Selvitys kuntien digitalisaatiosta 2021: 

Kuntien digiutopiaan on vielä matkaa

Kuntien palvelut koskettavat meistä jokaista. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa niistä on saatavilla myös sähköisinä. Halusimmekin selvittää, millaisia onnistumisia ja haasteita kunnat kohtaavat digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Meitä kiinnosti myös, mikä digitalisaation tilanne on suomalaisissa kunnissa vuonna 2021. Siksi toteutimme keväällä 2021 haastattelututkimuksen, jossa kysyimme kunnilta vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Tämä on jo kolmas kerta, kun olemme toteuttaneet vastaavan selvityksen.

Tässä yhteenvedossa käymme läpi keskeiset tulokset ja havainnot kyselystä, sekä tarjoamme joitakin asiantuntijanäkemyksiä haastatteluissa esiin nousseisiin teemoihin.

Lataa tutkimuksen tärkeimmät avaintulokset ja havainnot

Sisällys

  1. Miten kuntien digitalisaatio etenee vuonna 2021?
  2. Selvitys lyhyesti
  3. Horisontissa parempia sähköisiä palveluja, automaatiota ja digitaitoja
  4. ICT-projektien hyötyjen seuraaminen on monissa kunnissa vielä lapsenkengissä
  5. Palvelujen suunnittelu ja hankinta kaipaavat yhtenäistämistä
  6. Digitaalisten palvelujen tulevaisuutta ideoidaan ja kehitetään yhdessä
  7. Kunnissa intoa hyödyntää kumppaneita digikehityksessä enemmänkin

Haluatko jatkaa keskustelua?

Ota yhteyttä!

 

 

 

 

Lauri Kivistö             

Senior Advisor

lauri.kivisto@sofigate.com

Cookies Settings