Hyppää sisältöön

Muutoskyvykkyys on yrityksen ainoa pysyvä kilpailuedun lähde – näin kasvatat sitä

Yrityksen ainoa pysyvä kilpailuedun lähde on sen muutoskyvykkyys. Siksi muutosten johtamista ei kannata ulkoistaa konsulteille, Sofigaten Sami Karkkila muistuttaa.

Joskus takavuosikymmeninä menestyvän yrityksen johtaminen muistutti tankkilaivan matkaa tyynessä säässä. Kun suunta oli kerran otettu, kapteenin tärkein tehtävä oli huolehtia siitä, että suunnassa pysyttiin ja että operatiiviset toiminnot pyörivät ilman ongelmia. Strategiaa tarkastettiin keskimäärin viiden vuoden välein, eikä organisaatioon silloinkaan tehty suuria muutoksia.

Tyynestä säästä ja vakaaseen rutiiniin perustuvasta liikkeenjohdosta voi enää vain haaveilla. Nykyisin strategiaan tehdään jatkuvia päivityksiä ja operatiivisissa toiminnoissa ainoa pysyvä asia on muutos.

Tästäkin huolimatta muutosta ymmärretään huonosti. Yleinen väärinkäsitys on esimerkiksi se, että yritys voisi muuttua muuttamatta teknologiaansa. Toisaalta monissa yrityksissä kuvitellaan, että teknologian muutoshankkeen voi toteuttaa ilman, että yritys muuttuisi muuten.

Organisaation muutokset vaikuttavat aina myös yrityksen käyttämiin järjestelmiin, ja toisaalta teknologinen muutos vaikuttaa aina myös yrityksen tarvitsemiin kyvykkyyksiin ja siten sen organisaatioon.

Älä päästä arvokkaita muutosoppeja valumaan karkuun

Yrityksillä on suuri kiusaus ulkoistaa transformaation suunnittelu ja toteutus konsulteille. Yrityksen johto saattaa ajatella nopeuttavansa muutosprosessia ja säästävänsä omaa aikaansa marssittamalla taloon konsulttien armeijan.

Konsulttien tarjoamat valmiit standardiratkaisut saattavat olla näennäisen tehokkaita. Ne eivät kuitenkaan ota lainkaan huomioon yrityksen erityispiirteitä ja kulttuuria, ja johtavat siten väistämättä usein vähemmän kuin optimaalisiin ratkaisuihin. Näin myös transformaatiosta saatavat liiketaloudelliset hyödyt jäävät pieniksi.

Vähintään yhtä iso ongelma on se, että delegoidessaan ajattelunsa konsulteille, valuvat arvokkaat muutosopit ulos organisaatiosta. Käytännössä siis organisaation oma kyky sopeutua muutoksiin ei kasva lainkaan. Kutsumme tätä tärkeää ominaisuutta orgaaniseksi transformaatiokyvykkyydeksi, eli yrityksen omaksi muutosvalmiudeksi. Orgaaninen transformaatiokyvykkyys varmistaa, että organisaatiosi on valmis myös tuleviin muutoksiin, ja muutoksesta opitut opit säilyvät omassa organisaatiossa.

Konsulttiarmeijan sijaan yritysjohdon täytyy itse istua muutoksen ratissa. Vaikka transformaation johtaminen itse on hieman työläämpi, on se lopputulokseltaan parempi tapa. Standardiratkaisuiden sijasta yritys tarvitsee avukseen muutoskumppanin, joka opastaa sitä transformaatiomatkan eri vaiheissa ja auttaa kasvattamaan organisaation omaa muutoskyvykkyyttä.

Onnistuneinkaan transformaatio ei voi tuottaa kilpailuetua loputtomiin

Tärkein oppi on kuitenkin se, että liiketoiminnan muutoksessa ei loppujen lopuksi ole kyse teknologiasta, organisaatiosta tai liiketoimintamalleista. Viime kädessä kyse on ennen kaikkea ihmisistä.

Mitä tehokkaammin yritys onnistuu valjastamaan kaikki ihmiset osaksi muutoksen toteutusta, sitä tehokkaammin muutos tulee todeksi organisaation kaikilla tasoilla – ja sitä tehokkaammin muutos tuottaa myös liiketoiminta-arvoa.

Nykymaailmassa muutoksesta on tullut ainoa pysyvä asia. Tämän takia onnistuneinkaan transformaatio ei voi tuottaa kilpailuetua loputtomiin. Kilpailijat kurovat etumatkan nopeasti kiinni, ja pian on taas uuden muutoksen aika.

Kilpailuedussa onkin entistä enemmän kyse organisaation omasta transformaationkyvykkyydestä. Kun muutos on ainoa pysyvä asia, ainoa pysyvä kilpailuedun lähde on muutoskyvykkyys. Ja parhaiten yritystä pystyy johtamaan se, jolla on osaaminen johtaa transformaatiota.

Vaikka johtamista ei tule ulkoistaa, ei muutoksen matkalle tarvitse lähteä yksin. Sofigaten laatima Transformation Travel Guide, eli muutoksen matkaopas, perustuu ajatukselle siitä, että menestyksekkään liiketoiminnan muutosprosessin taustalla on aina yrityksen oman transformaatiokyvykkyyden kasvattaminen.

Lataa uunituore opas täältä: https://www.sofigate.com/materials/transformation-travel-guide/

Kirjoittaja

Sami Karkkila on Sofigaten toimitusjohtaja. Sofigatella on yli 700 työntekijää Pohjoismaissa. Karkkila-blogisarjassa toimitusjohtaja pohtii kestävää kasvun johtamista uudessa, alati muuttuvassa todellisuudessa.

Etsi