Pandemiatilanne ilman IT:n ja liiketoiminnan yhteistä, testattua varautumissuunnitelmaa on kuin hyppy kuilun yli ilman takuuvarmasti toimivaa laskuvarjoa. Sofigaten asiantuntijat Paula Salmi ja Katja Söderman pohtivat, mitä korona opetti yrityksille muutoksista.

Kuvittele tilanne: kolme kaverusta seisoo yllättäen ilmestyneen kuilun reunalla. Ensimmäinen on paniikissa. Laskuvarjo on unohtunut hankkia, koska aina on ollut jotakin muuta kiireellistä.

Toisella on laskuvarjo selässä – mutta hyppääminen ei silti tunnu turvalliselta. Varjolla on jo ikää, toimivuutta ei ole testattu ja hyppyharjoittelukin on jäänyt vähille.

Kolmas kaveri hyppää luottavaisena: hän tietää, että varjo kantaa. Onhan sen kunto varmistettu säännöllisesti. Hyppäämistäkin on treenattu ja erilaisiin tuulenpuuskiin varauduttu. Kenellä kaveruksista on parhaat mahdollisuudet selviytyä?

Koronapaniikki tuntuu yllättäneen monen yrityksen kuin nämä kaksi kuilun reunalle arpovaa kaverusta. Epidemia on testannut liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman tilan raa’alla tavalla sekä isoissa että pienissä yrityksissä. Jotkut selviävät, toiset eivät.

Varmaa on se, että korona ei jää ainoaksi muutostilanteeksi, joka liiketoimintaamme koettelee. Mitä siitä kannattaa oppia?

IT:n MIM-prosessista malli liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmalle

Epidemia on alleviivannut, ettei liiketoimintaa ole ilman teknologiaa: ne, jotka nyt haparoivat etätyöinfran ja verkkokaupan kanssa, ovat vaarassa joutua kuilun nielaisemiksi.

IT-maailmassa puhutaan Major Incident Management -prosessista. Jotta yritys selviää suuresta koko liiketoimintaan vaikuttavasta poikkeustilanteesta, MIM-prosessista voi ottaa oppia ja skaalata sen hyvät käytännöt turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuus.

MIM-prosessi on tarkka kuvaus, joka määrittää IT-järjestelmien laajojen häiriötilanteiden toimintamallin. Prosessia myös kokeillaan, harjoitellaan ja parannetaan kokemusten perusteella. Poikkeustilanteessa jokainen prosessissa mukana oleva tietää siten roolit, vastuut, kommunikaatiotavat, ratkaisuvaihtoehdot ja toipumissuunnitelmat, jotta tilanne saadaan normalisoitua. MIM-prosessilla on myös omistaja, joka vastaa sen toimivuudesta ja ajantasaisuudesta.

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma (Business Continuity Plan) on usein ilman nimettyä omistajaa tai sillä on nimellinen omistaja, joka on jättänyt asian oman onnensa nojaan. Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma saattaa olla myös niin ylimalkainen, että sitä on mahdotonta viedä operatiiviselle tasolle asti.

Siksi MIM-prosessi kannattaa ottaa koko liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman pohjaksi ja skaalata se sopimaan myös muiden kuin IT-järjestelmien aiheuttamiin poikkeustilanteisiin.

Skenaariotyöskentely auttaa varautumaan uhkakuviin

Muutokseen varautuminen edellyttää hyvän toimintamallin lisäksi myös sovittuja rooleja ja skenaariotyötä.

Strategiset skenaariot ovat toimiva lähtökohta liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelulle: kerätään uhkakuvat liiketoiminnan jatkuvuudelle ja mietitään niihin varautumissuunnitelmat. Varautumista kannattavaa myös harjoitella olennaisten osapuolten kanssa käytännössä.

Maailmanlopun tunnelmia ei tietenkään kannata lietsoa, mutta varautuminen äkillisiin nykytilanteen muutoksiin on tervettä realismia: sähkökatkot, tulipalo, tulva, terrorismi, kyberhyökkäys, tartuntataudit ja niin edelleen. Uhkien varaan rakennetut skenaariot on kuvattava kunkin poikkeustilanteen aiheuttaman vaikuttavuuden ja yrityksen oman sopeutumiskyvykkyyden mittareilla.

Resilientit organisaatiot nousevat ylös vahvempina

Mitä paremmin yksilö toipuu muutoksista, sitä resilientimpi hän on. Sama pätee yrityksiin ja organisaatioihin.

Resilienssimme, toipumiskykymme muutoksessa, punnitaan erityisesti koronan kaltaisissa suurissa, yllättävissä kriiseissä – niin sanotuissa mustissa joutsenissa. Resilienssiä voi onneksi kehittää, sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

Kun poikkeusskenaario toteutuu, resilienssiä tukee se, että roolit ja vastuut on ennalta mietitty. Kuka ottaa poikkeusroolin mukaisen hatun päähänsä ja kokoaa sovitun ydinryhmän säännöllisesti yhteen? Ryhmän jäsenillä on jokaisella tilanteen vaatiman erikoisroolin vastuut.

Mitä skaalautuvampia ovat ihmisten osaamiset, roolit, toimintatapa ja sopimusmallit, sitä paremmin yritys selviytyy äkkinäisestä muutostilanteesta.

Lue myös artikkeli: “Eikö tavoiteltu muutos toteutunutkaan?”

Lue artikkeli

 

Kirjoittajat

Paula Salmi on pitkän linjan IT-ammattilainen, joka uskoo ihmisten ja teknologian harmoniaan. Hän vastaa Sofigaten projekti- ja muutosjohtamisen liiketoiminnasta Leading change and programs -liiketoiminta-alueella.

Katja Söderman on muutosmyönteinen toimintatapojen asiantuntija ja liiketoimintavastaava Sofigatella. Hän vastaa Way of Working -liiketoiminta-alueesta.

 

PS. Jos olet jompikumpi niistä kavereista, jotka nyt seisovat kuilun reunalla kaivaten tai epäillen laskuvarjoaan: apua löytyy! Meillä on testattuja varavarjoja ja myös muskeleita auttaa yritystäsi eteenpäin vaikeina aikoina.

Ota meihin yhteyttä!

Read these next

Cookies Settings