Mietitkö henkilöstösi ikärakennetta? Entäpä organisaatiosi roolia yhteiskunnassa?

Päätimme ryhtyä trendien tulkeiksi ja pohtia käytännön keinoja, teknologiaa ja suomalaisia olosuhteita. Tässä blogisarjassa pureudumme Deloitten Global Human Capital Trends 2018 -tutkimukseen ja tarkastelemme aina kahta trendiä kerrallaan henkilöstön strategisen johtamisen ratkaisujen näkökulmasta (HCM, Human Capital Management).

Ensimmäisessä osassa käsittelimme johtamismalleja ja työntekijäverkostoja ja toisessa osassa tarkastelimme palkitsemismalleja ja kokemuksia.

Nyt on vuorossa osa 3 − väestön ikääntyminen ja organisaation sosiaalinen vaikutus. Pysähdy hetkeksi ja keskity kanssamme näihin kahteen mahdollisuuteen!

Trendi 5. Väestön ikääntyminen mahdollisuutena: työ 100-vuotiaiden aikakaudella

Edelläkävijäorganisaatiot näkevät väestön ikääntymisen mahdollisuutena. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyykin, kun seniorit tarvitsevat uusia palveluja. Myös henkilöstöjohtamisen näkökulmasta ikääntyminen on mahdollisuus kehittää uusia työmalleja ja toimintatapoja yhdessä seniorityöntekijöiden kanssa.

Arjessa osa-aikaiset työprojektit ja mentorointiohjelmien rakentamiset nousevat varmasti entistä ajankohtaisemmiksi. Tällä tavalla yritys hyödyntää kokeneiden työntekijöiden kokemuksen ja kantaa sosiaalisen vastuunsa.

Ratkaisu

Teknologiaratkaisun näkökulmasta olennaista on, että voit rakentaa mielekkäät työnkuvat ja osa-aikaiset vaihtoehdot sujuvasti. Seniorien kokemuksesta muodostuu näin win-win-tilanne – sekä organisaatiollesi että ikääntyvälle työntekijälle.

On myös tärkeää, että HR-ratkaisusi tukee eri sopimusrakenteita. Kun luot osaajaverkostoa, ratkaisu voi myös sisältää kykyjen johtamiseen tarvittavia ominaisuuksia.

Trendi 6. Kansalaisuus ja sosiaalinen vaikutus: yhteiskunta pitelee peiliä

Organisaatiot ovat entistä vahvemmin ja näkyvämmin osa yhteiskuntaa. Organisaation toiminta, identiteetti ja strategia ovat erottamattomia. Myös kansalaisuuden rooli ja sosiaalisen vaikuttamisen merkitys kasvavat.

Yrityksiltä edellytetään jatkossa arjen tekoja, joissa yhteiskuntavastuu huomioidaan. Esimerkiksi päätöksenteossa on hyödynnettävä yhteiskuntaan liittyvää tietoa ja tehtävä valintoja yhteiskunnan hyväksi. Erityisen tärkeää on toimia läpinäkyvästi ja johtaa esimerkin kautta. Henkilöstön on kyettävä tekemään arvopohjaisia valintoja.

Ratkaisu

Vastuullisuuden ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseen käytännössä tarvitset HR-ratkaisun, jonka avulla tärkeät tiedot ovat samassa paikassa. Näin saat läpinäkyvyyttä kokonaiskuvaan, raportteja henkilöstörakenteestasi ja tietoa sen kehittämiseen. Esimerkiksi projektityöt tai kehittäminen, jossa on yhteiskuntavastuullinen teema, voidaan tehdä näin paremmin näkyviksi ja myös helposti raportoida eri sidosryhmille.

Koska keskustelun merkitys kasvaa, kannattaa myös harkita HR-ratkaisua, jonka avulla henkilöstö kykenee vaihtamaan ajatuksia keskenään organisaation sisällä. Myös tavoitteiden jakamisesta voi tehdä avointa, kun HR-ratkaisu on suunniteltu tukemaan suorituksen johtamista.

Lisää trendejä ratkaisuehdotuksineen luvassa lähiviikkoina!

Kuvassa vasemmalta lähtien Tiina Hutzfeld, Anssi Koivuniemi, Niko Hölttä ja Ville Kiviranta.
Osaamisen ja yhteistyön tuloksena syntyy hienoja makuelämyksiä.

Kirjoittajat:
Sofigaten HCM-tiimin Tiina Hutzfeld, Niko Hölttä, Ville Kiviranta ja Anssi Koivuniemi pitävät jatkuvasti silmällä sekä kotimaista toimintaympäristöä että HCM-trendejä maailmalla. He sovittavat globaalit huippuratkaisut suomalaisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin – ja haluavat olla asiakkailleen ketterä, luotettava ja pitkäaikainen kumppani.

Read these next

Cookies Settings