Skip to content

Reimagine Technology: DPO på Telenor, Mathias Wikström

GDPR och Privacy är inte längre något som bara sysselsätter Legal och Compliance, utan är något som de flesta i organisationen tänker på i sitt dagliga arbete”

Hur skapar man denna typ av förändring, och hur sätter man upp organisationen för att möjliggöra detta?

Få svar på detta och mycket mer i det här intressanta avsnittet där vi får möta Mathias Wikström, DPO från Telenor. Samtalet kretsar kring hans roll som Data Protection Officer (DPO) och hur man på Telenor arbetar med GDPR.

Sök