Hyppää sisältöön

Globaalit haasteet eivät ratkea ilman yhteisvaikuttavaa johtamista – Suomi näyttämään mallia yhteiskuntamuotoilun avulla

Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä digitalisaation hyödyntämisessä ja palvelumuotoilussa. Nyt on aika parantaa näiden yhteisvaikuttavuutta ja nostaa ihmiset kehittämisen keskiöön. Yhteiskuntamuotoilu merkitsee palvelukokonaisuuksien suunnittelua ihmisten arjen näkökulmasta. Tästä voisi syntyä Suomelle uusi vientituote.

Pohjoismaiden ainutlaatuisia erityispiirteitä ovat muun muassa informaatioteknologian infrastruktuuri ja pitkälle koulutettu väestö. Digitalisaatio on edennyt meillä pitkälle, ja monet palvelut ja tiedot ovat käytettävissä portaaleissa. Asiakaspalvelua saa digikanavista. Edistys on kuitenkin tapahtunut teknologiakeskeisesti: fokus on ollut automaatiossa ja itsepalvelussa. Katsantokantaa tulee nyt laajentaa yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Globaalit megatrendit, kuten väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen vaativat eri toimijoiden rajat ylittäviä, laaja-alaisia toimenpiteitä. Haasteet ovat kompleksisia, eikä mikään yksittäinen organisaatio kykene vastaamaan niihin itse, vaan tarvitsemme yhteisvaikuttavaa johtamista yli organisaatiorajojen. Me kutsumme sitä yhteiskuntamuotoiluksi.

Yhteiskuntamuotoilun keinot auttavat vastaamaan globaaleihin haasteisiin. Niiden avulla kaupungit voivat saavuttaa kunnianhimoisia hiilineutraaliustavoitteita, lisätä alueellista elinvoimaa ja hyvinvointia sekä antaa kansalaisille ja kansalaisjärjestöille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Sofigaten tavoitteena on saattaa suomalaisten kaupunkien kanssa testatut menetelmät EU:n yhteiseksi toimintatavaksi ja nostaa Pohjoismaat yhteiskuntamuotoilun edelläkävijäksi.

Ihmisten arki kehityksen keskiöön

Arkemme on monimutkainen ja useista tekijöistä rakentuva kokonaisuus, jossa ihmiset itse ovat keskeisessä roolissa. Tarpeemme yksilöllisille ratkaisuille kasvavat jatkuvasti, ja kysyntä uudenlaiselle ajattelulle lisääntyy. Yhteiskuntaa tehdään ja palveluita rakennetaan yhdessä.

Ihmisten arki ei kuitenkaan ole vielä noussut palveluiden suunnittelun ytimeen. Nykyiset johtamisrakenteet ovat palvelutuotantokeskeisiä ja suunnittelumenetelmät palvelukeskeisiä. Yhteiskunnan palveluiden muotoiluun tarvitaan kipeästi uusia, innovatiivisia johtamis- ja suunnittelumalleja.

Jotta näkökulman muutos toteutuu, tulee sen esteet ensin tunnistaa ja sitten purkaa. On löydettävä ratkaisuja, joiden myötä ihmisten kokemus niin palveluiden osuvuudesta kuin niiden tarjoamasta hyödystä kehittyvät jatkuvasti positiiviseen suuntaan. 

Suuret kaupungit, BT Forum ja Sofigate kehittävät yhteiskuntamuotoilun menetelmiä

Suurista kaupungeista Espoo, Turku, Jyväskylä ja Oulu ovat olleet edelläkävijöitä ihmiskeskeisessä ja yhteisvaikuttavassa kehityksessä. Ensin on pitänyt luoda uuden ajattelun ja näkökulman mukaiset menetelmät. Sato tästä työstä korjataan tulevaisuudessa.

Lähestymistapa tässä kehitystyössä on vaihdellut kaupungista toiseen. Kun Espoo on keskittynyt palvelukokonaisuuksien suunnittelun menetelmien kehittämiseen, on Turun näkökulma ollut yhteisvaikuttava johtaminen. Jyväskylä on keskittynyt kehittämisen johtamiseen ja Oulu asiakaspalvelun kehittämiseen.

Kaikkia näitä projekteja yhdistää se, että Business Technology Forum on huolehtinut lopputuloksena syntyvästä, yhtenäisestä yhteiskuntamuotoilun menetelmävalikoimasta. Näitä menetelmiä voidaan hyödyntää kehitystyössä myös jatkossa. Tässä pohjana toimii Business Technology Forumin avoin kehittämisen johtamisen viitekehys, bisnesteknologiamalli (www.btmalli.fi).

Menetelmistö valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2022 loppuun mennessä, ja tulee kaikkien kaupunkien, hyvinvointialueiden ja kuntien vapaaseen käyttöön. Siihen pääsee jo nyt tutustumaan menetelmiä esittelevässä BT Forumin näyttelytilassa Espoon Otaniemessä. Toivomme, että näyttely innostaa kunta- ja aluepäättäjiä ja kaikkia niitä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään ihmisten arkea, osallistumaan ja soveltamaan tehtyä työtä.

Yhteiskuntamuotoilun huippuyksikkö valmentamaan eurooppalaisia kaupunkeja menetelmien käyttöönotossa

Sofigate haluaa kehittää omaa työtään yhteiskuntamuotoilun parissa. Tätä varten muodostamme eri alojen asiantuntijoista koostuvan yhteiskuntamuotoilun huippuyksikön ja aloitamme uusien menetelmien perehdyttämisvalmennukset kaupungeille. Yksikkö toimii aluksi Espoossa, Tampereella ja Oulussa, mutta laajentaa pian toimintaansa Tukholmaan ja Kööpenhaminaan.

Tavoitteemme on saattaa suomalaisten kaupunkien kanssa testatut menetelmät EU:n yhteiseksi toimintatavaksi ja nostaa Pohjoismaat yhteiskuntamuotoilun edelläkävijäksi. Ensimmäiset askeleet tällä tiellä on jo otettu – ensimmäinen valmennus on tarkoitus järjestää kuudelle suomalaiselle EU:n ilmastoneutraali ja smart city -ohjelmaan kuuluvalle kaupungille jo helmikuun 2023 alussa.

Kiinnostavatko yhteiskuntamuotoilun menetelmät? Tutustu tarkemmin valmennukseen!                

Kirjoittaja
Markku Hugg vastaa Sofigatella kunta-, kaupunki- ja sote-sektorin liiketoiminnasta. Hän kuvaa itseään vihreäksi teknokraatiksi.

Etsi