Sofigaten liiketoimintajohtaja Paula Salmi on uransa aikana toiminut monenlaisilla eri toimialoilla kehitystehtävissä. Hän haastaa ajatuksen, että jokaisen organisaation pitäisi käyttää rutosti aikaa ja rahaa IT:n toimintamallien kehittämiseen alusta saakka.

Otetaanpa alkuun hypoteettinen laskuharjoitus: organisaatiossa kymmenen henkilöä tekee IT:n ja liiketoiminnan yhteistyön toimintamallien kehittämistä vuoden ajan.

10 työvuotta x 11 kuukautta x 150 tuntia = 16 500 työtuntia.

Kuvitellaan tuntihinnaksi sata euroa. Rahaksi muutettuna kustannus laskennallisella satasen tuntihinnalla on 1,65 miljoonaa euroa.

Organisaatiot käyttävät oman toiminnan parantamiseen kukin tavallaan huiman määrän aikaa ja rahaa. Puretaan organisaation toimintasiiloja ja harpataan digiloikkia, halutaan uudistaa ja uudistua omissa organisaatioissamme, jotta voidaan vastata ympäröiviin haasteisiin.

Tavoite on kuitenkin kaikilla sama: Kuinka toimia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti kaikissa organisaation osissa, toiminnoissa ja rooleissa? Kuinka tuottaa entistä parempia tuotteita ja palveluita ja pitää asiakas tyytyväisenä ja ostohaluisena?

Mitä jos IT:n toimintamalleihin käytettävän ajan voisi vähintään puolittaa?

Monen organisaation helmasynti on ajatella olevansa niin ainutlaatuinen ja erikoinen, että kaikki toimintamallit ja konseptit on rakennettava alusta saakka. Itse pitää keksiä ja aloittaa puhtaalta piirustuspöydältä − muuten ei tule sellaista kuin juuri meidän organisaatiomme haluaa ja tarvitsee. Väärin!

Mitä jos olisi mahdollista keskittyä enemmän asiakkaisiin ja liiketoimintaan vähentämällä merkittävästi sisäiseen toiminnan kehittämiseen käytettävää aikaa? Mitä jos vaikkapa IT:n toimintamalleihin käytettävän ajan voisi vähintään puolittaa? Kyllä sen voi!

Mikä ratkaisee IT:n ja liiketoiminnan yhteispelissä?

Tässä tulee oma henkilökohtainen oppini urani varrelta: Olen ollut kehitystehtävissä useilla hyvin erilaisilla toimialoilla ja nähnyt, että toimialakohtaisuus ja sen oletetut erikoispiirteet eivät ole merkittävä tekijä IT:n ja liiketoiminnan yhteispelissä.

Enemmän ratkaisevat organisaation koko ja rakenne, kuten fyysiset etäisyydet (globaali / lokaali) ja johtamisen ja päätöksenteon malli (keskitetty / hajautettu). Valmiiksi mietityt liiketoiminnan ja IT:n toimintamallit ja tuotokset ovat skaalattavissa edellä mainittuihin ympäristöihin. Täten ne nopeuttavat sekä uusien toimintamallien kehittämistä että käyttöönoton vaiheita.

Väitän, että on huomattavasti tehokkaampaa ja lopulta myös halvempaa hankkia osaaminen sieltä, missä sitä oikeasti on, ja toteuttaa toimintamallien kehittäminen johdetuissa sprinteissä. Parempi kertarutina kuin ainainen kitinä.

Mistä liikkeelle? Tutustu vaikkapa Business Technology Forumin julkaisemaan ja ylläpitämään Business Technology Standardiin. Sen perustana on Sofigaten yhteistyö suomalaisten suuryritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa, joka on kymmenen vuoden aikana tuottanut avoimen ja vapaasti käytettävän mallin. Kansainvälisesti mallilla on yhteensä yli 50 000 käyttäjää.

Business Technology Standard on kenen tahansa vapaasti hyödynnettävissä osoitteessa www.managebt.org.

Jos haluat keskustella siitä, miten Business Technology Standardin ja hyvien, jo testattujen käytäntöjen avulla voisi säästää teillä rutosti aikaa ja rahaa, ole toki yhteydessä minuun! Laita vaikkapa meiliä osoitteeseen paula.salmi[a]sofigate.com.

Kirjoittaja
Paula Salmi on Sofigaten muutosjohtamisen ja digitaalisen kehittämisen liiketoimintajohtaja. Hänellä on vuosien kokemus kansainvälisistä kehitys- ja muutoshankkeista.

Read these next

Cookies Settings