Hyppää sisältöön

Järjestelmäintegraatiot – kriittinen osa liiketoimintajohdon agendaa

Integraatiot ovat yrityksen kilpailukyvyn kannalta olennaisia ja keskeinen osa liiketoiminnan kehittämistä, väittää Jussi Vuokko. Siksi integraatioiden on tulisi olla myös liiketoimintajohdon agendalla.

Miten järjestelmäintegraatiot ja liiketoimintajohdon agenda muka liittyvät toisiinsa? Eivätkö integraatiot – joilla siis yhdistetään tietojärjestelmiä toisiinsa – ole tärkeitä asioita korkeintaan sovelluskehittäjille ja integraatioarkkitehdeille? Miksi liiketoimintajohdon tulisi olla niistä kiinnostunut?

Nykyajan liiketoiminta nojaa dataan, ja data liikkuu integraatioiden avulla

Nykypäivänä on hankala löytää sellaista liiketoimintaa, jossa teknologia ei olisi keskeinen liiketoiminnan ajuri ja mahdollistaja. Teknologiaa hyödyntävät niin valmistava teollisuus, rakennusala, vähittäiskauppa kuin palvelutkin. Ne kaikki nojaavat liiketoimintateknologiaan.

Organisaatioiden teknologiaratkaisut perustuvat useisiin eri järjestelmiin, jotka kukin täyttävät tiettyä liiketoimintatarvetta. Mikään järjestelmä ei yksinään ratkaise kaikkia tarpeita, vaan järjestelmien pitää pystyä keskustelemaan keskenään. Syynä on data.

Integraatioita tarvitaan eri järjestelmistä saatavan datan kokoamiseen, yhdistämiseen ja prosessoimiseen.

Data on tämän päivän organisaatioille kaikki kaikessa, ja dataa on kaikkialla. Eri järjestelmien data pitää jollain tavalla koota, yhdistää ja prosessoida, jotta siitä on hyötyä. Lisäksi liiketoimintaa kehittävien ja tehostavien, modernien SaaS- ja pilvipohjaisten ratkaisuiden liittäminen ketterästi osaksi teknologia-arkkitehtuuria on keskeinen vaatimus nykyaikaiselle organisaatiolle.

Integraatiot ovat keino yhdistää järjestelmiä toisiinsa. Integraatio mahdollistaa modernien ratkaisuiden liittämisen osaksi organisaation teknologia-arkkitehtuuria.

Yrityksen kilpailukyky voi riippua integraatioista

Integraatiot ovat yrityksen menestyksen kannalta olennaisia. Kyky rakentaa ketterästi ja tehokkaasti integraatioita järjestelmien välille mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen, kun sen tarpeet muuttuvat. Tämän kyvyn puuttuminen voi aiheuttaa suurta haittaa koko yrityksen kilpailukyvylle. Näin itse asiassa tapahtuu jatkuvasti: MuleSoftin Connectivity Benchmark Reportin mukaan vain puolet liiketoiminnan tarvitsemista teknologiaprojekteista pystytään toimittamaan.

Ajattele tilannetta, jossa integraatiot lakkaavat toimimasta liiketoiminnalle kriittisten tuotantoon liittyvien järjestelmien välillä. Tai tilannetta, jossa puuttuva integraatiokyvykkyys hidastaa tai estää uuden liiketoiminnan kehittämisen kannalta kriittisen ratkaisun liittämisen osaksi teknologia-arkkitehtuuria. Tai vaikkapa tilannetta, jossa kyky ymmärtää asiakastarpeita puuttuu, koska asiakasdataa ei kyetä yhdistämään keskenään ja hyödyntämään esimerkiksi markkinoinnissa.

Ketterä ja tehokas integraatioiden rakentaminen järjestelmien välille mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen.

Integraatiot ja rajapinnat ovat keino luoda aitoa digitaalista transformaatiota. Kyvyttömyys tai hitaus hyödyntää modernia teknologiaa ja integroida sitä osaksi liiketoimintajärjestelmiä ei vain aiheuta tehottomuutta vaan antaa ketterämmille kilpailijoille etumatkaa. Ketterät integraatiot ja ketterä integraatioarkkitehtuuri mahdollistavat innovoinnin ja innovaatioiden nopean hyödyntämisen, jota ilman organisaatio kuihtuu.

Tämän vuoksi integraatioiden tulisi olla kriittinen osa liiketoimintajohdon agendaa. Seuraavissa kirjoituksissa käyn läpi, miten integraatioita kannattaa johtaa ja hyödyntää osana organisaation liiketoimintaa.

Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa järjestelmäintegraatioihin keskittyvää Sofigaten blogisarjaa, joka jakaa tietoa ja asiantuntevia näkemyksiä integraatioista ja niiden modernista hyödyntämisestä osana liiketoiminnan ja organisaation kehittämistä.

Kirjoittaja

Jussi Vuokko on auttanut erikokoisia organisaatioita johtamaan palveluita ja automatisoimaan liiketoimintaa moderneja teknologioita hyödyntäen jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Jos haluat jutella Jussin kanssa aiheesta, tavoitat hänet sähköpostilla jussi.vuokko@sofigate.com, Twitterissä @jussivuokko tai LinkedInissä linkedin.com/in/jussivuokko.

Etsi