Liiketoiminnan muutospaine ajaa yritykset hakemaan koko ajan uutta ja tehokkaampaa ulkopuolelta. Silloin jo käytössä olevien tuotannontekijöiden optimointi monesti unohtuu. Tervetuloa Sofigaten Petteri Patjaksen seurassa ajatusmatkalle sinne, minne harva yritys on mennyt: absoluuttisen suorituskyvyn äärirajoille.

”Ei minua kiinnosta, mihin tarkoitukseen se on suunniteltu. Haluan tietää, mihin kaikkeen se pystyy!”

Nämä lennonjohtaja Gene Krantzin legendaariset sanat Apollo 13 -kriisin keskellä tiivistävät ajatuksen, joka nykyisessä kasvuhakuisessa liiketoiminnassa helposti unohtuu:

Nopeatempoisessa tuloshakuisuudessa johtajat hyppäävät uusimpien teknologioiden ja metodologioiden mukana kehityksen aallonharjalle. Mitäpä jo käyttäisitkin aikaa yrityksessäsi jo olemassa olevien elementtien optimointiin ja hyödyntämiseen?

Lue myös: Johtajatko, tunnistatko itsestäsi nämä neljä digikehityksen edelläkävijän piirrettä?

Jyrääkö kiivas liiketoiminnan muutos tuotannontekijöiden optimoinnin mahdollisuudet?

Lähes jokaisen yrityksen liiketoimintamallin sisällä on monimutkainen tuotannontekijöiden kokonaisuus. Se koostuu ympäristöstä, toimintatavoista, tekijöistä ja työvälineistä. Näiden lisäksi tekemisellä on oltava tarkoitus ja suunta. Tämä kokonaisuus ei ole kuitenkaan vakio, vaan siihen kohdistuu jatkuva muutospaine.

On helppo kuvitella, että hallitsee muutosta, kun toimii aina viimeisimpien trendien tai teknologioiden mahdollistamalla tavalla. Liian kiivas muutoksen tahti aiheuttaa kuitenkin sen, ettei yrityksesi ehdi milloinkaan optimoida kulloinkin käytössä olevien tuotannontekijöiden tehokkuutta. Jos muutos on jatkuvaa, mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen valuu hukkaan.

Apollo 13 -lennonjohto oli kriisitilanteessa pakotettu pysähtymään ja miettimään tilannetta aivan uudesta näkökulmasta. Mitä meillä on käytössä?

Yritysmaailmassa kasvu ja siihen tähtäävä muutos tehdään usein korvaamalla tuotannontekijä uudemmalla ja näennäisesti paremmalla komponentilla. Sen sijaan kannattaisi miettiä, voisiko nykyisiä liiketoiminnan tekijöitämme hyödyntää erilaisella, mutta tehokkaammalla, tavalla kasvun mahdollistamiseksi.

Kuinka moni yritys on päässyt absoluuttisen suorituskyvyn äärimmäiselle rajalle?

Reaalimaailmassa on välillä tilanteita, joissa seinä tulee vastaan. Kasvu ei ole enää mahdollista nykyisillä tuotannontekijöillä ja laaja transformaatio on yrityksen selviytymisen kannalta ehdoton edellytys. Kuinka moni yritys on kuitenkaan todella päässyt tälle rajalle?

Tarkoitan absoluuttisen suorituskyvyn äärimmäistä rajaa, jossa yrityksen kaikista komponenteista on optimoitu paras mahdollinen suorituskyky. Haluan korostaa tässä nimenomaan optimoinnin merkitystä.

Optimointia ei ole se, että jokainen ruuvi kiristetään niin kireälle kuin mahdollista. Tästä on varsinkin työntekijäkokemuksessa paljon huonoja esimerkkejä. Ruuvin pitää olla juuri niin kireällä, että se tuottaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Henkilöstön näkökulmasta tämä luonnollisesti tarkoittaa työn, levon ja mielen oikeaa tasapainoa.

Sisältyykö teillä hyvinvointityö projektisuunnitelmiin? Kolme syytä, miksi sen pitäisi. 

Avaruudesta Formula 1 -talliin: huippuunsa viritetyt tuotannontekijät luovat erot

Siirrytään esimerkeissämme avaruuslennoista maan pinnalle, Formula 1 -autourheiluun, jossa suorituskykylähtöinen toiminta on tuttua. Formula 1 -tallin tuotannontekijät ovat moninaiset: pienistä hiilikuituosista kisateknikon osaamiseen ja kuljettajan reagointikykyyn.

Jokainen tuotannontekijä on optimoitu tuottamaan Grand Prix -kilpailussa paras mahdollinen suorituskyky kisatilanteessa − ja vain juuri siinä tilanteessa − läsnä olevilla tekijöillä. Saatavilla on paras mahdollinen teknologia, huippuunsa viritetty kompetenssi kaikilla osa-alueilla sekä rajaton määrä telemetriatietoa ja dataa, joka kertoo mitä toimintaympäristössä tapahtuu.

Miten tästä kokonaisuudesta saadaan paras mahdollinen suorituskyky irti? Huippu-urheilun piirissä näissäkin asioissa on eri yksiköiden, tiimien ja joukkueiden välillä suuria eroja.

Johtaja, muista nämä kaksi avainkysymystä

Yritysmaailmassa kehityksellä, uusilla teknologioilla ja toimintamalleilla on aina paikkansa. Ne luovat uusia, aiemmin jopa saavuttamattomaltakin tuntuneita mahdollisuuksia. Nopeatempoisessa liiketoimintaympäristössä saavutat kulloinkin parhaan saatavilla olevan suorituskyvyn kuitenkin siten, että yrityksesi hyödyntää jo olemassa olevia tuotannontekijöitä.

Optimointi saattaa johtaa yrityksesi oivalluksiin, joiden avulla vältätte raskaat muutosprojektit ja saavutatte omasta toimintaympäristöstänne moninkertaisen kasvun.

Liiketoimintajohtaja, kysy siis itseltäsi tasaisin väliajoin:

  1. Toimimmeko tänään parhaalla mahdollisella tavalla?
  2. Olemmeko hyödyntäneet kaiken suorituskyvyn, jota meillä on jo käytössämme?

Jos olette saavuttaneet kasvun rajat, silloin on aika isommille muutoksille.

 

Petteri PatjasPetteri Patjas on työskennellyt yli kahden vuosikymmenen ajan erilaisten liiketoiminnan muutoshankkeiden parissa – välillä jopa ilman IT:tä.

Read these next

Cookies Settings