Hyppää sisältöön
Case Kuopion Energia

Paremman huomisen asialla – Bisnesteknologiamalli toi uutta energiaa Kuopioon

Aidosti kuopiolainen energiakonserni

Kuopion Energia on nimensä mukaisesti kuopiolainen energiakonserni, jonka muodostavat emoyhtiö Kuopion Energia Oy sekä tytäryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy. Emoyhtiöön kuuluvat energiantuotanto- ja kaukolämpöliiketoiminnot, liiketoimintateknologia sekä konsernin hallinto. Sähköverkkoliiketoiminta puolestaan kuuluu tytäryhtiölle. Koko Kuopion Energia -konserni on Kuopion kaupungin omistama. Yhtiö pitää asiakaslupauksensa mukaisesti lämpötilan sopivana ja sähköt päällä kaikissa olosuhteissa, jotta asiakas voisi elää tavallista, huoletonta arkea.

Kuopion Energian tärkeimpiä tavoitteita ovat toiminnan tehokkuus, huoltovarmuus, asiakaspalvelun laatu sekä hyvä paikallinen palvelu. Kuten kaikilla toimialoilla, digitalisaatio on vaikuttanut suuresti myös Kuopion Energiaan. Kilpailuetua tuovat muuttuvassa tilanteessa erityisesti digitalisaation mahdollisuuksia täysimääräisesti hyödyntävät ratkaisut, jotka huomioivat energiasektorille merkittävän kyber- ja fyysisen turvallisuuden. Digitaalinen muutos ei ole vain yksittäisten digihankkeiden summa, vaan kokonaisvaltainen lähestyminen organisaation toimintatavan muuttamiseen.

Jami Miettinen (Kuva: Kuopion Energia)

Ryhtiä tekemiseen Bisnesteknologiamallin avulla

Kuopion Energia oli digitalisaation myötä tilanteessa, jossa yhtiön avainhenkilöt totesivat tarvitsevansa lisävoimia tulevaisuuden vaatimusten täyttämiseksi.

Yhtiö pyysi digitalisaatiomatkalleen kumppaniksi Sofigatea, jonka kehittämä Bisnesteknologiamalli toisi tarvittavaa rakennetta sekä valmiin mallin IT:n liiketoimintakeskeiselle kehittämiselle. Vaikka Kuopion Energian asiakaslupauksen taakse kätkeytyi jo kehitystyötä ja teknologiaa, vahvistaisi Bisnesteknologiamalli tehtyä työtä entisestään. Parhaimmillaan tämä näkyisi asiakkaalle joustavana ja huolettomana arkena.

”Tavoitteena oli ottaa hyvät, uudet teknologiat käyttöön ja nopeuttaa kehittämisen sykliä”, kertoo Kuopion Energian digijohtaja Jami Miettinen. “Perustimme tätä varten liiketoimintateknologiayksikön Sofigaten tekemän selvityksen perusteella ja otimme käyttöön Bisnesteknologiamalliin pohjautuvan toimintatavan”, Miettinen jatkaa.

”Liiketoimintateknologiayksikön vahva lupaus on olla Kuopion Energian liiketoimintojen paras partneri. Se merkitsee vahvaa luottamusta, yhteisen tavoitteen jakamista sekä läheistä ja jatkuvaa yhteistyötä liiketoiminnan kanssa. Luottamus ja toimintavarmuus ovat toimialan ehdoton vaatimus – tätä vasten peilaamme kaiken tekemisemme”, Miettinen sanoo.

”Ymmärrämme, että energia-alan toimijoiden on paitsi digitalisoitava palvelujaan myös muutettava omia toimintamallejaan uudistuakseen ja vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin”, sanoo asiakkuusjohtaja Ilkka Jaakkola Sofigatelta. Tällä hän viittaa erilaisiin teknologisiin innovaatioihin, esimerkiksi älykkäisiin verkkoihin, energian varastointiin ja asiakaspalveluratkaisuihin.

Kuopion Energian digitalisaation vauhti kiihtyi

Kuopion Energia sai Sofigaten avulla toimintamallin nopeasti kuntoon. Käyntiin ponkaistiin erilaisia kehityshankkeita, jotka liittyivät esimerkiksi talouden suunnittelujärjestelmiin, ennustemalleihin, raportointiin ja omaisuuden hallintaan.

Erityisesti Kuopion Energialla iloittiin tietovirtojen automatisoinnista raportoinnin, tiedon johtamisen sekä viranomaisraportoinnin saralla. Automatisoinnit kyseisillä alueilla jatkuvat edelleen.

”Raportointi on entistä helpompaa ja luotettavampaa. Liiketoimintaprosessien automatisoinnin ansiosta ihmisten työaikaa on saatu vapautettua tehtäviin, jotka tuottavat enemmän arvoa yhtiölle ja asiakkaille – esimerkiksi ydintoimintojen kehittämiseen”, kertoo Sofigaten Merja Laine.

Kuopion Energialla yhtiön johtoryhmä vie aktiivisesti digitalisaatioagendaa eteenpäin. Kuopion Energian toimintamallin ja siihen liittyvien hallinto- ja johtamismallien uudistaminen tekee myös johtoryhmän työstä helpompaa ja tehokkaampaa.

Miettisen mukaan yhteistyö Sofigaten osaajien kanssa on ollut helppoa ja mutkatonta:

Kuva: Kuopion Energia

”Sofigaten vahvuus on siinä, että saman sateenvarjon alla on hyvin monipuolisesti hyviä osaajia – ajattelevia ihmisiä, joilla on sydän paikallaan. Olemme saaneet tilanteeseemme sopivia palveluita skaalattuna arkeemme sopiviksi. Yhteistyö nojaa luottamukseen, jossa aidosti etsitään koko kentästä ratkaisua meille. Työtä tehdään ruohonjuuritasolla yhdessä Kuopion Energian ihmisten kanssa. Hyvät kumppanit ovat yritykselle A ja O.”

Jami Miettinen
Digijohtaja, Kuopion Energia

Kuva: Kuopion Energia

Haluttuja tuloksia saavutetaan

Suurin hyöty muutosprosessista on tullut entistä paremmasta ja läheisemästä yhteistyöstä IT:n ja liiketoiminnan välillä. Juuri siihen tähtäsi myös Bisnesteknologiamallin käyttöönotto. 

Kuopion Energialla on opittu, että yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen saavuttamiseksi täytyy tehdä töitä hartiavoimin – muuten tavoitteisiin on vaikea päästä. Kaikilla on myös oltava yhteinen tilannekuva siitä, mihin maailma on menossa. Tämä edellyttää strategian johtajuutta, sekä paljon yhteistyötä ja kommunikaatiota. 

Kaiken kaikkiaan digihankkeet etenivät Kuopion Energialla sujuvasti ja tuloksia saatiin monella saralla. Liiketoimintaprosessien digitalisoituminen vähensi suuresti manuaalista työtä ja vapautti aikaa ydintoimille, kuten toimintatapojen yhtenäistämiselle ja mobiilipalveluiden kasvattamiselle. Tulevaisuudessa aikomuksena on tutustua erityisesti tekoälyn ja robotiikan tuomiin mahdollisuuksiin. 

”Liiketoiminnan on pidettävä IT:tä parhaana partnerinaan. Ihmiset tekevät töitä ihmisten kanssa ja se näkyy tuloksissamme”, Miettinen summaa.

Haluatko tietää lisää?

Kerromme mielellämme, miten voimme auttaa uudistamaan liiketoimintasi – ota yhteyttä!

Etsi