Suomen sosiaali- ja terveyshuolto ovat toisistaan liian erillään. Nyt uusilla hyvinvointialueilla on historiallinen tilaisuus tuoda “so” ja “te” tiiviimmin yhteen. Se kannattaisi, sillä lopputulos hyödyttäisi yhtälön kaikkia osapuolia: alan ammattilaisia, asiakkaita, potilaita ja heidän läheisiään.

Nykytilanteeseen on johtanut moni tekijä. Sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon organisaatiot ovat olleet toisistaan erilliset aina ylimpään johtoon saakka. Niitä ohjaa erilainen lainsäädäntö ja tietosuojakysymyksetkin pitävät niitä erillään, muun muassa.

Olemme olemassa asiakasta varten

Asiakaslähtöisyys muuttaa myös tapaa, jolla tarjoamme ja käytämme sote-palveluita. Nykyinen organisaatiorakennelähtöinen ei enää palvele, kun ihmistä pitäisi – ja kannattaisi – hoitaa kokonaisuutena. Kannattaisi, koska se helpottaisi niin alan asiantuntijoiden, asiakkaiden, potilaiden ja heidän omaistensa arkea.

Esimerkiksi vakavasti sairastuneen henkilön omaisen ei tarvitsisi itse kerätä, säilyttää ja kuljettaa lääkäriltä saatuja tietoja kuntoutukseen, kotipalveluun, sosiaaliturvaan ja niin edelleen. Yhtenäisempi ja yhteen koottu tieto tarjoaa mahdollisuuden automatisoida työstä toistuvat rutiinit. Se vapauttaa aikaa työntekijöiltä ihmisten kohtaamiseen ja parantaa työn hallinnan tunnetta. Myös resurssitehokkuus kasvaa. Se on kriittistä nyt, kun hoitovelkaa on kertynyt hurjasti.

Hoitajamitoituslaskurilla teet 7,5 tunnin työn 3 minuutissa. Lue, miten se parantaa sekä hoidon laatua että työhyvinvointia!

Miltä näyttäisivät yhdessä johdetut sote-palvelut?

Nyt sosiaalipalvelut huolehtivat sosiaalipalveluihin laskettavista tarpeista, terveydenhuolto omistaan. On kuitenkin suuri joukko ihmisiä, jotka tarvitsevat molempia. Valitettavan usein kokemus ei ole sujuva.

Hyvinvointialueita rakentavien ihmisten kannattaisi nyt pohtia, miten palveluissa ja niitä tarjoavien organisaatioiden toiminnassa voitaisiin paremmin huomioida ihminen kokonaisuutena. Voitaisiinko palvelukokonaisuutta johtaa yhdessä? Mitä se tarkoittaisi käytännössä?

Arvovirtoihin perustuva ratkaisu voisi auttaa vastaamaan tärkeisiin kysymyksiin

Yksi tapa johtaa palveluja voisi olla asiakkaan arvovirtojen kautta. Arvovirta asettaa asiakkaan hyödyn toiminnan keskiöön. Tässä se poikkeaa esimerkiksi palvelu- ja hoitoketjuista, joissa keskitytään nimensä mukaisesti ensisijaisesti palveluihin.

Arvovirtamallilla johdetut sote-palvelut auttaisivat rakentamaan Suomeen arvopohjaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Käytännössä tämä tarkoittaa ajattelun muutosta ihmislähtöisemmäksi. Voisimme siis lääketieteellisten kysymysten lisäksi auttaa potilasta saavuttamaan hänelle tärkeimmän tavoitteen: ”Voinko nostaa lapsenlapsen syliin?”

Nyt on optimismin aika

Haluan olla itsepintainen optimisti ja uskoa, että arvovirtoihin perustuva tapa rakentaa ja johtaa sote-palveluja voi onnistua. Ennen kaikkea onnistuminen riippuu siitä, sitoutuuko näiden organisaatioiden johto asiaan ja ymmärtääkö se perimmäisen syyn muutoksen taustalla – siis ihmisen: asiakkaan, potilaan ja ammattilaisen.

Uskon vahvasti läpinäkyvyyteen. Esimerkiksi asiakasvirroissa se voi tarkoittaa niiden visualisoimista, jotta näemme, mitä palvelua asiakas käyttää, mitä palvelua hän tarvitsee seuraavaksi ja mitkä tahot häntä palvelevat. Asiakas- ja potilaslähtöisyys on viety strategioihin eri organisaatioissa. Arvovirtamalli antaa mukautuvat raamit sen viemiseksi käytäntöön.

Arvovirtamallin mukaan rakennetut ja toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut auttavat kehittämään esimerkiksi oikea-aikaista palvelua, vähentämään palvelun ja tiedon pirstaleisuutta ja kohentamaan työn hallinnan tunnetta. Se tarjoaa viitekehyksen, joka on toimialariippumaton: toisin sanoen, se auttaa tuomaan ”so” ja ”te”-palaset yhteen.

Jos kiinnostuit arvovirtapohjaisesta sote-palvelujen rakentamisesta ja johtamisesta, voit tutustua arvovirtamalliin täällä. Keväällä 2022 järjestettävässä sote-akatemiassa saat tilaisuuden kuulla mallista asiantuntijoiltamme. Ilmoittaudu mukaan täällä!

 

Piia Vuorela työskentelee Sofigatella sote-asiantuntijana. Hänen intohimonsa on kustannusvaikuttavat, ihmislähtöiset sote-palvelut. Hän on aktiivinen verkostoituja, joka keskustelee mielellään eri toimijoiden muun muassa tiedon kulun ja teknologian merkityksestä sote-palveluissa, ja toivottaa sinut tervetulleeksi ottamaan yhteyttä

Read these next

Sote-akatemia keväällä 2022

Jos kiinnostuit arvovirtapohjaisesta sote-palvelujen rakentamisesta ja johtamisesta, ilmoittaudu mukaan keväällä 2022 järjestettävään sote-akatemiaan!

Lue lisää ja ilmoittaudu
Close
Cookies Settings