Skip to content

Reimagine Technology: CIO på Securitas Europe Frank Lambrigts

Frank Lambrigts – CIO – Securitas Europe – The intelligent security provider
I vårt första internationella avsnitt av podcasten möter vi Frank Lambrigts, CIO för den europeiska delen av Securitas. Ett bolag de flesta av oss känner igen på dem uniformerade väktarna som ofta syns ute i vardagen.
Under sina 20 år i bolaget har Frank Lambrigts fått se nästintill samtliga av bolagets delar inifrån. Och 2018 gick han från att vara en ledande röst för Securitas i Asien, Mellanöstern och Afrika tillbaka till det Europeiska bolaget – där han antog rollen som CIO.
Med över 370 000 anställda som dagligen bidrar med säkerheten till 150 000 kunder är fungerande IT-lösningar en av Securitas viktigaste delar. Och i bolaget går väktardelen verkligen hand i hand med dagens teknologi. Särskilt som de befinner sig mitt i en transformation för att bli en intelligent service – och genom sin nya satsning kunna förutse och enklare förebygga brottslighet.
Lyssna på detta spännande samtal, vårt första på engelska, om väktaryrkets digitaliseringsresa.
(English):
In our first international series of the podcast we mest Frank Lambrigts, CIO of the European part of Securitas. A company most of us know by the uniformed security guards seen often out in the daily.
During his 20 years in the company Frank Lambrigts has gotten to see almost every one of the company’s foundations from the inside. And in 2018 he went from being one the most significant people at Securitas in Asia, Middle Eastern and Africa back to the European company – where he took on the role as CIO.
With over 370 000 employees, that on a daily provides security for over 150 000 clients, functioning IT solutions are one of Securitas most important parts. And for the company the technology goes hand in hand with the role of security guards. Especially since they’re in the middle of a transformation to become an intelligent service – and through their new investment be able to foresee and easier prevent crime.
Listen to this interesting talk, our first in English, about the digital journey in the security business.

Sök