Hyppää sisältöön

Hankimme jälleen uutta teknologiaa, mutta miksi tehokkuus ei edelleenkään lisäänny? – Ihmisten osaaminen menestyksen takana

Osaamisen johtaminen on strateginen lähestymistapa organisaation kyvykkyyksien varmistamiseen. Se keskittyy työntekijöiden osaamisen tunnistamiseen, kehittämiseen, hyödyntämiseen ja ylläpitämiseen organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaamisen kehittäminen on strategian toteuttamisen työkalu.  

Tämä tuntuu edelleen unohtuvan, kun tutustuu Deloitten 2023 Global Human Capital Trends tutkimukseen. Tutkimuksen pääpaino on vahvasti ihmiskeskeisyydessä. Siinä todetaan muun muassa, miten yli 90% tutkimukseen osallistuneista liiketoimintajohtajista uskoo, että hyödyntämällä teknologiaa voidaan parantaa työn tuloksellisuutta ja organisaation menestystä. Samanaikaisesti kuitenkin vain 22% uskoo, että heidän organisaationsa ovat valmiita käyttämään teknologiaa työntekijöiden ja tiimien tuloksellisuuden parantamiseksi.  

Kääntäen lähes 80% organisaatioiden johtajista ovat siis sitä mieltä, ettei heidän työntekijät ja tiimit pysty hyödyntämään teknologiaa siinä mittakaavassa, että tuloksellisuus parantuisi. Voisiko ratkaisu olla ihmisten osaamisen kehittämisessä?  

TOP 4 näkökulmaa ihmisten osaamisen kehittämiseen: 

  1. Ihmisten rooli teknologian takana: Vaikka teknologia voi tehostaa prosesseja ja toimintoja, sen menestyksekäs hyödyntäminen vaatii ihmisiä, jotka ymmärtävät teknologian toimintaa ja osaavat soveltaa sitä liiketoiminnan tarpeisiin. Laadukas henkilöstö, jolla on oikea osaaminen ja tietotaito, on edellytys teknologian tehokkaalle hyödyntämiselle ja innovaatioiden kehittämiselle. Onko teidän organisaatiossanne jo mittarit ihmisten osaamisen kehittämiselle olemassa? 
  1. Joustavuus ja sopeutumiskyky: Teknologia kehittyy nopeasti, ja organisaatioiden on pysyttävä mukana muutoksessa. Jatkuvasti kehittyvä osaaminen mahdollistaa organisaation joustavuuden ja kyvyn sopeutua uusiin teknologioihin, työskentelytapoihin ja markkinoiden muutoksiin. Kun työntekijät ovat valmiita oppimaan ja kehittymään, organisaatio voi menestyä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Minkälainen on teidän organisaation oppimisen kulttuuri? Korostetaanko teknologiaa henkilöstön kehittämisen sijaan? 
  1. Luovuus ja innovaatiokyky: Osaamisen kehittäminen luo pohjan luovuudelle ja innovaatiolle. Kun työntekijät ovat hyvin koulutettuja ja motivoituneita, heidän on helpompi ajatella uudella tavalla, tuoda esiin innovatiivisia ideoita ja löytää ratkaisuja haasteisiin. Tämä voi auttaa organisaatiota erottumaan kilpailijoistaan ja kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  
  1. Työntekijäsitoutuminen ja -tyytyväisyys: Osaamisen kehittäminen osoittaa organisaation sitoutumista työntekijöiden kasvuun ja kehittymiseen. Tämä parantaa työntekijöiden sitoutumista organisaatioon, lisää työtyytyväisyyttä ja vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. Sitoutuneet ja tyytyväiset työntekijät puolestaan vaikuttavat positiivisesti organisaation tehokkuuteen, tuottavuuteen ja asiakaspalveluun. Nyrkkisääntönä lähtevän työntekijän korvaamiseen uudella voi pitää ko. tehtävän vuoden palkkaa. 

Kokonaisvaltainen osaamisen kehittäminen parantaa organisaation kykyä tarjota laadukasta palvelua ja vastata asiakkaiden tarpeisiin. Kun työntekijät ovat hyvin koulutettuja ja osaavat hyödyntää teknologiaa, organisaatio voi tarjota parempaa asiakaskokemusta, rakentaa vahvempia asiakassuhteita ja saavuttaa kilpailuetua markkinoilla.  

Kirjoittaja

Liisa Korkiakoski on valjastanut pitkän kokemuksensa IT:n ja digitalisaation äärellä ihmislähtöiseen osaamisen kehittämiseen ja vastaa Sofigate Academyn valmennusliiketoiminnasta CTO:n roolissa. Hänen intohimonsa on osallistaa ihmiset muutokseen ja tehdä se innostavalla, mukaansatempaavalla tavalla. Mieliinpainuva, osallistava oppiminen on tapa, jolla luodaan kestäviä muistijälkiä ja viedään opittu käytäntöön. 

Lähde: Deloitten tutkimus: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends.html#powering-human-impact 

Sofigate-akatemian valmennuksissa saat käyttöösi teknologian johtamisen parhaat käytännöt. Valmennuksissamme ihmiset kohtaavat yli organisaatiorajojen ja työskentelevät yhteisten tavoitteiden eteen.

Lue lisää Sofigate-akatemian valmennuksista tästä

Etsi