Hyppää sisältöön

Johtaja, sisältyykö hyvinvointityö teillä projektisuunnitelmiin? Kolme syytä, miksi sen pitäisi

Digitaaliset muutoshankkeet vaativat työntekijöiltä korkeaa paineensietokykyä. Aikataulut ovat tiukkoja, panokset liiketoiminnan menestykselle suuria ja resurssipula on jatkuva. Miksi siis ihmiset − hankkeiden tärkein resurssi − jää heitteille, vaikka tilastollisesti niin moni hanke epäonnistuu?

IT- ja teknologiahankkeiden arvokkain resurssi ovat niissä työskentelevät ihmiset. Siitä huolimatta heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen jää usein hankejohdon prioriteettilistalla viimeiseksi. Projektien onnistumisen näkökulmasta on kuitenkin useita syitä, miksi hyvinvointityö kannattaisi nostaa tärkeysjärjestyksen kärkeen. Tässä kolme mielestäni tärkeintä:

1.  Huolehdi osaajiesi hyvinvoinnista, sitouta heidät yritykseesi

PMI Reportin mukaan yksi suurimmista syistä IT-hankkeiden epäonnistumiseen on resurssipula – pula osaavista ihmisisistä. Pitämällä huolta hankkeessa työskentelevien ihmisten hyvinvoinnista varmistat, että osaajat pysyvät alusta loppuun asti ”talon sisällä”. Et menetä avainhenkilöitä haastavan työuupumukselle työkuorman vuoksi tai muille työnantajille huonon johtamisen vuoksi. Johtamalla hyvinvointia ammattimaisesti varmistat myös, että tärkeä hiljainen tieto säilyy yrityksessäsi.

2.  Auta johtamaan hyvin

Hyvä johtaminen on osa hyvinvointityötä. Kun järjestät hyvinvointityön keskitetysti, varmistat myös, että hyvä johtamistapa toteutuu. Näin johtamistyö ei jää vain projektipäälliköiden tai -johdon harteille, vaan vastuu jaetaan yhdessä. Käytännössä hyvän johtamisen tukeminen osana hyvinvointityötä voi tarkoittaa esimerkiksi esimies- tai johtamiskoulutuksia tai työpajoja ajanhallinnan, stressinhallinnan tai vaikkapa etäjohtamisen tiimoilta. Hyvinvointityöstä vastaavan henkilön tulee tehdä saumatonta yhteistyötä tiimien vetäjien kanssa ja tukea heitä hyvässä johtamisessa. Kun johtaminen on hyvää ja saumatonta, myös projektien läpimenoajat nopeutuvat.

3.  Tue tiimityötä ja yhteishenkeä, saavuta tavoitteet nopeammin

Isot projektit tuovat yhteen suuren joukon ihmisiä eri yrityksistä, ja siksi niissä kohtaavat myös monenlaiset työskentelykulttuurit sekä -ympäristöt. Projektin onnistuminen vaatii kuitenkin yhteenkuuluvuuden kokemusta ja ajatusta siitä, että työtä tehdään yhteisen tavoitteen eteen. Keskitetty hyvinvointityö auttaa sinua rakentamaan tiimihenkeä ja parantamaan näin yhteistyön sujuvuutta ja keskinäistä kommunikointia. Varsinkin etätöitä tehdessä projektin eri tiimien ja osa-alueiden pitää tuntea toisensa ja kommunikoida selkeästi, jotta hankkeen menestys on taattu. Tiimihenkeä ja yhteistyötä parantavia aktiviteetteja tulee kehittää ja ideoida yhdessä hankkeessa työskentelevien kanssa.

Keskitetty hyvinvointitoiminto varmistaa, että projekti onnistuu

Projektityössä on linjatyöhön verrattuna usein kovat budjetti-, aikataulu-, ja tulospaineet. Projekteissa työskentelevät ihmiset ovat usein erillään omista linjaorganisaatioistaan ja tiimeistään, ja muodostavat oman työyhteisönsä. Työ hyvinvoinnin eteen tehdään aina arjessa, ja ulkoa käsin ohjattuna se voi tuntua helposti päälleliimatulta: Työhyvinvoinnin tekojen pitää siis tapahtua siellä, missä ihmiset ovat.

Jos kyseessä on esimerkiksi monikansallinen monitoimittajaympäristö, on hyvinvoinnin ja johtamisen yhdistäminen sekä entistä tärkeämpää että haastavampaa. Tällaisessa ympäristössä hanketyöntekijän oma HR jää usein etäiseksi, eikä aina ole tietoinen hankkeen työkulttuurista, tavoista ja johtamisesta. Tarvitaan siis hankkeen oma sisäinen hyvinvointia edistävä tiimi tai henkilö, joka varmistaa projektin onnistumisen huolehtimalla jokaisen työntekijän hyvinvoinnista.

 

Etsitkö sparraajaa onnistuneeseen projektijohtamiseen? Lue, miten voisimme auttaa 

 

Selina Bakir on Sofigaten oma monialainen projektipäällikkö, jonka ainutlaatuisena taitona on varmistaa digitaaliset transformaatiot ihmisnäkökulma huomioiden. Hänellä on paljon kokemusta uusien projektien käynnistämisestä eri aloilla. Intohimonaan Selinalla on ihmislähtöinen johtaminen ja ihmisten hyvinvoinnin varmistaminen hektisissä työympäristöissä.

Etsi