Med ett förflutet inom IT och en gedigen historia ihop med American Express. Så har hon bytt sektor och sedan några år tillbaka flyttat hem till Sverige. Nu bor hon i Småland och sedan två års tid jobbat som CIO för Husqvarna.

Det är ett AI-perspektiv som ligger i fokus på Husqvarna. Samtalet grundas i den artificiella intelligensen och hur Husqvarna kan implementera det i sina produkter – för att förbättra både arbetsmiljön men också framförallt kundupplevelsen.

“Konstant innovation” är enligt Hillevi själv, en nyckelkomponent för att som företag överleva i dagens konkurrenskraftiga klimat.

Lyssna in på detta intresseväckande samtal med Hillevi Agranius, CIO på Husqvarna.

Cookies Settings