käyttäminen vuorovaikutussuhteiden määrittelyn pohjana

12:00   Lounas

            Arvovirtapohjainen toimintamalli

 • Mikä on arvovirtapohjainen toimintamalli ja mihin sitä tarvitaan?
 • Hyvinvoinnin ja elinvoiman arvovirrat, johtamistasot ja roolit
 • Salkunohjaaminen ja tilannekuvaan perustuva johtaminen arvovirtatasolla
 • Kehityskokonaisuuksien määrittäminen

            Kehityskokonaisuuksissa tapahtuva kehittäminen käytännössä

 • Visio, etenemissuunnitelmat ja kehittäminen kehitysvirtatasolla – menetelmät, ohjaaminen sekä tarpeesta palvelutuotantoon eteneminen
 • Menetelmien soveltaminen omaan kehitysideaan

17:00   Valmennuspäivän lopetus

9:00     Aloitus ja edellisen päivän oppien reflektointi

            Vierailijapuheenvuoro: Systeeminen muutos julkisella sektorilla

 • Puhuja tarkentuu myöhemmin

            Miten varmistaa toimintamallin ottaminen osaksi jokapäiväistä työtä?

 • Menetelmien hyödyntäminen osana jokapäiväistä tekemistä – miten ottaa ihmiset mukaan ihmiskeskeiseen tapaan kehittää palveluja
 • Digitaaliset alustat prosessien muuttamisen välineinä

12:00   Lounas

            Yhteiskuntamuotoilun lopputyö (tiimityö)

 • Tiimit valitsevat todellisen kehitystarpeen ja tekevät suunnitelman, miten haaste ratkaistaan ihmiskeskeisen suunnittelun menetelmistöä hyödyntäen
 • Tiimit valmistautuvat esittämään ratkaisuehdotuksen tahoille, jotka olisivat mukana ratkaisun kehittämisessä todellisessa ympäristössä

17:00   Valmennuspäivän lopetus

Miksi Sofigate Academy?

Sofigate Academy on valmentanut tuhansia eri toimialojen henkilöitä hyödyntämään avoimen bisnesteknologiamallin jakamia parhaita käytäntöjä digitaalisten palveluiden kehittämisessä.

Sofigate Academyn valmennusmetodit nojaavat vahvasti case-esimerkkeihin ja kokemukselliseen oppimiseen. Erilaiset pelit ja harjoitukset tekevät oppimisesta mielekästä.

Valmennusohjelmaan osallistuneilla on mahdollisuus suorittaa BT-mallin sertifiointikoe (BT Standard Green Card) valmennusohjelman päätteeksi. Tarkemmat ohjeet annetaan valmennuksen aikana.

Käytämme valmennuksessa digitaalista kurssialustaa. Alustalla hallinnoidaan koulutusmateriaalit ja koulutuksen aikainen viestintä.

Muutos- ja peruutusehdot

Jos osallistumisen peruminen tehdään viimeistään seitsemän päivää ennen valmennusohjelman alkua, oikeuttaa se täyteen maksupalautukseen. Osallistumisen voi myös siirtää toiseen ajankohtaan tai vaihtaa toiselle henkilölle samasta yrityksestä tai organisaatiosta.

Valmennusohjelmasta poisjääminen ei oikeuta maksupalautukseen, jos siitä ei ole ilmoitettu vähintään seitsemän päivää ennen koulutuksen alkua.

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.

Valmennusohjelman hinta

Kokonaishinta on 1 600 € (+ ALV). Hinta ei sisällä matka- eikä majoituskuluja.

Kerrothan myös, mikäli aiot osallistua lähiopetuspäiviin (tai toiseen niistä) etäyhteyden kautta.

Sertifikaatit

Valmennusohjelma perustuu avoimen Bisnesteknologia, joka on ladattavissa maksutta osoitteessa www.btmalli.fi . Valmennusohjelmaan osallistuneilla on mahdollisuus osallistua Business Technology Standardin sertifiointikokeeseen ja saada BT Standard Green Card tunnustus kokeen läpäisemisestä.

Ota yhteyttä

Kysy lisätietoja: academy@sofigate.com

Tarvitsetteko räätälöityä koulutusta organisaatiollenne?
Valmennusohjelman kesto ja sisältö ovat muokattavissa yrityksenne/organisaationne tarpeisiin. Otathan yhteyttä, niin keskustellaan toiveistanne tarkemmin.

General information

Date

10.05.2023 – 11.05.2023

Location

Espoo (etäosallistuminen mahdollista)
Innopoli 1 Tekniikantie 12 02150 Espoo

Price

1600 €

Related courses

Etsi