Selvitys: 

Kohti yhtenäistä kokonaisuutta 

– SUOMALAISYRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ INTEGRAATIOISTA 2022

Toteutimme vuoden 2021 syksyn ja talven aikana haastatteluselvityksen suomalaisille yrityksille. Selvityksen kipinä syttyi keskusteluista yritysten kanssa. Huomasimme, että monissa yrityksissä pohditaan samoja kysymyksiä esimerkiksi liiketoimintatiedon integraatioarkkitehtuurin hallintaan ja integraatioiden kehitystarpeisiin liittyen. Halusimme kartoittaa tilannetta, ja jakaa tiedon sitten avoimesti kaikkien  hyödynnettäväksi.

Lataa selvityksen tiivistelmä itsellesi:

INTEGRAATIOSELVITYKSEN TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT

 • Datan laatu ja hallinta eivät monissa suomalaisyrityksissä ole vielä riittävällä tasolla
  integraatioiden näkökulmasta.
 • Osaava integraatiokumppani on monille edellytys kehityksen varmistamiseksi, kun osaajien rekrytoiminen on haasteellista.
 • Käytössä olevien integraatioteknologioiden skaala on laaja. Se ulottuu pistemäisistä
  ja perinteisistä point-to-point-ratkaisuista moderneihin integraatioalustoihin.
 • Liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeet sekä laajat ERP-projektit vaikuttavat merkittävästi sekä uusien integraatioiden rakentamiseen että vanhojen ratkaisujen modernisointiin.
 • Kansalaiskehitys ei ole vielä vakiintunut malli integraatiokehityksessä. Suomalaisyritykset näkevät siinä kuitenkin mahdollisuuksia. 

SISÄLLYS: Kohti yhtenäistä kokonaisuutta – Suomalaisyritysten näkemyksiä integraatioista 2022

 1. Integraatiot suomalaisyrityksissä vuonna 2022
 2. Masterdatan merkitys on tunnistettu suomalaisyrityksissä
 3. Kohti kokonaiskuvan hallintaa: Guidelines ja Data Governance
 4. Oikea osaaminen voi olla kiven alla: ”Tukeudumme vahvasti kumppaneihin”
 5. Modernia ja vanhaa sekaisin –“Puolentoista vuoden aikana valtava muutos”
 6. Sidosryhmien tarpeissa korostuvat asiakkaiden toiveet
 7. Tulevaisuuden näkymät –”Low- ja no-code” ei vielä vakiintunut käytäntöön
 8. Näkökulma: Integraatiokehitys kansainvälisellä kentällä

Haluatko jatkaa keskustelua?

Ota yhteyttä!

Jani Rahja

Jussi Vuokko

Cookies Settings