Hyppää sisältöön

Ei onnistunutta digimuutosta ilman hyvää henkilöstökokemusta

”Ei riitä, että johtoryhmässä innostutaan. Muutokseen tarvitaan koko henkilöstö.”

Näin avasi Matti Alahuhta erinomaisesti Johtajuus-kirjassaan, kun Koneella tunnustettiin muutostarpeet. Muutosten avaintekijänä toimii henkilöstö, joten tärkeää on saada ihmiset innostumaan ja työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen. Tämä periaate pätee enemmän kuin koskaan näin digitaalisen transformaation aikana.

Mitä digitaalinen transformaatio tarkoittaa liiketoiminnan näkökulmasta? Se koskettaa yrityksen toimintaa, prosesseja ja osaamisen kehitystä. Jokainen yritys rakentaa oman muutosmatkansa.

Käytännössä digitaalinen transformaatio on teknologian tehokkaampaa hyödyntämistä, joka parantaa toiminnan ketteryyttä ja suorituskykyä. Transformaation yhdeksi onnistuneeksi esimerkiksi voisi mainita taloushallinnon sähköistymisen ja siitä seuranneen papereiden pyörittelyn vähentymisen, mikä taas on vapauttanut aikaa henkilöstölle yrityksen kehityksen kannalta tuottavamman työn tekemiseen.

Henkilöstö transformaation ajurina

Päätökset muutosmatkoista tehdään yleensä yritysten johtoportaassa – mihin suuntaan, milloin lähdetään ja millä välineillä? Väline, eli teknologia, näyttää olevan kaiken keskiössä. Yhtälöstä silti puuttuu välineen käyttäjä.

Digitaalinen transformaatiohan on yhtä vanha kuin teknologia itsessään. Miksi aikanaan teknologioita ylipäätänsä otettiin käyttöön? Oikea tai yleisin vastaus lienee, että teknologian tarkoituksena on tehdä elämästä helpompaa. Teknologian tarkoituksena on siis ollut vapauttaa henkilöstölle aikaa johonkin muuhun.

Digitaalinen transformaatio ei välttämättä tarkoita uuden teknologian käyttöönottoa, josta seuraa välitöntä uutta tehokkuutta. Hyvä on tiedostaa, ettei teknologia itsessään ole transformaation ajuri vaan mahdollistaja. Ajureina toimivat yrityksen henkilöstö.

Opi tuntemaan, kehitä ja johda esimerkillä

Ensin on tapahduttava ajattelutavan, osaamisen ja tekemisen kehitys, josta seuraa kulttuurillinen muutos. Koska muutos henkilöstössä on tärkeimpiä askeleita onnistuneeseen digitaaliseen transformaatioon, minkälaisin keinoin se saadaan aikaan? Ja kuinka muutos saadaan kannettua läpi organisaation?

  1. Opi tuntemaan henkilöstöä paremmin. Mikä heitä motivoi, mitkä ovat heidän vahvuutensa, miten he oppivat uutta? Vastausten saamiseksi voidaan hyödyntää erilaisia kyselytutkimuksia. Tämä auttaa yritystä muutosmatkan suunnittelussa ja helpottaa yritystä ohjaamaan henkilöstökokemustaan toivottuun suuntaan.
  2. Kehitä osaamista. Uusiin asioihin kouluttamisella on iso merkitys henkilöstöhallinnassa. Tärkeää on pitää säännöllisiä koulutusohjelmia vähintään oman toimialueen tärkeisiin välineisiin. Koulutukset vaikuttavat myös henkilöstön motivaatioon, koska oppiminen luo aina uutta innostuneisuutta ja osoittaa, että työnantaja on kiinnostunut heidän urakehityksestään.
  3. Johda esimerkillä. Tämä vanha kunnon konsti edelleen ja johtamistilanteesta riippumatta. Pidemmittä puheitta, ”show, don’t tell”.

Henkilökunta pitää huolen asiakkaista

”Jos pidät huolen henkilökunnastasi, niin he pitävät asiakkaistasi”, on todennut Sir Richard Branson. Sitaatti itsessään toimii hyvin perusteluna siihen, miksi kannattaa mennä henkilöstökokemus edellä. Harvemmin on törmätty yritykseen, jossa strategian keskiössä ei olisi asiakas.

Avain digitaalisen transformaation onnistumiseen lepää siinä, että henkilöstöllä on hyvän työn suorittamiseen tarkoitetut välineet ja heitä ollaan valmiita tukemaan sekä kehittämään. Suurta roolia pelaa myös synergia, joka seuraa hyvästä henkilöstökokemuksesta. Sillä on taas vaikutusta siihen, millaisen kokemuksen henkilöstö asiakkailleen luo.

Huono henkilöstökokemus voi siis heikentää asiakaskokemusta, mikä taas heikentää yrityksen kykyä pysyä mukana asiakasmarkkinassa ja ymmärtää muuttuvia tarpeita.

Kyse henkilöstöstä yhtä paljon kuin teknologiasta

Digitaalinen transformaatio ei ole valintakysymys. Se on muutos, joka tarjoaa panostajilleen mahdollisuuden toimia markkinoilla ketterämmin ja kilpailukykyisemmin kilpailijoihin verrattuna.

Lukemattomia tunteja voidaan panostaa digitaalisen transformaation suunnitteluun ja silti kompastella suunnitelmien toteutuksessa. Haasteena ovat useimmiten henkilöstön lähestymistavat muutoksiin. Onnistumisen kannalta henkilöstö on avainroolissa.

Kuulostaa hieman ironiselta, mutta kyllä: digitaalisissa transformaatioissa on kyse henkilöstöstä yhtä paljon kuin teknologiastakin.

Etsi