Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueen digitalisointi kantaa hedelmää, kun käytössä on kehittynyt alusta

On kiistaton tosiasia, että digitalisaatio on hyvinvointialueille yksi tärkeimmistä tavoista vastata kiristyvään kustannuspaineeseen. Digitaalisia ratkaisuja on kehitetty sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin jo vuosia – jopa siinä määrin, ettei kokonaisuus aina pysykään alueiden hyppysissä parhaalla mahdollisella tavalla. Ennusteiden mukaan sovellusten määrä jatkaa voimakasta kasvua.

Pahimmillaan digiratkaisujen kokonaisuus karkaa hallinnasta kuin juolavehnä puutarhassa. Runsaus ja monimuotoisuus on hyvästä luonnossa, mutta digipalveluiden tulisi muistuttaa ennemmin huolella suunniteltua ja kitkettyä kasvimaata kuin rehottavaa ryteikköä. Miten hyvinvointialueet voisivat palvella meitä asukkaita entistä paremmin ja saada digitalisaation kantamaan hedelmää?

Pistemäisiä digiratkaisuja on työläämpää hallita kuin kokonaisvaltaista alustaa

Palveluitaan digitalisoivan hyvinvointialueen näkökulmasta on järkevämpää keskittää digitalisaatio yhdelle ohjelmistoalustalle kuin hankkia erillisiä digitaalisia ratkaisuja hoitamaan yksittäisiä tehtäviä. Yksi tällainen kokonaisvaltainen järjestelmä on ServiceNow.

ServiceNow on alusta, jossa voidaan tuottaa lukemattomia erilaisia digitaalisia palveluita. Oli kyse sitten asiakaspalvelusta, perehdytysprosessista tai monimutkaisesta, tekoälyä hyödyntävästä, automatisoidusta päätöksenteosta, voidaan ratkaisut tuottaa alustan valmiiksi tarjoamilla elementeillä tai rakentaa helposti kevytkehittämisen työkaluilla. Lisäksi kaikki muutkin digitaaliset palvelut voidaan sujuvasti integroida ServiceNow -alustaan. Sen avulla voidaan hyödyntää myös jo olemassa olevia tietovarantoja. Digitalisaation hedelmiä ei kannata kasvattaa erillisissä ruukuissa, vaan yhteisessä hedelmällisessä maaperässä.

Kuvitellaanpa kaksi hyvinvointialuetta: toinen investoi kokonaisvaltaiseen ServiceNow-alustaan ja toinen valitsee useita erillisiä pistemäisiä digitaalisia ratkaisuja. Ajan myötä ServiceNow-alustaa käyttävä hyvinvointialue huomaa, että sillä on yhtenäinen näkymä kaikkiin digitaalisiin palveluihinsa. Pistemäisiä ratkaisuja käyttävä alue taas kamppailee ylläpidon, tiedon hajanaisuuden ja haastavien integraatioiden kanssa.

Hallinnon automatisointi vapauttaa aikaa ihmisen kohtaamiseen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on päättänyt keskittää digitaalisen kehittämisen ServiceNow-alustalle. Valinta on ollut menestystekijä hyvinvointialueen ensiaskeleista lähtien. Kehittäminen on ensi vaiheessa keskittynyt sisäisiin, työntekijöille suunnattuihin palveluihin.

Usein keskitytään siihen, miten me hyvinvointialueen asukkaat voisimme hyödyntää digiratkaisuja – asioida esimerkiksi lääkärin etävastaanotolla. Asiakkaan ja potilaan näkökulma onkin tärkeää muistaa. Digitaalisessa kehittämisessä merkittävää hyötyä voi saavuttaa digitalisoimalla ja automatisoimalla hyvinvointialueen sisäistä hallinnollista työtä. Näin helpotetaan sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden arkea ja vapautetaan aikaa tärkeimpään – asiakkaiden ja potilaiden kohtaamiseen.

Polku eteenpäin

Meitä kaikkia yhdistää halu saada hyvinvointialueiden palvelut kukoistamaan ja palvelemaan meitä parhaalla mahdollisella tavalla. ServiceNow -alustan kaltaiset järjestelmät auttavat meitä kehittämään digipalveluita eheänä kokonaisuutena ja varmistamaan, että jokainen niistä saa tarvitsemansa huomion. Digitalisaatio tuottaa parhaan sadon kehittyneessä alustassa.

Tämä kirjoitus on sote-sektorin digitalisaatiota ja teknologia-alustojen mahdollisuuksia käsittelevän sarjan ensimmäinen osa.

Kirjoittajat

Sauli Hyvärinen on Sofigaten alustaratkaisujen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialavastaava ja johtava asiantuntija. Sauli uskoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuus paranee merkittävästi, kun alan digitaalista kehittämistä ohjataan asiakkaiden, potilaiden ja työntekijöiden palvelukokemus edellä.

Jouni Laine vastaa asiakkuusjohtajana ServiceNow Suomen organisaatiossa hyvinvointialueiden ja kuntasektorin asiakkuuksista. Vaikka yksin innovatiivinen teknologia ei ratkaise toiminnan ja arjen haasteita hyvinvointialueilla, Jouni näkee teknologian roolin kiihdyttämään muutosnopeutta ja saavuttamaan paremman tuottavuuden ja käyttökokemuksen terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

Etsi