2020-luvulla asiakas on kuningas – tai ainakin pitäisi olla, jos kuunnellaan yrityksiä. Asiakaskokemuksen on oltava strategian ytimessä, kuuluu monen yrityksen mantra.

Hyvistä aikeista huolimatta läheskään aina asiakaskokemus ei toteudu kuin juhlapuheissa. Meistä jokainen törmää asiakkaina tilanteisiin, jossa koemme olevamme pingispalloja verkkopalvelujen, sovellusten ja asiakaspalvelumeilien välillä.

Kokemuskilpailu kiristyy eikä katso enää maarajoja. Vertailukohtana meillä on Uber, Amazon, Netflix ja muut raketin lailla nousseet disruptiiviset yhtiöt. Ne ovat miettineet asiakaskokemuksen ja palvelun hankkimisen kokonaan uudella tavalla alusta saakka teknologian mahdollistama asiakaskokemus on niiden liiketoiminnassa sisäänrakennettuna.

Miksi asiakaskokemuksen uudistamista jarruttaa? Ovatko perinteiset toimijat jo auttamatta myöhässä?

Sofigaten Business Technologies -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Pasi Mantila sanoo, että vaikka painetta olisi etsiä pikavoittoja, onnistumisen avain on lähestyä asiakaskokemusta kokonaisvaltaisesta näkökulmasta.

”Jokainen yrityksen ydinprosesseista vaikuttaa asiakaskokemukseen: myynti, markkinointi, hankinta, logistiikka, talous – kaikki. Ei siis auta ryhtyä kääntämään vain yhtä kulmaa, vaan on katsottava kokonaisuutta. Mikä vaikuttaa mihinkin, mitä kyvykkyyksiä tarvitaan, jotta uuden asiakaskokemuksen vaatima muutos on mahdollinen? Mikä on nykytilanne? Jos organisaatio toimii siiloissa ja prosessit, järjestelmät sekä kulttuuri ovat 80-luvun peruja, kuinka strategista asiakaskokemuksen kehittäminen voi olla?”, Mantila sanoo.

Teknologia kehittyy vauhdilla – kulttuuri ja ihmiset eivät

Teknologia on viime vuosina kehittynyt vauhdilla eteenpäin ja yritykset pääsevät helposti kiinni maailmanluokan teknologia-alustoihin. Yksin teknologia ei kuitenkaan ratkaise mitään.

Pasi Mantilan kollega, Sofigaten CTO Customer Experience Markus Frilund on nähnyt työssään, kuinka monissa yrityksissä on innostuttu kokeilemaan teknologian mahdollisuuksia – harmillisen usein tuloksetta.

”Teknologia on tärkeä uudistamisen mahdollistaja, mutta jos strategia puuttuu, hyödyt jäävät toteutumatta. Yrityksissä on testailtu tekoälyä, robotiikkaa ja niin edelleen, kieltämättä usein mielenkiintoisilla tuloksilla, mutta mitä sitten ja mitä lopulta on jäänyt viivan alle? Kokeiluun löytyy intoa, mutta kun pitäisi lähteä skaalautumaan, yhtäkkiä menee monimutkaiseksi ja into loppuu”, Frilund kertoo.

Frilund on huomannut, että jos innovaatio liittyy yhteisen strategiseen visioon, tarvittavien kyvykkyyksien rakentaminen läpi organisaatiota on realistisempaa.

”Innovaatiot pitää linkittää strategiaan, joka on koko yritykselle selkeä. On myös kyettävä muuttamaan strategiaa nopeasti, jos innovaatio niin määrää”, Frilund sanoo.

Mantila ja Frilund peräänkuuluttavat paluuta tärkeisiin perusasioihin: Liiketoiminta on kyettävä ajattelemaan uusiksi. On katsottava ja kehitettävä kyvykkyyksiä kokonaisvaltaisesti – prosesseja, ihmisiä ja työkaluja. Teknologian rinnalle tarvitaan toimintamalleja, jotka auttavat ymmärtämään kyvykkyydet.

Asiakaskokemuksen nostaminen aidosti strategian ytimeen on suuri muutos, jonka jalkauttaminen vaatii ymmärrystä ja kärsivällisyyttä. Ihmiset ja organisaatiokulttuurit muuttuvat verkkaisemmin kuin teknologia.

”Esimerkiksi pilviteknologia on valtavan nopeaa ottaa käyttöön. Ihmiset taas ovat yhtä hitaita kuin aina ennenkin. Muutoshankkeita on pakko pilkkoa pienempiin osiin, jotta pääsee eteenpäin”, Mantila toteaa.

Mitä onnistuminen asiakaskokemuskilpailussa edellyttää?

Lähivuodet näyttävät, kuinka jyvät erottuvat akanoista asiakaskokemuskilpailussa. Mitä asioita asiakaskokemuksen strategisessa kehittämisessä tulisi ainakin huomioida? Pasi Mantila ja Markus Frilund kehottavat käymään seuraavat kysymykset tarkasti läpi:

  1. Onko yritykselläsi yhteinen viitekehys, joka kuvaa sen strategian, kokonaisarkkitehtuurin ja liiketoimintakyvykkyydet? Yhteinen kieli ja iso kuva ovat edellytys sille, että yhteistyö on tehokasta ja päätöksenteko nopeaa.
  2. Salliiko yrityskulttuurisi asiakaskokemuksen tarkastelun rehellisesti ja innovoinnin rohkeasti? Dataa kannattaa käyttää hyväksi asiallisen keskustelun fasilitoimiseen. Jotta asiakaskokemusta voidaan parantaa, lähtötilanne on kyettävä hyväksymään.
  3. Millaisesta perspektiivistä katsotte asiakaskokemusta – kokonaisvaltaisesti vai siiloittain? Kaikki vaikuttaa asiakaskokemukseen. Uudistettu julkisivu ei kauan auta, jos taustaprosessit ja -järjestelmät tökkivät. Kun teette pinnallisia muutoksia asiakaskokemukseen, varmistakaa, että ymmärrätte, miten muutokset vaikuttavat koko organisaatioon.
  4. Ovatko asiakaspalvelijoiden ja myynnin työkalut hyödyllisiä ja käyttäjäystävällisiä? Se on ainoa tapa saada luotettavaa dataa.
  5. Miten hyödynnätte dataa tällä hetkellä ymmärtääksenne asiakaskokemusta ja sen heikkouksia? Kun teet analytiikkaharjoituksia, pidä aina mielessä varsinaiset KPI:t ja pohdi, miten niihin voidaan vaikuttaa. On helppoa jäädä kehittämään teknisesti hienoja analytiikkaratkaisuja, joiden vaikutus on loppujen lopuksi mitätön.
  6. Miten hyvin kumppanisi vastaavat tarpeitasi? Vaadi asiakaskokemuksen kehittämisen kumppaneiltasi sekä ketterää innovointia että kokonaisvaltaista lähestymistapaa muutoksen varmistamiseksi.

 

Haluaisitko keskustella kanssamme lisää siitä, miten asiakaskokemuskilpailussa onnistutaan? Ota yhteyttä tästä:

 

Kirjoittajat

Pasi Mantila vastaa Sofigatella Business Technologies -liiketoiminta-alueesta. Hänellä on kokemusta yrityksen eri toimintojen johtamisesta ja kehittämisestä teknologiamuutosta hyödyntäen. Hän inspiroituu työssään arvon synnyttämisestä asiakkaalle: yhdistelmänä teknologian huikeat mahdollisuudet ja liiketoiminnan muutoksen kokonaisvaltainen johtaminen.

Markus Frilund on Sofigaten Senior Advisor ja CTO Customer Experience. Hänen vahvaa teknologiataustaansa täydentää intohimo liiketoiminnan suunnitteluun. Hänellä on pitkä kokemus ideoiden kehittämisestä uusiksi kyvykkyyksiksi ja tuotteiksi. Hän auttaa asiakkaitaan myös löytämään uusia tapoja suunnittelutyön ja päätöksenteon fasilitointiin.

Read these next

Cookies Settings