Hyppää sisältöön

Bisnesteknologia – liiketoiminnan ja vakaan IT:n yhteinen sävel

Yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti: siihen vaikuttavat trendit, uudet teknologiat, kuluttajakäyttäytymisen murros ja kilpailijoiden liikkeet. Tyypillistä on, että yritykset eri aloilla huomaavatkin muuntuneensa ohjelmistoyrityksiksi. Digitaalinen transformaatio on yritysten strategisten tavoitteiden kärjessä, mutta monilla on silti vaikeuksia rakentaa sen edellyttämiä kyvykkyyksiä organisaatioonsa.

Liiketoimintajohtajien paineet ovat kasvaneet vuosi vuodelta: On tuotettava entistä parempia asiakaskokemuksia ja toimittava ketterämmin, jotta yritys saavuttaa tavoitteensa. Uusia IT-ratkaisuja tarvitaan käyttöön nopeammin kuin oman organisaation valmius sallii. Ratkaisuja saa pilvipalveluina helposti, mutta niiden nopea käyttöönotto ei istu oman IT-organisaation toimintatapoihin. Niinpä liiketoimintajohtajat yrittävätkin kiertää IT-osaston rajoitteita ja saada uudet ratkaisut käyttöön ilman IT:n apua.

Tilanne on ymmärrettävä, sillä perinteisesti IT:n roolina on ollut tarjota palveluja – esimerkiksi infrastruktuuri- ja loppukäyttäjäpalveluja – tarkkaan hallittujen prosessien tukemana. IT on keskittynyt säilyttämään IT-ympäristön vakauden sen sijaan, että se tarjoaisi liiketoimintaa hyödyttäviä ketteriä ratkaisuja.

Bisnesteknologia – linkki strategian ja toimeenpanon välillä

Juuri tällaisten kysymysten ratkaisemiseen tarvitaan täysin uudenlaista ajattelua – Bisnesteknologian (engl. Business Technology) näkökulmaa. Se on kuin linkki strategian ja toimeenpanon välillä.

Lyhyesti määriteltynä bisnesteknologia tarkoittaa nopealiikkeisen liiketoiminnan tarvitseman teknologian ja vakaan IT:n koordinoitua yhdistämistä. Bisnesteknologia laittaa olemassa olevan IT-organisaation ja liiketoiminnan soittamaan samaa säveltä. Kun oikeat ihmiset on valittu, toimivat konseptit jalkautettu ja oikeat työkalut otettu käyttöön, yritys kykenee vastaamaan paremmin digitaalisiin haasteisiin.

Bisnesteknologian kypsyyden arviointi

Monien yritysten on vaikea mitata digitaalisen transformaation onnistumista. Mistä tietää, milloin liiketoimintateknologian kypsyys on riittävällä tasolla? Tässä on joukko tunnusmerkkejä, joilla voidaan arvioida, kuinka onnistuneesti bisnesteknologia on otettu haltuun.

IT:n kypsyyden arviointi

Vaikka IT-organisaatioiden rooli muuttuukin merkittävästi, edelleen tarvitaan tarkkoja prosesseja ja hidasta ERP-kehitystyötä. Koko organisaatio ei voi keskittyä kehittämään uusia mobiili- ja verkkopalveluja. Perinteisen IT-organisaation tarve vähenee vaiheittain, kun yhä useampi ohjelmistotoimittaja luo koko ajan edistyneempiä ratkaisuja helposti hankittavina pilvipalveluina.

IT-organisaatiolta edellytetään ajattelunmuutosta, jotta se voi nähdä asiat bisnesteknologian perspektiivistä. Näistä kypsyystekijöistä huomaat, että yrityksesi IT on oikealla polulla:

Yritykset, jotka kykenevät vähentämään päällekkäistä työtä ja jakamaan parhaita käytäntöjä, ovat paremmassa asemassa reagoimaan ympäristön tuleviin muutoksiin. Bisnesteknologia on seuraava luonteva askel yrityksille, jotka miettivät tapoja hyödyntää uutta teknologiaa saavuttaakseen tavoitteet tehokkaammin ja systemaattisemmin.

Etsi