Vallitseeko yrityksissä mielestäsi tuottavuuden aika? Kuinka hyviä yritykset ovat johtamaan tietoa?

Tässä blogisarjassa  olemme pureutuneet Deloitten Global Human Capital Trends 2018 -tutkimukseen ja tarkastalleet aina kahta trendiä kerrallaan henkilöstön strategisen johtamisen ratkaisujen näkökulmasta (HCM, Human Capital Management). Olemme pohtineet käytännön keinoja, teknologiaa ja suomalaisia olosuhteita näiden trendien analysoinnissa.

Nyt on viimeisen pohdinnan aika ja tarkastelussa tuottavuuden ja tietojohtamisen trendit. Ole askel edellä ja tunnustele trendejä kanssamme! Aiempiin trendipohdiskeluihimme pääset tästä:

Osa 1: Johtamismallit ja työntekijäverkostot
Osa 2: Palkitsemismallit ja kokemukset
Osa 3: Väestön ikääntyminen ja organisaation sosiaalinen vaikutus
Osa 4: Hyvinvointi ja ihminen suurennuslasin alla

Trendi 9. Hyperkytkeytynyt työpaikka: Paraneeko työn tuottavuus?

Uudet viestintävälineet tulevat nopeasti työpaikoille, ja luvassa on parannusta tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Käytännössä tämän lupauksen toteutukseen tarvitaan työkäytäntöjen, fyysisten työtilojen ja johtamistapojen uudelleenmuotoilua.

Paremmat yhteydet tarkoittavat parempaa tuottavuutta tiimiverkostotyössä. Organisaatioiden tulee vastata tiimijohtamisen, tavoitteiden asetannan ja työntekijän kehittymisen haasteisiin. Lopulta suoritus paranee yksilötasolta yritystasolle.

Ratkaisu

Jotta uudet työn tekemisen tavat toimivat myös käytännössä, HR-järjestelmän on mahdollistettava erimuotoiset tiimiverkostorakenteet osaamisineen. Ratkaisuun kannattaa sisällyttää ominaisuuksia, jotka tukevat suoritusten johtamista. Näin saat asetettua niin lyhyen kuin pidemmän tähtäimen tavoitteet. Esimerkiksi johtamisohjelman tavoitteet saadaan kytkettyä hyvin järjestelmään.

Lisäksi ratkaisuun voisi sisältyä kykyjen johtamiseen tarvittavia ominaisuuksia. Eri ratkaisujen on tärkeää linkittyä keskenään – on sitten kyse viestintätyökalusta tai HR-järjestelmästä.

Trendi 10. Tiedolla johtaminen ja kerättävä tieto

Tiedolla johtaminen muodostuu erilaisista tekniikoista ja käytännöistä, joiden mukaan tietoa hallinnoidaan, analysoidaan ja hyödynnetään organisaatiossa ja sen toiminnassa.

Analytiikkatyökalut luovat upeat mahdollisuudet HR:lle ja organisaatiolle parempien päätösten tekoon. Tämä vaatii hyvin määriteltyjä toimintatapoja, tietoturvakäytänteitä ja mittareita sekä läpinäkyvää viestintää.

Tietojen kerääminen ja hallinnointi on hyvä erottaa tiedolla johtamisesta. Eräs johtaja sanoi kerran: ”Olemme erittäin hyviä tietojen hallinnoimisessa, mutta emme niin hyviä tiedon ja tietotaidon johtamisessa”. Tietojohtaminen on laajempi kokonaisuus kuin tiedon hallinnointi – se kytkeytyy tiedon kehittämiseen ja hyödynnettävyyteen sekä osaamisen johtamiseen.

Ratkaisu

Oleellista liiketoiminnan kannalta on tärkeän tiedon tunnistaminen, sen analysoiminen ja jakaminen organisaation päätöksenteon kannalta keskeisille päätöksentekijöille oikeaan aikaan. Oikeanlaisen ratkaisun avulla saat läpinäkyvyyttä ja analytiikkaa henkilöstöjohtamiseesi ja tietoa sen kehittämiseen.

Tämä oli blogisarjan viimeinen osa henkilöstön strategisen johtamisen trendeistä ja käytännön keinoista. Toivottavasti sait muutamia vinkkejä työhösi! Jatkamme mielellämme keskusteluja kanssasi.

Kirjoittajat:
Sofigaten HCM-tiimin Tiina Hutzfeld, Niko Hölttä, Ville Kiviranta ja Anssi Koivuniemi pitävät jatkuvasti silmällä sekä kotimaista toimintaympäristöä että HCM-trendejä maailmalla. He sovittavat globaalit huippuratkaisut suomalaisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin – ja haluavat olla asiakkailleen ketterä, luotettava ja pitkäaikainen kumppani.

Kuvassa vasemmalta lähtien Tiina Hutzfeld, Anssi Koivuniemi, Niko Hölttä ja Ville Kiviranta.
Osaamisen ja yhteistyön tuloksena syntyy hienoja makuelämyksiä.

 

 

Read these next

Cookies Settings