Skip to content

Reimagine Technology: CIO på Stora Enso, Teemu Salmi

Innovation och centralisering är återkommande ämnen som genomsyrar samtalet med Teemu Salmi, CIO på Stora Enso.

Han menar att en förlåtande kultur är vägen att gå för att innovera. Där man som liten individ i det enorma digitala landskapet ska våga försöka, våga fråga. Men framförallt att våga misslyckas.

”Man får aldrig sluta lära sig”. Det är med stor nyfikenhet och hög självinsikt som samtalet drivs på med stora som små frågor. Med en stark betoning på vikten av att som företag innovera och se framåt i dagens digitala värld.

Sök