IT:n ja digitalisaation johtamiseen erikoistunut Sofigate viettää tänä vuonna 15-vuotispäiviään. Juhlan kunniaksi Sofigate on julkaissut kaksi kirjaa, jotka yritys on tehnyt yhteistyössä asiakkaiden ja edelläkävijöiden kanssa.

Sofigate perustettiin Espoossa vuonna 2003 liikeideana johtaa IT:tä liiketoimintalähtöisesti ja luoda johtamiseen selkeät, parhaat käytännöt. Tyhjästä aloittanut yritys osui kultasuoneen ja on onnistunut kasvamaan alan pioneerina Pohjoismaiden suurimmaksi toimijaksi, joka työllistää 520 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa.

Business Technology Visions 2020 -kirja on Sofigaten perustajan Juha Huovisen johdolla tehty näkemys siitä, miten IT ja digitalisaation johtaminen muuttuu yhdeksi kokonaisuudeksi – bisteknologiaksi. Kirja koostuu 24 artikkelista, jotka Sofigaten henkilöstö on kirjoittanut haastattelemalla edelläkävijöitä tulevaisuuden työelämään, liiketoimintaan ja teknologiaan liittyvistä kysymyksistä. Artikkelit konkretisoivat kolmea teemaa: Ihmisosaaminen ja sen potentiaali työelämässä, digitaalinen vallankumous eli sovellukset, big data, robotiikka ja IoT sekä uuden menestyksen avaimet liiketoiminnassa: ekosysteemit, liiketoimintamallit ja palvelullistaminen.

Industrialized Service Integration -kirja on kansainvälisesti modernein näkemys palveluintegraatiosta, SIAM (Service Integration and Management). Kirjan kirjoittajien Sofigaten Pavel Haimin ja Juha Huovisen mukaan kulunut vuosi on ollut Pohjoismaissa palveluintegraation läpimurtovuosi ja yritykset ovat heränneet avainkysymykseen: Kuinka johtaa tehokkaasti kaikkia palveluja ja palveluntoimittajia? Kirjan tekemiseen on osallistunut noin 50 eurooppalaista yritystä, jotka ovat olleet valmiita jakamaan parhaita käytäntöjään luodakseen yhteisen palveluintegraation standardin. Kirjaa myydään maailmanlaajuisesti ja se on tilattavissa Amazonista. (linkki)

Sofigate the movie. Juhlavuoden kunniaksi Sofigaten henkilöstö on tehnyt myös elokuvan, jossa kuvitteellinen miljonääri ilmoittaa aikovansa lopettaa digitaalisen aikakauden 12 tunnin kuluttua. Vain paras tiimi voi estää tuhon: apuun rientävät The IT Genius, The Muscle, The Talker ja The AI. Elokuva on katsottavissa osoitteessa …

”Sofigatella on alusta saakka uskottu siihen, että uusia asioita kannattaa kehittää avoimesti ja yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa – ja jakamaan niitä kaikkien käyttöön. Sofigate on yhteisö, jossa kaikkia rohkaistaan rakentamaan verkostoja ja toteuttamaan ideoitaan. Nyt julkaistut kirjat ja elokuva edustavat Sofigaten toimintafilosofiaa erinomaisesti”, kertoo Sofigaten toimitusjohtaja Sami Karkkila.

Sofigaten historia lyhyesti

  • Juha Huovinen perusti Sofigaten Espoossa vuonna 2003. Hyvin pian yritys tuotteisti IT-johtamisen parhaat käytännöt ja ryhtyi tarjoamaan IT-johtamista palveluna, mikä johti nopeaan kasvuun.
  • Sofigate perusti vuonna 2009 ICT Standard Forumin, joka ryhti kehittämään ja julkaisemaan avoimen viitekehyksen standardia IT-johtamiseen, yhteistyössä pohjoismaisten yritysten kanssa. Mallista on julkaistu nyt kolme versiota, joista viimeisin on IT Standard for Business. Mallista on julkaistu myös soveltamisohje julkiselle sektorille.
  • Sami Karkkilasta tuli Sofigaten toimitusjohtaja vuonna 2014, ja yritys ryhtyi tavoittelemaan entistä voimakkaampaa kasvua ja kansainvälistymistä – päämääränään tehdä IT-johtamisen parhaista käytännöistä vientituote.
  • Viime vuosien kasvu on ollut nopeaa orgaanisesti, mutta Sofigate on kasvanut myös yritysostoin hankkimalla suomalaisen Prestantian, Headstartin ja Csolutorin sekä ruotsalaiset Daymarkin ja 3gamman.
  • Yritys toimii nyt kahdeksassa toimipisteessä neljässä maassa ja työllistää yli 520 henkilöä. Pro Forma -liikevaihto viimeisimmän yrityskaupan jälkeen on yli 80 miljoonaa euroa. Sofigaten tähtäimessä on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 150-200 miljoonan euron liikevaihto, mikä tarkoittaa yli tuhatta työntekijää.
  • Sofigate tarjosi syksyllä 2017 ensimmäisen kerran omistusta ulkopuolisille sijoittajille rahoittaakseen kasvusuunnitelmansa ja valitsi lokakuussa sijoittajaksi LähiTapiolan noin 6 prosentin omistusosuudella. Muuten Sofigate on kokonaan henkilöstönsä ja perustajiensa omistama. Sofigate sai syksyn henkilöstöannissa yli 140 uutta omistajaa.
  • Yritys panostaa nyt voimakkaasti bisnesteknologian johtamisen ja parhaiden käytäntöjen kehittämiseen. Lisää bisnesteknologiasta Juha Huovisen podcastissa.

Read these next

Cookies Settings