Tiukkoina aikoina IT:n kustannukset on pakko ottaa erityistarkkaan syyniin. Jos et ymmärrä, mistä kustannukset koostuvat, menetät säästöjä – tai saatat säästää väärästä paikasta eli liiketoiminnan tulevaisuudesta. Mitä IT-talousjohtamisen perusasioita nyt kannattaa ymmärtää? Sofigaten Petteri Mikkonen, Mikko Saari ja Janne Sonkamo kertovat.

Elämme kovien päätösten ja säästöpuntaroinnin aikaa – eikä IT ole koskematon. Globaalin kriisin seurauksena yritysjohtajat joutuvat pohtimaan prioriteetteja tuotannon ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kustannusleikkausten ja tehostamisen tarve on teknologian alueella alati läsnä, mutta koronakriisin aikana se on korostunut huomattavasti. Kokonaisvaltaisen IT-talousjohtamisen tarve on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Järkeviä ja perusteltuja tehostamis- tai säästötoimenpiteitä ei ole mahdollista tehdä, jos kustannuksia ei ymmärrä.

Ymmärrätkö, mistä IT:n kustannukset koostuvat?

Käytä hetki aikaa ja mieti, pystytkö nopeasti nimeämään konkreettisia kohteita, joista voit leikata. Mitkä ovat teillä lyhyen tähtäimen niin kutsutut matalalla roikkuvat hedelmät, joilla selvitä pahimman turbulenssin yli? Mitkä ovat palveluiden tärkeimmät kustannusajurit?

Valitettavan usein vastaukset ovat laatua: “Tunnemme IT:n kustannukset hyvin, mutta oikeastaan näkyvyys IT:n palveluihin, applikaatioihin, infraan tms. puuttuu.” Tällöin vastaus on ei − kustannukset eivät ole tiedossa. Kustannukset ovat edelleen IT:n musta laatikko.

Ei ole helppoa tehdä teknologiakustannusten leikkaamista koskevia päätöksiä paineen alla. Oikeilla työkaluilla, käytännöillä ja faktoihin perustuvilla tiedoilla IT- ja teknologiajohtajat voivat kuitenkin vastata kriisiin ja tehdä strategisia päätöksiä. Näiden päätösten vaikutus ei rajoitu vain vallitsevaan tilanteeseen, vaan ne varmistavat liiketoiminnan menestyksen myös tulevaisuudessa.

Tässä neljä ydinasiaa, jotka kannattaa käydä nyt läpi:

1. Helpota elämää valmiilla viitekehyksillä ja luo kokonaiskuva tilanteesta

Monet IT:n funktioista nojaavat vahvasti erilaisiin vakioituihin viitekehyksiin: esimerkiksi palvelunhallinta käyttää ITILiä ja yritysarkkitehtuuri TOGAFia. Valmiit viitekehykset ovat nopeita ottaa käyttöön ja sisältävät rakenteet, mallit ja käytännöt, jotka tuovat ihmiset eri organisaation osa-alueilta samalle sivulle käyttäen yhteistä terminologiaa. Miksi IT-talousjohtamisen pitäisi olla poikkeus ja sen kanssa työskennellä ilman viitekehystä?

Ensimmäinen askel ymmärryksen kasvattamisessa on luoda kokonaiskuva teknologiaportfoliosta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Oleellisena osana tähän kuuluu viitekehys tai rakenne, jolla kustannukset saadaan kategorisoitua ja mallinnettua.

Avoin teollisuusstandardi TBM (Technology Business Management) Framework tarjoaa oivan apuvälineen, jota hyödyntäen yritys saa suhteellisen pienellä vaivannäöllä kokonaiskuvan kustannusten jakautumisesta. Se voi paljastaa yllättäviäkin poikkeamia sekä havaintoja ja siten selkeitä tehostamisen kohteita.

Kustannusten strukturointi ei auta liiketoimintaa vain lyhyellä tähtäimellä, vaan sen vaikutukset ovat paljon kauaskantoisemmat. Yksittäiset pistokokeet ulkoisten analyytikoiden avulla eivät tuo pitkäaikaista kokonaisnäkymää kustannusten kehittymisestä, vaan analytiikan on oltava johdolle aina nopeasti saatavilla. Rakenteen avulla pystytään osoittamaan teknologian tuottama arvo entistä tehokkaammin.

2. Kyllä, teilläkin on pikavoittoja saavutettavana – näin tunnistat ne

Teknologiasta puhuttaessa sitoutumisajat saattavat olla pitkiä. Yleinen uskomus on se, että nopeita säästöjä on vaikea löytää. Pikavoittoja kuitenkin löytyy lähes jokaiselta yritykseltä. On vain tärkeää tunnistaa, mistä etsiä niitä.

Ensinnäkin on hyvä tiedostaa, mihin muuttuviin kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa nopeasti. Etsi vastaukset esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä toimittajasopimukset ovat umpeutumassa kuukauden−kahden sisällä?
  • Tarjoavatko nämä sopimukset bisneskriittistä sisältöä?
  • Ovatko kustannukset sopimusten mukaisia ja paljonko syntyy niin sanottua erillisveloitettavaa kulua, joka ei kuulu normaaliin toimitukseen?
  • Noudatetaanko skaalautuvaa hinnoittelumallia?

Myös pidemmän aikavälin sopimukset on hyvä käydä aika ajoin läpi ja varmistaa, että toimitettavat palvelut vastaavat sopimuksen sisältöä.

Päällekkäistä työtä tai samaa lopputulosta ajavat toimittajat on myös tunnistettava. Mieti, olisiko mahdollista konsolidoida sopimuksia yhden toimittajan alle kustannustehokkaammin.

Päällekkäisyydestä puhuttaessa voivat sovellukset tarjota hyvän kohteen kustannusten tehostamiseen. Milloin teillä on viimeksi käyty applikaatioportfolio huolella läpi? Pystyttekö tunnistamaan käyttäjämäärät per sovellus tai samaa funktiota ajavien sovellusten määrän? Harva yritys tarvitsee esimerkiksi neljää eri videokonferenssisovellusta. Eliminoimalla kolme saadaan vapautuvista lisenssikustannuksista jo lyhyellä aikavälillä säästöä. Myös esimerkiksi on-demand-pilvikustannukset ovat helppo ja nopea skaalauksen kohde.

3. Priorisoi arvoa tuottavat projektit ja suosi ketteriä prosesseja

Kriisitilanteissa ensimmäisiin toimenpiteisiin kuuluu usein projektien priorisointi ja listan peräpään hankkeiden peruminen tai lykkääminen. Tällä saavutetaan nopeita säästövaikutuksia muun muassa työkustannuksiin ja sopimuksiin.

Hyvin usein asiaa tarkastellaan turhan yksipuolisesti, eikö oteta riittävästi huomioon projektien vaikutuksia palvelutuotantoon ja liiketoimintoihin. Usein linkki näiden välillä on puutteellinen. Myös tähän selkeä struktuuri, kuten TBM -viitekehys, ja selkeät allokointimallit tuovat lisänäkyvyyttä ja auttavat vaikutusten arvioinnissa.

Poikkeusoloissa nopea reagointi on ensiarvoisen tärkeää, joten IT-tiimien tulisi ottaa käyttöön ketteriä prosesseja, jos eivät ole vielä näin tehneet. Kun työskentely perustuu lyhyisiin sykleihin, saavutat tuloksia nopeasti ja kykenet hylkäämään arvoa tuottamattomat aloitteet pikaisesti.

Perinteisellä vesiputousmallilla saattaa edelleen olla käyttönsä tietyissä tilanteissa, mutta juuri nyt lienee oikea aika kysyä tekeekö se yksin tehtävänsä.

4. Osoita teknologian tuottama arvo ja hyöty – älä leikkaa tulevaisuuden menestykseltä perustaa

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa arvoa tuottamaton teknologiakustannus on äärimmäisen helppo säästökohde.

IT kustannushallinta- ja suunnittelutyökalun tuottajan Apption mukaan valitettavasti noin 45 prosenttia yrityksistä ei kykene mittaamaan IT:n arvoa. Vain 7 prosenttia pystyy menestyksekkäästi osoittamaan tämän arvon muulle liiketoiminnalle!

Kuulumalla tähän seitsemän prosentin joukkoon pystyt välttämään perusteettomat leikkaukset ja luomaan edellytykset menestykselle myös tulevaisuudessa.

Disruption aikana jotkut yritykset kukoistavat ja toiset horjuvat. Missä sinä seisot?

Jos pidit tästä jutusta, sinun kannattaa lukea myös artikkeli:
Talousjohdettu tietohallinto – ”Jos et voi mitata sitä, et voi johtaa sitä.”
Lue artikkeli

 

Kirjoittajat:

Petteri Mikkonen on IT-talousjohtamisen ja Technology Business Management -viitekehyksen asiantuntija Sofigatella.
Mikko Saari johtaa Sofigatella Business Technology Governance -liiketoiminta-aluetta.
Janne Sonkamo on IT-talousjohtamisen neuvonantaja ja vastaa Sofigatella asiakasprojekteista.

Read these next

Cookies Settings