Kukapa meistä ei toivoisi hyvää ja laadukasta hoivaa ikääntyville vanhemmilleen – tai itselleen. Mediassa nousevat esiin yhä useammin terveydenhuollon ja ikäihmisten palvelujen resurssihaasteet ja niiden seuraukset. Samaan aikaan työn raskas arki saa alan työntekijöitä siirtymään muualle. Kehittämämme hoitajamitoituslaskuri tarjoaa keinot ennaltaehkäistä mitoitushaasteita sekä kehittää työoloja ja entistä parempia hoivapalveluja.

Vuodesta 2020 alkaen portaittain uudistuvan vanhuspalvelulain tärkein tavoite on turvata ikääntyville suomalaisille arvokas ja mielekäs elämä. Laki edellyttää, että hoivapalveluista vastaavat kunnat ja hoivapalveluyksiköt raportoivat mitoituksen riittävyydestä. Näin varmistetaan, että hoivahenkilökuntaa on riittävästi, heillä on tarvittava osaaminen ja aikaa tehdä työnsä hyvin.

Nyt raportointiin ja valvontaan liittyvä työ tehdään käsin. Hoitajamitoitustietoa työssään tarvitsevat tahot, kuten hoivayksikkö, resurssikeskus ja laadunvalvontayksikkö, joutuvat syöttämään ja etsimään tietoa useasta eri paikasta ja laskemaan toteumia minuuttitasolla – usein moneen kertaan. Sama raportointi- ja valvontatyö tulee koskemaan myös uusia hyvinvointialueita. 

Raportointiin tarvittava tieto täytyy etsiä:

 • Työvuorojärjestelmistä
 • Excel-taulukoista
 • Yksiköiden seinillä olevista tulostetuista papereista
 • Sähköposteista
 • Vuokratyöntekijöitä tarjoavien tahojen järjestelmistä

Mitoituksen laskemiseen ja raportoimiseen kuluu tunti toisensa jälkeen, kun aikaa pitäisi ennemmin käyttää työolojen parantamiseen ja hyvään hoivaan.

Hyvinvointialueiden kehityskakku kannattaa nauttia pala kerrallaan, sanoo Sauli Hyvärinen. Lue, mitä neuvoja hän antaa alueiden digikehitykseen.

Mitä jos teidän ei enää tarvitsisi koostaa hoitajamitoitusraportteja käsin?

Raportoinnin lisäksi hoivayksiköihin tehdään suunniteltuja ja ennalta ilmoittamattomia laadunvalvontakäyntejä. Suunniteltu valvontakäynti isoon hoivayksikköön voi tarkoittaa kokonaisen työpäivän verran töitä hoitajamitoituksen laskemiseksi, jos työvuorotiedoissa on runsaasti epäselvyyksiä ja jos hoitajamitoitusdata on hajallaan esimerkiksi eri järjestelmissä, papereilla ja sähköposteissa.

SofiCaren ansiosta sama työ onnistuu minuuteissa. Aikaa kuluu vain sen verran, että valvoja kirjautuu järjestelmään ja navigoi siellä tarvittavaan raporttiin. Kaikki raportointiin tarvittava tieto on keskitetty SofiCare-järjestelmään, eikä sitä tarvitse haalia kasaan eri lähteistä.

Valvontakäyntiin valmistautuva hoivayksikkö pystyy täyttämään valvontalomakkeen sähköisesti SofiCare-portaalissa ja liittämään mukaan tarvittavat tiedot suoraan järjestelmästä. Laadunvalvoja näkee heti tarvitsemansa tiedot, pystyy lisäämään valvontalomakkeelle auditoijan kommentteja, viimeistelemään dokumentit valvontakäynnin jälkeen ja toimittamaan loppuraportin allekirjoitettuna viranomaisille – täysin sähköisesti!

Jätetään hoitajavaje historiaan!

Työvuoroja ja henkilöstön määrää pitää hallita tehokkaasti, jotta hoivayksikössä on aina riittävä määrä työntekijöitä, joilla on tarvittava osaaminen. Hoitajamitoituslaskuri helpottaa työn arkea, kun järjestelmän yhteen keräämä tieto auttaa ennakoimaan kiireisiä ajanjaksoja, jolloin tarvitaan enemmän henkilökuntaa.

Hoitajamitoitusta voi SofiCaren avulla tarkastella reaaliaikaisesti esimerkiksi: 

 • THL:n laskurin mukaan
 • Asukasmäärä huomioiden
 • Suhteessa lain minimivaatimukseen tai yksikkökohtaiseen mitoitusvaatimukseen nähden
 • RAI-mittausten tulokset huomioiden
 • Välitön ja välillinen työ huomioiden (haluttaessa myös ammattiryhmittäin)
 • Henkilöstötyypeittäin (esimerkiksi jakauma oman ja vuokrahenkilöstön välillä)
 • Omat yksiköt ja ostopalveluyksiköt huomioiden
 • Halutun ajanjakson mukaan, jopa työvuoroittain

Yhteen kerätyn tiedon pohjalta voidaan myös tehdä ennusteita tulevasta. Näitä ennusteita voidaan myös myöhemmin vertailla toteumiin. Lisäksi laskurin ansiosta on mahdollista vertailla yksiköitä tai alueita ja nähdä trendejä. Näin hoitajamitoitusta voidaan johtaa tiedolla entistä paremmin ja kohdistaa voimavaroja sinne, missä sitä eniten tarvitaan: Hoitajavaje voi vihdoin jäädä historiaan!

Hoitajamitoituslaskuri vähentää manuaalista työtä, kokoaa tiedon yhteen ja helpottaa raportointia

SofiCare-tuoteperheen hoitajamitoituslaskuria on jo testattu Proof-of-Concept-projekteissa, ja siitä saatu palaute on ollut rohkaisevaa. Järjestelmä on saanut kehuja esimerkiksi siitä, että se on selkeä, kokoaa tiedon yhteen, vähentää manuaalista työtä ja helpottaa arkistointia ja raportointia.

Esittelimme SofiCare-ratkaisua syksyllä 2021 myös Kotihoidon ja palveluasumisen kehitysfoorumissa KOPA:ssa, missä se sai innostuneen vastaanoton. Keskusteluissa nousi esiin manuaalisen työn tuska ja se, kuinka paljon aikaa ja voimavaroja uuden vanhuspalvelulain mukainen viranomaisraportointi vie – aikaa ja voimavaroja, joita kunnat ja hyvinvointialueet voisivat käyttää toiminnan kehittämiseen, inhimillisiin kohtaamisiin ja hyvää hoivaan!

Päätimmekin monen kanssa jatkaa keskustelua siitä, miten ratkaista tilanne teknologian avulla. Ja ratkaisu onkin käden ulottuvilla! Haluaisitko sinä tietää lisää hoitajamitoituslaskurista ja SofiCare-tuoteperheestä? Voit tutustua niihin täällä tai lähettää minulle suoraan viestiä osoitteeseen mirva.sainiemi@sofigate.com!

 

Mirva Sainiemi on pitkän HR- ja sote-taustan omaava tulevaisuuden työn kehittäjä, jonka sydän sykkii ihmisille, fiksummalle inhimilliselle työelämälle ja teknologian mukanaan tuomille mahdollisuuksille. Työntekijä- ja asiakaskokemuksen kehittämisen lisäksi Mirvan intohimona on edesauttaa arvokasta vanhuutta, kiireettömiä kohtaamisia ja hyvää hoivaa.

Read these next

Cookies Settings