Skip to content

Reimagine Technology: Cio På Compass Group, Rickard Antblad

Lunchrast i molnet 

Rickard Antblad är nordisk CIO på Compass Group, Världsledande leverantör av måltidsservice och FM-tjänster (Facility Management), med över 500 000 anställda.  

Rickard började som CIO på Compass Group hösten 2019 och strax efter anställningen skedde uppköpet av Fazer Food Services. 2020 skulle bli året då den nya organisationen skulle struktureras upp. Compass Group tillhör ett av de bolag som drabbats väldigt hårt under pandemin då deras intäkter kraftigt gick ned med över 44% på kort tid.

 I detta samtal med Rickard Antblad hör vi om bl.a. hur han, tillsammans med ett duktigt team lyckades med att ”knoppa av” ett företag med mångmiljardsomsättning och hur de färdigställde separationsplanen fem månader innan den förutbestämda deadlinen, trots härjande pandemi. Dessutom berättar Rickard om affärsmöjligheterna som dykt upp under denna påfrestande tid som både har stärkt Compass Groups affär och ytterligare rustat dem för världen efter vaccinering. 

 Rickard delar med sig av de kunskapstillgångar som en CIO bör ha, hur hans tidigare anställningar har förberett honom för rollen som nordisk CIO, samt den omställning som Compass Group har gjort för att på bästa sätt vända på motgångarna. 

Reimagine Technology · CIO Rickard Antblad – Compass Group – Lunchrast i molnet

Sök