Första april 2016 fick jag en nyhet jag önskar hade varit ett skämt: min mor, 60 år och fortfarande i arbetsför ålder hade fått Alzheimers sjukdom. Vi fick äntligen en förklaring till hennes ständiga glömska. Vardagen som anhörig till en person med minnessjukdom gav mig en inblick i vårdsektorns vardag: det skulle behövas en tjänst som gör livet lättare för såväl anhöriga och anhörigvårdare som vårdboenden och kommuner. Nu är den tjänsten verklighet.

Livet tillsammans med en minnespatient och vikariat inom anhörigvården förde med sig mycket oro och frågor, förundran, glädje och sorg. Framför allt gav det en förståelse för vårdsektorns nuvarande tillstånd och framtid. Det gav mig också den tändande gnistan för att utveckla området.

Vad kan just jag göra för att vi alla ska få en värdig ålderdom och god omvårdnad under de sista åren av våra liv?

Drömmen om en mobil tjänsteportal

Inför min mors korttidsboende lät jag mina tankar och drömmar fara fritt. Hur skulle jag kunna hjälpa min far med anhörigvården och dra mitt strå till stacken i vården av min mor? Hur skulle jag kunna vara närvarande fast jag bor 130 kilometer bort? Skulle jag kunna beställa tjänster och underlätta vardagen för dem? Jag önskade att jag hade en portal – helst mobil – som jag kunde använda även under hektiska arbetsdagar för att till exempel:

 • Hitta kommunens riktlinjer för covid-19-epidemin.
 • Boka hemstädning till mina föräldrar – kanske som en överraskning då och då.
 • Beställa måltider från kommunens serviceleverantörer till föräldrahemmet eller till korttidsboendet. Då skulle pappa inte alltid behöva laga mat, och jag skulle kunna beställa en läcker bakelse till mamma för att göra henne glad när hon är på vårdhemmet.
 • Hitta information och beställa hjälpmedel från kommunen till bostaden eller vårdhemmet.
 • Lära känna kommunens eller vårdhemmets gruppaktiviteter och evenemang och informera min mor om dem – kanske till och med beställa transport.
 • Boka hårfrisörska eller fotvårdare åt min mamma på korttidsboendet.
 • Ordna sällskap till min mor för längre perioder eller bara när min far behöver sköta sina egna angelägenheter.
 • Få kontakt med den kommunala servicesamordnaren eller vårdhemspersonalen när jag har ett ärende.
 • Vid behov uttrycka min oro angående hemtjänstens eller vårdhemmets verksamhet eller föra fram utvecklingsidéer.
 • Se att kvalitetsnivån och de avtalsenliga kvalitetskriterierna uppfylls och att min mor får förstklassig vård när hon är på vårdhemmet.
 • God vård och en god vardag föds ur de små sakerna

Alla funktionerna och aktiviteterna på min lista skulle göra det möjligt för mig som anhörig att på ett betydelsefullt sätt delta i mina föräldrars vardag, köpa tjänster och underlätta deras dagliga liv, trots att jag befinner mig på annan ort. Det skulle gynna både de minnessjuka, de anhöriga och anhörigvårdarna.

Kommunerna skulle också på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt kunna stödja äldreomsorg i hemmet, hjälpa anhörigvårdare att orka, förbättra kommunikationen och underlätta hemtjänstpersonalens arbete.

En tjänst som erbjuder de funktioner jag listat skulle underlätta vardagen även på vårdhemmen. Den skulle förbättra servicekvaliteten, kommunikationen, medarbetar- och kundupplevelsen och möjliggöra en ny personaldimensionering på vårdhemmen. För att inte tala om sysselsättningseffekterna för aktörerna i hela tjänsteekosystemet!

En modern vårdtjänst som skapats genom samarbete

Till skillnad mot många andra anhöriga till personer med minnessjukdom hade jag möjlighet att påverka utvecklingen av den tjänst jag drömt om. Jag arbetar på affärsteknikföretaget Sofigate, där jag har engagerade kollegor som är experter på social- och hälsovårdsfrågor. Sofigate hade upplevt att tjänsteleverantörerna saknade en metod för att övervaka vårdens kvalitet på ett adekvat sätt och inte hade möjlighet att kommunicera om den ordentligt.

Nu, fem år efter att min mor blev sjuk, har vi tillsammans med aktörer i den privata och den offentliga social- och hälsovården gjort drömmarna till verklighet. Vi har infört moderna tekniska lösningar för tjänstehantering, arbetsflöden och automation för vårdsektorns behov och skapat en tjänst som även jag som anhörig längtat efter.

Men det räcker inte med bara teknik – vi har också investerat i modellering av tjänstekosystemet och värdekedjan, förnyelse av verksamhetsmodeller och arbetssätt samt förändringshantering. Resultatet är SofiCare, ett helt nytt slags vårdtjänst som underlättar vardagen för alla. Tjänsten hjälper till att säkerställa att var och en av oss får bra vård just när vi behöver det som mest.

Vill du veta mer om SofiCare? Kontakta oss! 

Mirva Sainiemi är ett HR-proffs vars hjärta klappar för människor, smartare mänskligt arbetsliv och de möjligheter som tekniken ger. Förutom att utveckla medarbetarupplevelsen är Mirvas passion att främja en värdig ålderdom, stressfria möten och god vård.

Cookies Settings