Kaikki haluavat toimia ketterästi, ja samalla ketteryyden merkitys on hämärtynyt. Sofigaten Otso Takala kirkastaa ketteryyttä ja kertoo, millaisia toimintamalleja yritykset ja organisaatiot tarvitsevat sen tueksi.

Ketteryydessä ei ole enää kyse vain ohjelmistokehityksestä. Yhä useammin puhutaan liiketoiminnan ketteryydestä, yrityksen laajuisesta ketterästä muutoksesta tai vaikkapa ketterästä HR:sta.

Monesti huomaan, että asiakkaillemme ei ole täysin selvää, mitä he ketteryydellä haluavat saavuttaa. Aiheesta puhutaan niin paljon, ettei siitä haluta jäädä paitsi. Ketteryys ei kuitenkaan itsessään ole tavoite – se on keino saada jotain aikaan.

Ketterät työskentelytavat voivat auttaa monin tavoin. Tyypilliset tavoitteet liittyvät usein:
1) kykyyn reagoida muutokseen hallitulla tavalla,
2) läpinäkyvyyden lisäämiseen,
3) tuotteiden ja palveluiden saamiseen markkinoille nopeasti ja
4) asiakkaiden tarpeiden parempaan ymmärtämiseen.

Ketteryyden yhteydessä puhutaan myös paljon vastuun antamisesta tiimeille, jatkuvasta oppimisesta ja mielekkäämmän työn tarjoamisesta työntekijöille. Organisaation tavoitteita miettiessä ei pidä unohtaa yksilöiden tarpeita. Työntekijät ovat lopulta niitä, jotka toimivat ketterästi tai päätyvät vastustamaan sitä.

Loikka ketteräksi ei tapahdu hetkessä – valmis malli auttaa

Ketteräksi organisaatioksi ei muututa yön yli, vaan se vaatii laajaa toimintatapojen muuttamista. Tätä muutosta auttaa valtavasti jo olemassa oleva toimintamalli.

Iso osa ketteryyden omaksumisesta liittyy uuden ajattelumallin sisäistämiseen, mutta yhtä tärkeänä voi pitää uusia työskentelytapoja. Jos organisaatiolla ei kuitenkaan ole määriteltyä toimintamallia, on vaikea kertoa, mitä oikeasti lähdetään muuttamaan.

Ketteryys ei ole tapa pyörittää liiketoimintaa. Se on keino tukea liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelua, kehittämistä ja ylläpitoa koordinoidusti sekä joustavasti.

Mikä bisnesteknologiamalli?

Bisnesteknologiamalli, lyhyesti BT-standardi, on avoin johtamisen viitekehys, jota voit hyödyntää informaatioteknologian suunnittelussa, rakentamisessa ja johtamisessa nykypäivän digitalisaation keskellä.

Malli on helppo omaksua, ja se auttaa ymmärtämään, millaisia kyvykkyyksiä nykypäivän organisaatiot tarvitsevat. Ketteryys on leivottu sisään uusimpaan versioon muun muassa arvovirtojen, kevyimmän mahdollisen hallintamallin, jatkuvan kehittämisen ja liiketoimintalähtöisyyden muodossa.

Toimintamalli tukee ketteryyden skaalaamista

Vasta kun organisaatio tietää, kuinka se johtaa liiketoimintaansa ja mitkä ovat sen toimintatavat, voi niitä alkaa ketteröittämään.

Scaled Agile Framework eli SAFe on yksi tunnetuimmista ja johtavista ketteryyden skaalaamiseen suunnitelluista viitekehyksistä. Uusin bisnesteknologiamalli on yhteensopiva SAFen kanssa. Näin se luo erinomaiset edellytykset ketteryyden onnistuneeseen laajentamiseen suurissakin yrityksissä. Myös McKinsey Insights on havainnut, että vanha toimintamalli on yksi suurimmista esteistä ketteryyden skaalaamisen onnistumiselle.

Ketterä työskentelytapa vaatii kurinalaisuutta ja suunnitelmallisuutta enemmän kuin usein luullaankaan. Ota siis ensin käyttöön sinun organisaatiollesi sopiva moderni toimintamalli, joka tukee ketteryyttä.

Kun organisaatiosi toimii uuden mallin mukaan, on oikea hetki aloittaa laajamittaisempi ketterä muutos ja hyödyntää tähän tarkoitettuja viitekehyksiä.

 

Jos pidit tästä tekstistä, sinun kannattaa lukea myös:
Ketteryys sai organisaatiot solmuun – muista nämä 3 perusasiaa

Lue artikkeli

 

Kirjoittaja

Otso Takala toimii Sofigatella ketteryyden valmentajana, kehittämisen johtamisen asiantuntijana sekä uusien toimintatapojen jalkauttajana.

Read these next

Cookies Settings