Itseohjautuvuus on organisaatiossa päivän kuuma termi ja olennaista, kun kilpailu parhaista osaajista kiristyy. Hyvistä aikeista huolimatta monen HR-osaston arki on vielä täynnä työläitä manuaaliprosesseja ja meilipallottelua. Miksi HR ei ole onnistunut valjastamaan teknologiasta itseohjautuvuuden mahdollistajaa?

Itseohjautuvuus ei ole uusi asia. Se on tehnyt tuloaan organisaatioihin eri muodoissaan jo vuosikymmeniä – tietotyöläisiä kun ei kannata johtaa Taylorismin oppien mukaisesti.

Organisaatiot ovat halukkaita luomaan itseohjautuvuudella parempia edellytyksiä, ja työntekijät osaavat jo itsekin vaatia tätä. Kilpailu kuumimmasta, strategisesti oikeasta osaamisesta ja sen pitämisestä talossa kiihtyy. Osaajilla on todellakin varaa valita, minkälaisessa työyhteisössä he päivänsä kuluttavat.

Samaan aikaan HR-osastolla valitettavan usein: Tiimi asiantuntijoita painii perusprosessien toimivuuden, sähköposti- ja chat-tulvan ja muiden osastojen rajapintojen toimimattomuuden kanssa. Henkilöstöjohtaja saattaa pohtia vimmatusti (edelleen, noin 20 vuotta Ulrichin strategisen HR:n manifestin jälkeen), miten saada tiimistä ketterämpi ja tekemisestä liiketoimintalähtöisempää.

Jäikö HR itseohjautuvuuden junasta ja miten näin pääsi käymään? Moniko HR-tiimi on valjastanut teknologian työntekijöiden ja esimiesten itseohjautuvuuden mahdollistajaksi?

Sofigaten asiantuntijat Susanna Grundström ja Katja Söderman uskovat vankasti siihen, että melkein mikä vaan teknologia saadaan taipumaan organisaation tarpeisiin, mutta muutosten pihvi on − ja tulee aina olemaan − ihmisten toiminta ja sen muuttaminen.

Mitä näkökulmia on huomioitava, jotta HR kykenee nousemaan uuteen rooliinsa, jossa se on mukana rakentamassa teknologian avulla huippuluokan työntekijäkokemusta?

1. Itseohjautuminen on yhdessä ohjautumista

Itseohjautuvuus organisaatiossa tarkoittaa oikeastaan yhdessä ohjautumista. Itsestään mikään ei ohjaudu, ei ainakaan samaan suuntaan. Myös itseohjautuvassa organisaatiossa tarvitaan toimintamalleja, rakennetta ja johtamista – jopa enemmän kuin ylhäältä johdetuissa organisaatioissa.

Työntekijäkokemus muodostuu 2020-luvulla ennen kaikkea kokonaisuudesta, jonka muodostavat perusprosessitasolla työkalut ja johtamisen tasolla merkitys, avoimuus ja vuorovaikutus kaikissa organisaation toiminnoissa.

2. Paluu HR:n ydintehtävään (joka ei ole kesäjuhlakomitea)

Rankasti yksinkertaistaen: HR:n ydintehtävän pitäisi olla tukea yhtiön strategiaa oikean osaamisen varmistamisella. Osaaminen sisältää organisaation näkökulmasta myös yksilön innovatiivisuuden hyödyntämisen, huipputiimien rakentamisen sekä parhaan mahdollisen tuloksentekokyvyn.

Nykymaailmassa vakuuttavan HR-toiminnon rakentamiseksi ei enää riitä pelkästään kyvykkyys liiketoimintajohdon ja esimiesten sparraamiseen henkilöstökysymyksissä. Tässä HR on perinteisesti hyvä, ja kokemus tuo varmuutta. Nyt on korkea aika nousta ylös omasta turvallisesta siilosta ja alkaa näyttää suuntaa liiketoiminnalle osaajiin liittyvissä kysymyksissä.

Ei ole olemassa toimivaa liiketoimintastrategiaa ilman, että se ottaisi kantaa, millaista humaanista pääomaa menestyksen rakentaminen edellyttää. Jotta HR pystyisi lunastamaan tämän odotuksen, sen täytyy oppia pysyttelemään pois kesäjuhlien järjestelytoimikunnista, vuosipäivien huomioimisesta ja kakkujen tilaamisesta ja alkaa vakavissaan rakentamaan itselleen teknologiaan pohjautuvaa perusrunkoa. Vain näin HR voi nousta liiketoiminnan tukitoiminnosta vahvan vaikuttajan rooliin.

3. Siiloissa yksin lapioiminen loppukoon!

Kyse ei ole vain siitä, mitä HR voi tehdä. Itseohjautuvassa organisaatiossa niin HR:n kuin operatiivisen johdon ja IT-johdonkin on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta ihmiset, toimintamallit ja työkalut toimivat saumattomasti yhteen ja tuottavat arvoa.

Meillä suomalaisilla on myös yksi lisähaaste: sisu. Joskus se voi olla salainen supervoima, joka vie eteenpäin. Kääntöpuolena on suo-kuokka-jussi-asenteella tapahtuva yksin puurtaminen. Jos näitä yksin lapiovia löytyy organisaation johtopaikoilta, on heidän vaikea ottaa apua vastaan, vaikka tarve on haasteen edessä ilmeinen. HR:n rooliin kuuluu myös herätellä tätä johtajuuden dilemmaa ja muutosta asenteissa.

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Olemme mukana 30.1. järjestettävässä HR EXECUTIVE NORDIC 2020 -tapahtumassa, joka järjestetään Helsingissä Kattilahallissa. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Kirjoittajat
Susanna Grundström on konsultiksi hypännyt entinen HR-johtaja, joka innostuu kaikesta, mikä liittyy henkilöstötyön ja HR-funktion kehittämiseen, yhdessä tekemiseen ja kasvun aikaansaamiseen.

Katja Söderman työskentelee liiketoimintajohtajana Sofigatessa. Katjalla on 20 vuoden kokemus toimeenpanon johtamisesta. Viime vuosien mielenkiinto on kohdistunut ihmisten, toimintatapojen ja teknologian symbioosiin.

Read these next

Cookies Settings