Skip to content

Reimagine Technology: CIO på Arbetsförmedlingen, Filippa Jennersjö

Mitt under en lång förnyelseresa för Arbetsförmedlingen, där fokus ligger på digitaliseringen, äger detta intressanta samtal rum med Filippa Jennersjö.

Hon har en historia inom näringslivet, framförallt som chef och högt ansvarig inom ICA. Men det var det nya som lockade och med det kom Arbetsförmedlingen in i bilden. Hennes uppgift blev att se problemen och att lösa dem. Det var där, för sju år sedan. som resan mot förnyelse kunde börja inom Arbetsförmedlingen.

Fokus i veckans samtal ligger på kulturen inom företaget. Som tidigare varit en kultur av rädsla som både präglat och bromsat utvecklingen inom företaget. Vilken Filippa menar är grunden till tidigare problem hos Arbetsförmedlingen.

Ta in och lyssna på denna fängslande konversation med Filippa Jennersjö, CIO på Arbetsförmedlingen, om framtiden och vad som komma skall.

Sök