Hyppää sisältöön

Houkuttele osaajia oikealla asenteella

Panostamalla henkilöstönsä jatkuvaan kasvuun ja oppimiseen yritys menestyy myös kilpailussa parhaista osaajista – varsinkin nopeasti muuttuvalla teknologia-alalla.

Kasvun asenne, growth mindset, on psykologi Carol Dweckin kehittämä teoria siitä, miten ihmiset oppivat ja suhtautuvat itseensä oppijoina. Teoria haastaa käsityksen siitä, että jokaisella ihmisellä on tietyt peruskyvyt ja -lahjakkuudet, jotka hän on saanut syntymässään. Dweck kutsuu ajattelutapaa muuttumattomuuden asenteeksi, fixed mindset.

Kasvun asenteen omaksunut ihminen uskoo omaan joustavuuteensa: siihen, että hän voi jatkuvasti kehittää omia kykyjään oppimisen, harjoittelun ja oikeanlaisen ohjauksen kautta. Vastoinkäymisiinkin hän suhtautuu osana oppimisprosessia. Muuttumattomuuden asenteella varustautunut ihminen sen sijaan näkee vastoinkäymiset henkilökohtaisina epäonnistumisinaan ja lannistuu niistä helposti.

Dweckin ajatuksia on toistettu sadoissa henkilöstöalan ja johtamisen seminaareissa ja niitä on toteutettu tuhansissa yrityksissä ympäri maailman. Tulokset ovat olleet erinomaisia erityisesti silloin, kun asenne on onnistuttu istuttamaan osaksi organisaation kulttuuria ja johtamista. Kasvun asenne onkin nähty ensisijaisesti yrityksen sisäisenä mahdollisuutena.

Teknologia-alalla ollaan jatkuvasti uuden edessä

Näin työvoimapulan ja rekrytointikilpailun aikana herää kysymys siitä, miten organisaatio voi hyödyntää kasvun asennetta osana työnantajakuvaansa. Kysymys on polttavan ajankohtainen varsinkin teknologia-alalla, jossa teknologian nopea kehitys ja suuret muutoshankkeet edellyttävät erityisen paljon jatkuvaa uuden oppimista – ja jossa kilpailu osaajista on erityisen kovaa.

Toisin sanoen: miten yritys voi houkutella töihin juuri oikealla asenteella varustettuja osaajia? Miten se voi vaalia kasvun ja oppimisen ilmapiiriä niin, että parhaat ja kasvuhakuisimmat työntekijät myös pysyvät yrityksen palkkalistoilla? Miten se luo työkulttuurin, josta hyötyvät sekä yrityksen työntekijät että sen asiakkaat?

Kaikki alkaa yksilöstä

Kasvun asenteesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että kyse on ennen kaikkea yksilön ominaisuudesta. 

Organisaatio ei voi muuttaa kenenkään asenteita mahtikäskyllä. Sen sijaan se voi kannustaa eri keinoin nykyisiä työntekijöitään kehittämään omia asenteitaan – ja siten houkutella töihin lisää ihmisiä, jotka uskovat omiin kasvun mahdollisuuksiinsa. Kyse on pohjimmiltaan arvoista.

Varsinkaan teknologia-alalla koulutuksen ja uuden oppimisen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Yksittäisten, usein hajanaisten koulutuksien sijasta yrityksen kannattaa panostaa pikemminkin rakenteisiin, jotka mahdollistavat johdonmukaisen oppimisen ja itsensä kehittämisen.

Esimerkiksi Sofigatella liiketoimintateknologiaprojektien ja digitaalisen transformaation pohjana on avoin pohjoismainen Business Technology Standard -viitekehys, joka tarjoaa runsaasti esimerkkejä kymmenien yritysten kokemuksista ja parhaista käytännöistä. Viitekehyksen ansiosta uudet opit leviävät nopeasti myös käytännön asiakastyöhön. Lisäksi Sofigatella on jo vuosia vaalittu pidempiä valmennusohjelmia, jotka mahdollistavat kasvun kautta kehittymisen ja toimintatapojen muutoksen sekä kulttuuriin perehtymisen. 

Kasvun asenne perustuu ajatukseen siitä, että yksilön ominaisuudet eivät ole pysyviä, vaan että jokainen meistä voi kehittyä sekä ihmisenä että työntekijänä. 

Hienointa onkin se, että myös asenteita voi oppia. Se, että yritys kannustaa työntekijöitään oppimaan kasvun asennetta, on paitsi työntekijöiden, myös yrityksen ja sen asiakkaiden etu.

Lue lisää: Vähemmän järkeä, enemmän tunnetta

Kirjoittaja

Anna de Torres on Sofigaten Head of People and Culture. Henkilöstöasioiden lisäksi hän on työskennellyt markkinoinnin ja liikkeenjohdon strategian parissa ja opiskellut positiivista psykologiaa. Annan intohimona on auttaa ja tukea yksilöitä ja organisaatioita pääsemään parhaimpaansa hyvää tiimihenkeä ja kasvun asennetta vaalien.

Etsi