Hyppää sisältöön

Merimieseläkekassa navigoi tulevaisuuteen tekoälystrategian avulla 

Merimieseläkekassa halusi ottaa ensimmäiset konkreettiset askeleet tekoälyn hyödyntämisessä toiminnassaan. Tekoälystrategia rakennettiin tukemaan MEK:n liiketoimintastrategiaa, tiukasti säännellyn työeläkealan erityispiireet huomioiden. MEK:n tekoälystrategia mahdollistaa tekoälyn potentiaalin hyödyntämisen koko organisaation laajuisesti, sekä henkilöstön mukaan ottamisen muutosmatkalle.

Kuva: Merimieseläkekassa

”Näimme mahdollisuuden ottaa paremmin ruorista kiinni”

Merimieseläkekassa on ainoa laatuaan oleva työeläkevakuuttaja, joka huolehtii merenkulkijoiden lakisääteisestä työeläketurvasta. MEK:lla on hallinnoitavanaan noin 1,4 miljardin sijoitusomaisuus, ja sen vaikuttavuus merenkulkijoiden arkeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan on merkittävä.   

Matala hierarkia ja utelias toimintakulttuuri ovat rakentaneet MEK:sta joustavan ja nopean reaktiokyvyn omaavan organisaation. Tekoälyn merkityksen lisäännyttyä vuonna 2023, MEK:ssa tunnistettiin tarve tutkia, miten tekoäly voisi tukea organisaation toimintaa ja edistää kilpailukykyä.   

“Tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet nousivat uudelle tasolle vuonna 2023, ja näimme mahdollisuuden ottaa paremmin ruorista kiinni”, kertoo Jari Puhakka, Merimieseläkekassan toimitusjohtaja. 

Ensimmäiset merimailit AI-tuulen siivittämänä

Keväällä 2023 tekoäly nousi yhä yleisemmäksi puheenaiheeksi sekä julkisuudessa että useiden organisaatioiden sisällä.   

”Ryhdyimme omatoimisesti tutustumaan tekoälyyn kollegani kanssa, ja aloin myös itse käyttämään sitä vapaa-ajallani. Nopeasti ajatus kääntyi siihen, miten me MEK:ssa voisimme hyötyä tekoälyn käytöstä toiminnan kehittämisessä. Tekoälyn vaikuttavuudesta meihin oli organisaatiossa vaihtelevia mielipiteitä, joten totesin, että tarvitsemme ulkopuolista apua saattamaan meidät yhdessä tekoälypolulle. Olemme kompakti organisaatio, jolla on kyky sopeutua nopeastikin muuttuviin tilanteisiin. Siksi uskoin tekoälyn soveltuvan hyvin organisaatiomme tueksi”, Puhakka toteaa.

MEK:ssa tekoälystrategiatyö toteutettiin niin, että siihen osallistui alusta asti koko henkilökunta. Käytännössä projekti toteutettiin sähköisellä yhteistyöalustalla ja live-työpajoissa. Hyvin fasilitoiduilla tehtävillä osallistujat saatiin innostumaan tekoälyn mahdollisuuksista.  

Koko prosessin ajan oli tärkeää, että tekoälystrategia ei ole IT-strategia, vaan sitä lähestytään asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittämisen kautta. Myös MEK:n liiketoimintatrategia oli alusta alkaen vahvasti keskiössä.   

Erilaisten käyttötapojen tunnistaminen oli tärkeää, jotta jokainen osallistuja pystyi havaitsemaan tekoälyn mahdollisuudet juuri omassa työssään ja roolissaan. Vasta käyttötapausten tunnistamisen jälkeen lähdettiin pohtimaan, miten erilaiset tekoälytyökalut ja AI-alustat voisivat tukea tekoälystrategian toteutusta.  

“Asetin työlle alussa kaksi selkeää tavoitetta: laajan ja monipuolisen datan hyödyntäminen viestinnässä ja asiakasrajapinnassa, ja toisaalta jokapäiväisen työn tehostaminen“, Puhakka kertoo.  

Tietoturva ja tietosuoja otettiin huomioon osana strategiatyötä, ja EU:n uudesta AI Act -tekoälysäädöksestä sekä riskiluokista keskusteltiin työpajoissa paljon. Koko prosessin punaisena lankana oli pyrkimys tunnistaa tekoälyn hyödyntämiseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet – erityisesti kun asiakasdataa pyritään jalostamaan tekoälyllä.

Yhteinen suunta tekoälyn hyödyntämiseen

Tekoälystrategia on integroitu tukemaan ja mahdollistamaan MEK:n liiketoimintastrategiaa – työeläkealan erityispiirteet, strategiset ajurit ja tavoitteet, sekä vastuullisuus huomioiden. Tekoälytiekartan ja vision lisäksi MEK:n henkilöstö tunnisti strategiatyön aikana yli 100 käyttötapausta, joissa tekoälyä voidaan hyödyntää. Nämä on nyt priorisoitu tietoturva, AI Act -säädös sekä liiketoiminnan strategiset tavoitteet huomioiden. Tekoälystrategia toimii myös johdon ja hallituksen yhteisenä merikorttina ja auttaa navigoimaan tulevaisuuteen.  

”Tekoälystrategia on tärkeä ja konkreettinen osa jokaisen organisaation AI-matkaa. Se antaa yhteisen suunnan ja varmistaa, että resurssit kohdistetaan eniten lisäarvoa tuottaviin toimenpiteisiin”, kertoo Timo Savolainen, johtava tekoälyasiantuntija Sofigatelta.  

Osana tekoälystrategiaa tunnistettiin myös tarve kehittää MEK:n IT-hallintomallia ja organisoida rooleja uudelleen. Samalla käynnistettiin liiketoimintalähtöisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen ja identifioitiin organisaation koulutustarpeet. Välitöntä lisäarvoa saavutettiin kuvaamalla koko henkilöstölle AI-huoneentaulu, jossa määritettiin tekoälyn käyttöä ohjaavat periaatteet, vastuut ja esimerkiksi tekijänoikeuksiin liittyvät näkökulmat.   

Strategiatyön vahvasti osallistava menetelmä innosti työntekijöitä oppimaan uutta. Projekti kulminoitui koko organisaation yhteiseen suunnittelupäivään, jossa koko henkilöstö sitoutui AI:n käyttöönottoon ja lähti rohkeasti mukaan yhteiselle tekoälymatkalle. 

Muutosmatka on alkanut

Tekoäly kehittyy nopeasti ja Merimieseläkekassa haluaa olla työeläkealan edelläkävijä sen hyödyntämisessä. Seuraavaksi MEK:ssa aloitetaan tekoälyn hyödyntäminen suljetussa AI-ympäristössä, jossa luottamuksellista dataa pystytään hyödyntämään tehokkaasti ja tietoturvallisesti. Tekoälystrategia tarjoaa MEK:lle strategisen suunnan, jonka avulla tekoälyä voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehityksessä.   

Tekoälyn käyttöönotto ei ole yksittäinen projekti vaan muutosmatka, jolle koko MEK:n henkilökunta on alusta saakka lähtenyt rohkeasti mukaan. Henkilökunta pidetään vauhdissa mukana sekä koulutusten avulla, että tarjoamalla heille enemmän AI-työkaluja oman työnsä tueksi.  

Tekoäly ja sen vaikutus asiakas- ja henkilöstökokemukseen tulevat näkymään vahvasti ensi vuoden toimintasuunnitelmassa. AI-tuuli puhaltaa nyt MEK:n purjeisiin ja muutosmatka on alkanut. Innokkuus näkyy koko organisaatiossa. ”Olen erittäin tyytyväinen strategiatyöhön. Tästä on hyvä jatkaa”, Puhakka toteaa. 

Haluatko tietää lisää?

Kerromme mielellämme, miten voimme auttaa uudistamaan liiketoimintasi – ota yhteyttä!

Etsi