Hyppää sisältöön

Onko pilvessä hauskempaa? Näin arvioit pilven hyötyjä organisaatiollesi

Kaikki puhuvat siitä, monet ovat sitä kokeilleet tai ovat siellä parhaillaan − pilvessä. Mutta onko pilvessä hauskempaa tai halvempaa, jos arvioidaan eri tapoja käyttää sitä? Ensin pitää toki määrittää, mitä pilvellä tarkoitetaan, koska siitäkin on monia eri variaatioita.

Osa organisaatioista on sitä mieltä, että todellinen pilvi on se, jossa pilven saa kaikkine palveluineen kuukausimaksua vastaan ja samaa pilveä käyttävät muutkin käyttäjät. Joillekin taas riittää, että toiminnan jokin osa on pilvessä tai pilvi on vain omaan käyttöön rajattu.

Kun käyttöä arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmien kannalta, puhutaan SaaS– (ohjelmisto palveluna), PaaS– (alusta palveluna) tai IaaS (infrastruktuuri palveluna) -pilvistä. Tällöin käyttö perustuu virtualisoituun palvelinympäristöön, joka voi olla suunnattu tietylle käyttäjälle tai jaettu eri käyttäjien kesken. Lisäksi kokonaispakettiin voivat kuulua lisenssit, kapasiteettipalvelut ja itse sovelluksen tarvitsema tukipalvelu sovelluksen ylläpitämiseksi.

Mitä pilvipalvelun hankkimisessa siis pitää huomioida? Näkökulmia on paljon, mutta kokemukseni mukaan seuraavista kysymyksistä on apua päätöksenteossa.

Miten organisaatiosi aikoo hyödyntää pilveä?

Aloitetaan siitä, miten organisaatiosi aikoo käyttää pilveä. Olennaisia kysymyksiä ovat silloin:

Kuinka paljon organisaatiosi on valmis maksamaan?

Kun mietit pilven kustannuksia, kannattaa pohtia seuraavia asioita:

Mikä on oikea ratkaisu omalle organisaatioilleni?

Jos käytät pilvipalvelua vain vähän, käyttöösi riittää vakioratkaisu ja olet valmis hyväksymään ratkaisun sellaisenaan, SaaS-pilvi on kustannustehokkain ratkaisu.

Jos aiot käyttää pilveä laajemmin ja haet korkeampaa käyttövarmuutta – on valintasi silloin Private cloud -vaihtoehto. Tällöin organisaatio ostaa käyttöönsä lisenssit, jotka toki saa myös kuukausirahoituksella. Alustan ja palvelut saa kuukausipohjaisesti käytön mukaan.

Mitä pilvi maksaa eri vaihtoehdoissa?

Esimerkkinä toiminnanohjausjärjestelmien pilvivaihtoehdoista on alla käytetty SAP S/4 HANA -ratkaisua. Alla olevassa kuvassa on esitetty arvio SAP S/4 HANA -ratkaisun eri kaupallisten tuotteiden (private/partner cloud, single tenant, multitenant) kokonaiskustannus (euroa/käyttäjä/kk) eri käyttäjämäärillä ja vertailujaksoilla siten, että kokonaispalvelu on pyritty saamaan yhteismitalliseksi:

Private/Partner cloud pohjautuu virtualisoituun ja hallittuun pilviratkaisuun (PaaS) ja perinteiseen lisenssiostomalliin, jossa asiakas ostaa lisenssit ja maksaa vuosittaista ylläpitomaksua. Single tenant ja Multi tenant pohjautuvat SaaS-malliin, erona näillä kahdella on että Multi tenant on ns. public cloud tuote ja Single tenantissa asiakkaalla on oma dedikoitu pilvi.

Etsi