Skip to content

Reimagine Technology: CIO på Husqvarna, Hillevi Agranius

Med ett förflutet inom IT och en gedigen historia ihop med American Express. Så har hon bytt sektor och sedan några år tillbaka flyttat hem till Sverige. Nu bor hon i Småland och sedan två års tid jobbat som CIO för Husqvarna.

Det är ett AI-perspektiv som ligger i fokus på Husqvarna. Samtalet grundas i den artificiella intelligensen och hur Husqvarna kan implementera det i sina produkter – för att förbättra både arbetsmiljön men också framförallt kundupplevelsen.

”Konstant innovation” är enligt Hillevi själv, en nyckelkomponent för att som företag överleva i dagens konkurrenskraftiga klimat.

Lyssna in på detta intresseväckande samtal med Hillevi Agranius, CIO på Husqvarna.

Sök