Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa – siinä on haastetta sosiaali- ja terveydenhuollollemme. Onneksi teknologian huima kehitys tarjoaa tehokkaita ratkaisuja vastata haasteeseen. Mitkä ovat tärkeimmät muutokset, jotka on huomioitava palvelujen kehittämisessä?

Sofigaten Anne-Marie Hovi ja Sakari Nisula listasivat sote-sektorin kolme keskeistä muutosta ja pohtivat, millaisia kysymyksiä niihin liittyy.

Muutos 1: Elinikä kasvaa ja väestö keskittyy

Kun ihmiset elävät vanhemmiksi, myös sairauksien määrä kasvaa. Määrää nostaa myös se, että seulontamenetelmät arkipäiväistyvät ja siirtyvät kuluttajien itsensä ulottuville. Jotta terveydenhuollon resurssit riittävät, painopisteen on siirryttävä sairauksien hoidosta niiden ennaltaehkäisyyn.

Väestö keskittyy jatkossakin kaupunkeihin, ja on ratkaistava, miten palvelut voidaan taata harvemmin asutuille alueille. Voitaisiinko teknologian avulla tarjota hoitoa myös maaseudun ikääntyvälle väestölle?

Muutos 2: MyDatan määrä moninkertaistuu, yksilölliset palvelut lisääntyvät

Tämän päivän terveydenhuollon asiakas seuraa oman kehonsa toimintaa ja terveyttään erilaisilla laitteilla sekä sovelluksilla. Hän tuottaa niin kutsuttua MyDataa, jonka tarkkuus on samaa tasoa kuin ennen kalliilla erikoislaitteilla tuotettu tieto. Kun tieto lisääntyy, asiakas haluaa yksilöllisempää kohdennetumpaa hoitoa ja hoivaa. Samalla tuottaja haluaa nostaa kustannustehokkuutta automatisoimalla palveluja ja lisäämällä asiakkaan itseohjaavuutta.

Muutos 3: Tiedolla johtaminen ja älykkäät tietojärjestelmät muuttuvat entistä olennaisimmiksi

Kun sote-palvelut digitalisoituvat, suuret tuotanto-organisaatiot vaativat johtamisen tueksi vahvoja tuotannonohjauksen alustaratkaisuja. Suomessa sote-tuotantoa on pidempään pyritty ohjaamaan ja johtamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmillä sekä niihin kytketyillä erillisjärjestelmillä. Maailmalla taas on jo pidemmän aikaa käytetty moderneja alustaratkaisuja, jotka kommunikoivat asiakas- ja potilastietojärjestelmien kanssa.

Alustaratkaisujen avulla palveluprosesseista saadaan aivan uudentyyppistä dataa palvelun vaikuttavuudesta ja palvelupolkujen tehokkuudesta. Robotiikkaa hyödyntämällä pystytään luomaan uudentyyppisiä automatisoituja tai puoliautomatisoituja hoitopolkuja ja päätöksiä. Näin kyetään tuottamaan reaaliaikaista tietoa kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

 

Anne-Marie Hovi toimii Sofigaten Sote-liiketoimintajohtajana, ja hänellä on 20 vuoden kokemus yksityisen sekä julkisen terveydenhuollon johtamisesta. Anne-Marie uskoo ihmiskunnan valoisampaan tulevaisuuteen, jossa teknologia-avusteisesti pystytään voittamaan tämän päivän sote-sektorin haasteet, kuten resurssien riittävyys.

Sakari Nisula toimii Sofigatella ennakoinnin asiantuntijana, ja hänen erityisasiantuntemustaan ovat tulevaisuudentutkimuksen metodit. Hän yhdistelee ennakoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen oppeja luotsatessaan yrityksiä pois lyhytkatseisista kehitysprojekteista kohti kestävää liiketoiminnan uudistamista ja tulevaisuustaitoista organisaatiota.

Read these next

Miten sote-sektori muuttuu?

Lataa sote-sektorin konkarin ja tulevaisuudentutkimuksen asiantuntijan syväluotaava artikkeli.

Close
Cookies Settings