”Tekninen tuki, kuinka voin auttaa?” Moni IT-alan konkari aloittaa uransa käyttäjätuesta. Sofigaten Solution Centerissä nuoret ammattilaiset pääsevät hyppäämään heti syvään päätyyn, ratkomaan vaativia tilanteita. Kuinka kasvattaa oppilaitoksen penkiltä ponnistavista nuorista laadukkaan palvelun ammattilaisia? Sofigaten liiketoimintajohtaja Minna-Liisa Niva-Aarnio ja tiimiläiset raottavat Solution Centerin kulisseja.

Tekninen tukipalvelu koulii ratkaisukeskeisiä, palveluhenkisiä ammattilaisia ja on siksi erinomainen ensimmäinen työpaikka uraansa aloittelevalle nuorelle. Toisessa päässä asiakas kuitenkin odottaa kokenutta, osaavaa palvelua. Näin on myös Sofigatella, jonka Solution Center ratkaisee vaativia asiakkaan liiketoimintateknologiaan liittyviä ongelmia ja tekee teknologiaan liittyvää pienkehitystä. Tyypillisesti tuki palvelee asiakkaan pääkäyttäjiä ja liiketoimintateknologian vastuuhenkilöitä.

Sofigatella uusi tiiminjäsen pääsee hyppäämään suoraan syvään päätyyn – vaan ei yksin. Pelastusrengas eli työyhteisö on koko ajan vieressä. Uusien kykyjen perehdyttämistä on mietitty paljonkin ja käytössä on seuraavanlaisia keinoja:

Tervetuloa töihin – tässä on tutorisi!

Sofigatella jokaiselle tulokkaalle nimetään oma tutor, joka vastaa uuden työntekijän oppimisesta. Tutorin avustuksella uusi työntekijä saa vastuuta ja pääsee miltei ensimmäisistä päivistä saakka ratkaisemaan oikeita asiakkaan ongelmia. Jos uudet ratkottavat asiat tuottavat haasteita, tutor auttaa niissä.

”Alussa tutor ja tulokas käyvät myös päivittäin läpi esiin tulleet kysymykset ja kohdat, joissa on vaikeaa päästä eteenpäin asiakkaan tukipyyntöjen ratkaisemisessa. Tutoroinnista on hyötyä sekä uudelle työntekijälle että tutorille; myös kokenut työntekijäkin oppii uutta”, kertoo tutorina toimiva asiantuntija Julia Gelgor.

Matka alkaa kokonaisvaltaisen perehdytysohjelman kautta

”Matka Sofigatella alkaa perehdytysohjelman kautta, jossa käsitellään asioita paitsi Sofigate-tasolla, myös liiketoiminta- ja roolikohtaisella tasolla. Olennaisena osana perehdytystä on Bisnesteknologia-akatemia, joka toimii samalla sisäänajona kulttuuriimme, toimintatapoihimme ja konsepteihimme. Yhteisten perehdytysten lisäksi jokainen pääsee heti ensimmäisen kuukauden aikana myös koulutukseen käytettävästä teknologiasta”, kertoo HR-partneri Mirva Sainiemi.

Sofigate Oy

Reija Jokinen, Viljami Harjula ja Julia Gelgor.

Perehdytysohjelman aikana uusi työntekijä pääsee paitsi oppimaan asioita yrityksestä, konsepteista ja prosesseista, myös verkostoitumaan muiden sofigaattoreiden kanssa ja samalla rakentamaan omaa tukiverkostoaan. Perehdytyksellä on tärkeä rooli yhteenkuuluvuuden tunteen rakentumisessa. Samalla se muistuttaa, ettei kaikkea tarvitse osata heti ja pärjätä yksin. Tässä auttaa myös kuukausittainen New-Joiner Club, jossa tulokkaat pääsevät vaihtamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan yhtiön konkareiden kanssa.

Yksinään tekninen osaaminen ei kuitenkaan riitä: Solution Centerissä työskentelevien on ymmärrettävä myös asiakkaan liiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluprosesseja. Näin voidaan varmistua, että asiakkaan teknologiaratkaisun hyödyt toteutuvat jatkuvassa palvelussa.

Auttamisen kulttuuri pitää pinnalla

Sofigatella tuoretta työntekijää ei jätetä missään vaiheessa yksin, ja koko organisaatiossa on auttamisen kulttuuri. Jos tutor tai muu tukitiimi eivät osaa auttaa haastavissa tilanteissa, taustalla on apuna yli 100 kehittäjän joukko.

”Haluamme alusta asti kannustaa ihmisiä heittäytymään ja tekemään tehtäviä, joista heillä ei välttämättä ole vielä kokemusta. Vaikka uudet työntekijät pääsevätkin heti tositoimiin, muu tiimi pitää heidät tarvittaessa pinnalla. Täällä virheiden tekemistä ei kannata pelätä, sillä omista ja muiden virheistä oppii”, kertoo toiminnasta vastaava Minna-Liisa Niva-Aarnio.

Solution Center on erittäin hyvä ponnahduslauta myös muihin tehtäviin. Tuessa työskentelemällä pääsee näkemään laajan skaalan erilaisia haasteita, joista on hyötyä ja täältä voi edetä esimerkiksi kehittäjäksi, palvelu- tai projektipäälliköksi tai esimiesasemaan.

”En ole koskaan kuullut, että missään olisi perehdytetty näin hyvin kuin Sofigatella. Yhteisten Onboarding-koulutusten lisäksi jo ensimmäisistä päivistä asti on saanut heittäytyä vaikeisiinkin haasteisiin oman uskalluksen mukaan”, kaksi kuukautta Sofigatella työskennellyt asiantuntija Reija Jokinen.

”Kun tänne tulee uutena, ympärillä on kokeneempia ihmisiä, jotka auttavat. Täällä ei tarvitse pelätä virheitä”, yhdeksän kuukautta Sofigatella työskennellyt asiantuntija Viljami Harjula.

”Mentorina haluan antaa uuden henkilön ymmärtää heti ensimmäisestä päivästä lähtien, että olen täällä häntä varten ja mielelläni opetan kaiken, mitä tiedän ja osaan. On aina hienoa huomata, miten nopeasti uudet työntekijät omaksuvat tiimimme toimintatavat ja lähtevät rohkeasti tekemään itsenäisesti töitä asiakkaiden kanssa”, kolme vuotta Sofigatella työskennellyt asiantuntija Julia Gelgor.

Sofigate Oy

Vasemmalta oikealle: Minna-Liisa Niva-Aarnio, Viljami Harjula, Mirva Sainiemi, Julia Gelgor ja Reija Jokinen

 

Sofigatella asiakkaiden haasteita ratkoo Espoossa majapaikkaansa pitävä 18-henkinen tiimi. Juttua varten on haastateltu Sofigaten Solution Centerin liiketoimintajohtaja Minna-Liisa Niva-Aarniota, HR-partneri Mirva Sainiemeä sekä asiantuntijaroolissa työskenteleviä Reija Jokista, Viljami Harjulaa ja Julia Gelgoria.

Cookies Settings