Keskisuuret yritykset ovat Suomen talouden selkäranka, mutta digitalisaation paineet uhkaavat niitä sekä globaalien jättien että ketterien startupien suunnalta. Sofigaten Business Core Renewal Lead Jussi Poikolainen kertoo, mistä löytää oikeanlaiset valmiudet digitaaliseen transformaatioon.

Tiedätkö, mikä yhdistää useimpia keski-ikäisiä ihmisiä ja useimpia keskisuuria yrityksiä? Tarve uudistumiselle ja elämäntaparemontille.

Ihmisiä uhkaavat keskivartalolihavuus sekä aikuisiän diabetes – ja yrityksiä uhkaa digitaalisaatio. Tämä ei ole liioittelua, vaan faktaa: Gartnerin vuonna 2018 julkaiseman ennusteen mukaan digitalisaation vaikutukset pyyhkivät bisneskartalta 60 prosenttia kaikista keskisuurista yrityksistä vuoteen 2025 mennessä. Meidän pitäisi suhtautua tähän kauhulla, sillä nämä yritykset työllistävät länsimaissa noin 70 prosenttia väestöstä ja vastaavat 60 prosentista BKT:tä.

Ei ole alaa, jota digitalisaatio ei koskettaisi: miksi jostain ei voisi ponnahtaa esiin arkkitehtibisneksen Uber tai vähittäiskaupan Airbnb? Digitaalinen murros voi satakertaistaa liiketoiminnan yhdessä vuodessa – tai muuttaa sen tarpeettomaksi yhdessä yössä. Keskisuuret yritykset ovat riskeille erittäin alttiita, sillä niihin kohdistuu paine kahdesta suunnasta: toisaalta kansainvälisiltä alustajäteiltä ja toisaalta ketteriltä startup-innovaattoreilta.

Ydin kuntoon!

Digitalisaation mukanaan tuomasta kilpailusta selviää vain parantamalla kykyään uudistua. Mutta hämmästyttävän usein yritysten vastaus uudistumisen haasteeseen on sama kuin jos kuntokuuria käynnistelevä keski-ikäinen ryntäisi heti ensimmäiseksi lenkkariostoksille. Yritys valtuuttaa IT-osaston hankkimaan jonkin uuden teknologian, jonka pitäisi sitten mullistaa koko yrityksen toiminta alhaalta ylöspäin. Se on yhdelle ERP:lle melko kohtuuton vaatimus!

Sana digitalisaatio luo helposti harhan siitä, että juuri teknologia olisi ykkösprioriteetti muutoksessa. Kuitenkaan esimerkiksi mainitsemani Uber tai Airbnb eivät ole teknologisesti millään tavalla mullistavia, vaan niiden läpimurron taustalla on toimintatapojen muutos.

Kilpailukykyisyyteen tähtäävä keskisuuren yrityksen kunnonkohotus ei siis lähde liikkeelle teknologiasta, vaan liiketoiminnan ytimen uudistamisesta. Siinä on neljä tärkeää osaa:

  1. Yrityksen strategian ja vision avaaminen arvoketjunäkymäksi
  2. Arvoketjua palvelevien kyvykkyyksien kartoittaminen, olemassa olevien kehittäminen ja uusien koulutus ja rekrytointi
  3. Näitä kyvykkyyksiä tukevien teknologiaratkaisujen toteuttaminen
  4. Ja organisaation muutosjohtamisosaamisen kehittäminen

Kuntopiirinä Business Core Renewal

Vasta kun nykyinen liiketoimintaydin on viritetty tukemaan strategiaa ja sen tavoittelemaa muutosta, yritys voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Silloin päästään pistämään kunnolla kampoihin digitalisaation nostattamalle kilpailulle ja ollaan jo itse ydinliiketoiminnan digitransformaation äärellä!

Sofigatella kutsumme yllä kuvailemaani liiketoimintaytimen fitness-remonttia nimellä Business Core Renewal. Se on prosessi, joka selkeyttää strategiaa, rikkoo siiloja liiketoimintojen väliltä sekä vahvistaa johtoryhmän sitoutumista ja omistajuutta muutoksessa. Tuloksenaan se luo mallin, joka mahdollistaa digitaalisen transformaation jatkossa: mahdollisuuden nopeampiin innovaatioihin, tuloskeskeisemmän resurssoinnin, lyhyemmän time-to-market -aikataulun ja korkeamman tekijöiden osaamis- ja motivaatiotason.

Business Core Renewal -kuntopiirit eivät aina ole helppoja, niihin sisältyy välillä draamaakin. Investointina ne ovat kuitenkin kannattavia, koska Business Core Renewal luo perustan pitkän tähtäimen selviytymiseen ja menestymiseen. Lenkkikengän pronaatiota tai ERP:n lisätoiminnallisuuksia on helpompi lähteä miettimään, kun itse ydin on valmiina uudistumiseen.

 

Kirjoittajasta

Jussi Poikolainen vastaa Sofigatella Business Core Renewal -palvelualueesta. Jussi liittyi Sofigaten riveihin alkuvuodesta 2019. Sitä ennen hän ehti työskennellä yli 10 vuoden ajan globaalien elektroniikkabrändien palveluksessa, johtaen myyntiä ja markkinointia ja luotsaten liiketoiminta-alueita muun muassa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa, EMEA-laajuisesti.

Read these next

Cookies Settings