Pohditko henkilöstösi strategisia kehittämistarpeita? Mikä on liiketoimintasi nykytilanne tavoitetilanteeseen verrattuna? Työelämä elää vahvaa murrosvaihetta ja on tärkeää pysyä henkilöstön strategisen johtamisen trendeissä mukana. Aina ei kuitenkaan ole helppoa hahmottaa, mitä kansainväliset megatrendit tarkoittavat käytännössä ja miten niihin kannattaa reagoida.

Siksi päätimme ryhtyä trendien tulkeiksi ja pohtia, kuinka niiden esiin nostamiin tarpeisiin voisi vastata teknologian keinoin – suomalaisissa olosuhteissa. Tässä blogisarjassa pureudumme Deloitten Global Human Capital Trends 2018 -tutkimukseen ja pohdimme aina kahta trendiä kerrallaan henkilöstön strategisen johtamisen ratkaisujen näkökulmasta (HCM, Human Capital Management).

Trendi 1.
Uusi johtamismalli: tiimit johtavat tiimejä

Ketteryydellä on − ja tulee olemaan − keskeinen rooli tulevaisuuden organisaatiossa, kun yritykset korvaavat struktuurisia hierarkiarakenteita tiimiverkostorakenteilla. Tämän lähestymistavan ansiosta saamme arjessa nopeampia vastauksia ja kykenemme hyödyntämään sisäisiä voimavaroja entistä tehokkaammin.

Tutkimuksen mukaan tiimiverkostorakenteilla on myös kasvun kannalta merkitystä. Yritykset, joissa johto tekee yhteistyötä verkostoissa, odottavat todennäköisemmin seuraavalle vuodelle 10 prosentin kasvua tai enemmän. Vertauskohteena ovat ne yritykset, joissa johdon jäsenet toimivat funktioissa ja yksiköissä itsenäisesti.

Ratkaisu

Jotta uudenlainen malli toimii myös käytännössä, tarvitaan HR-ratkaisu, jossa erimuotoiset tiimiverkostorakenteet rinnakkaisine työsuhteineen ovat mahdollisia. Tämä onnistuu esimerkiksi modernilla Oracle HCM Cloud -kokonaisuudella, joka on pilvipohjainen ja kustannustehokas tapa hallita HR-toimintoja.

On myös tärkeää, että voit sisällyttää liiketoimintaasi HR-ratkaisusi avulla kulttuuriin perustuvat johtamismallit ja arvoperusteiset arvioinnit. Kokonaisuuden hallinnan avulla nopeutat HR-prosesseja, poistat manuaalityön ongelmia ja teet henkilöstöjohtamisesta strategista – selkeästi, digitaalisesti ja turvallisesti!

Trendi 2.
Työntekijöiden verkosto: johtaminen yli organisaatiorajojen

Perinteisen työvoiman lisäksi työvoima tulee koostumaan freelancereistä, keikkatyöntekijöistä ja
-työntekijäjoukoista. Organisaatio voi ohjata ulkoisia ja sisäisiä osaajavoimia ja -verkostoa sekä kasvattaa työntekijäekosysteemiä yhteiseksi hyödyksi. Organisaatiokulttuuria ja johtamiskäytäntöjä voidaan laajentaa yli perinteisten rajojen ja näin sitouttaa koko osaajaverkosto.

Ratkaisu

Jotta voit hyödyntää freelancereiden ja keikkatyöntekijöiden osaamista parhaalla tavalla, tarvitset HR-ratkaisun, joka tukee eri sopimusrakenteita. Kun luot osaajaverkostoa, ratkaisu voi myös sisältää kykyjen johtamiseen tarvittavia ominaisuuksia.

Työelämän muutos on nopeaa, joten oli ratkaisun tarve mikä tahansa, ketterä käyttöönotto ja konkretia ovat kaiken a ja o. Trendit kannattaa pureskella pala kerrallaan, miettiä mitä ne tarkoittavat käytännössä – ja mikä on ensimmäinen askel.

Ketterä ja onnistunut HCM-järjestelmän käyttöönotto lähtee liikkeelle siitä, että tehdään tiekartta henkilöstön strategiseen johtamiseen.

Lisää trendejä ratkaisuehdotuksineen luvassa lähiviikkoina!

 

Kirjoittajat:
Sofigaten HCM-tiimin Tiina Hutzfeld, Niko Hölttä, Ville Kiviranta ja Anssi Koivuniemi pitävät jatkuvasti silmällä sekä kotimaista toimintaympäristöä että HCM-trendejä maailmalla. He sovittavat globaalit huippuratkaisut suomalaisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin – ja haluavat olla asiakkailleen ketterä, luotettava ja pitkäaikainen kumppani.

Kuvassa vasemmalta lähtien Tiina Hutzfeld, Anssi Koivuniemi, Niko Hölttä ja Ville Kiviranta.
Osaamisen ja yhteistyön tuloksena syntyy hienoja makuelämyksiä.

 

Read these next

Cookies Settings