Hyppää sisältöön

Ei enää pelkkiä teknisiä hankkeita – digitalisaatiosta tuli yksi kuntien strategisista päätavoitteista

Jos joskus digitalisaatio merkitsi kunnille erillisiä teknisiä hankkeita, nyt se alkaa jo olla kokonaisvaltainen osa kunnan toimintaa. Kuntia kiinnostaa myös ohjelmistorobotiikka ja sähköisten palveluiden parantaminen. Haasteina ovat muun muassa muutoksen johtaminen, tehokas resurssien hyödyntäminen ja sote-uudistus. Tämä kävi ilmi, kun haastattelimme Suomen suurimipia kaupunkeja ja vertailimme tuloksia vuonna 2016 toteuttamaamme digikyselyyn.

Suomen suurimmat kaupungit ovat edistyneet digitalisaatiossa merkittävästi sitten vuoden 2016 kyselymme. Digitalisaatio on nostettu yhdeksi kaupunkien strategisista päätavoitteista ja teemoista. Monet kaupungit korostavat toimintatapojen muutosta ja liiketoimintamallien uudistumista.

Vastuu digitalisaatiosta on siirtynyt tietohallinnolta yhä enemmän muille yksiköille. Aiemmassa kyselyssä 75 prosentissa kaupungeista digitalisaatiosta vastasi tietohallinto, nyt vastaava luku oli 57 prosenttia. Eri yksiköt saavat enemmän vastuuta kehittää ja luoda digitaalisia ratkaisuja.

Myös ohjelmistorobotiikka huomioidaan kunnissa laajasti: sen käyttöä joko suunnitellaan tai siihen liittyviä hankkeita on jo käynnissä. Vain yksi kyselyyn vastanneista kaupungeista ei huomioinut robotiikkaa strategiassaan.

Muutoksen johtaminen on edelleen iso haaste, sillä kunnat näkevät toimintatapojen ketteryydessä puutteita

On erittäin ilahduttavaa nähdä, että digitalisaatio menee kunnissa nyt yli siilojen. Digitalisaation kehittäminen nähdään vihdoin kokonaisuutena. Kunnat haluavat huomioida ja palvella kuntalaisia paremmin ja tehostaa palveluiden käytettävyyttä.

Tällä hetkellä suurimmissa kaupungeissa on käynnissä useita kasvatuksen ja koulutuksen digitalisointihankkeita. Kaupungit tekevät myös esimerkiksi fyysisen ja virtuaalisen ympäristön digitalisointia. Muun muassa Helsingin kaupunki tekee 3D-mallia kaupungista kaikkien toimialojen käyttöön. Palveluiden sähköistäminen ja parantaminen onkin edelleen yksi tärkeimmistä digitavoitteista.

Silti kirittävää riittää: Vaikka kehitystä onkin tapahtunut, on tärkeää saada kunnallista digitaalista asiointipalvelua vielä paremmalle tasolle.

Suurimpia digihaasteita: sote-uudistus, resurssit ja muutoksen johtaminen

Kaupunkien suurimmat digitalisaatiohaasteet ovat pysyneet samoina. Osaamiseen investointi ja resurssien allokointi, muutoksen johtaminen ja tehokkaat toimintatavat sekä kalliit järjestelmäintegraatiot aiheuttavat edelleen päänvaivaa. Tällä hetkellä esimerkiksi operatiiviset tehtävät vievät kaiken työajan, vaikka samaan aikaan pitäisi vapauttaa resursseja toiminnan muuttamiseen.

Muutoksen johtaminen on edelleen iso haaste, sillä kunnat näkevät toimintatapojen ketteryydessä puutteita. Osaamisen ja resurssien tulisi keskittyä toimintaympäristön kehittämiseen. Haasteena on myös hyvien osaajien houkuttelu kuntiin.

Myös sote-uudistus vaikuttaa kaupunkien digitalisaatioon. Osa kaupungeista on sitä mieltä, että uudistus vaikuttaa resursseihin, hankaloittaa kuntien välistä yhteistyötä ja aiheuttaa kuiluja palvelualueiden välille. Kivistön mukaan maakunta- ja sote-uudistus ohjaakin tällä hetkellä erittäin paljon kaikkien kuntien toimintaa, sillä uudistuksen toteuttaminen vaatii samoja resursseja kuin kuntien kehittäminen. Samalla myös kuntalaisilta tulee painetta kehittää kunnallisia palveluita.

Lauri Kivistö, Julkishallinnon palveluista vastaava johtaja

Sofigaten teettämä suurimpien kaupunkien digitalisaatiokysely toteutettiin joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 aikana. Sen tavoitteena oli selvittää julkishallinnon digitalisaation etenemisen nykytilanne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Kyselyyn vastasi 14 kaupunkia ja niiden johtoon kuuluvia henkilöitä Suomen 20 suurimman kaupungin joukosta. Sama kysely toteutettiin myös vuonna 2016.  

Lisätietoja kyselystä:
lauri.kivisto@sofigate.com
+358 40 517 5914

 

Etsi