Hyppää sisältöön

Tällainen jättiurakka odottaa uusia hyvinvointialueita – kehityskakku pitää nauttia pala kerrallaan

Yhdenvertaisuus, ihmiskeskeisyys, vaikuttavuus ja tehokkuus. Näitä sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita ei voida saavuttaa, elleivät toiminta, tietohallinto ja tietojärjestelmät modernisoidu. Tavoitteet ovat suuria ja matka niihin pitkä. Mihin tarttua ensimmäisenä, kun uudistettavana on valtava määrä asioita?

Kun sote-lait hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa, alkoi uusilla hyvinvointialueilla tohina. Jokaisella alueella on edessä valtava lista tehtäviä, jotka pitäisi priorisoida ja toteuttaa hallitusti seuraavien vuosien aikana.

Kun vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä hyvinvointialueille tammikuussa 2023, siirtyy niille myös vastuu tietohallinnon organisoimisesta ja tietojärjestelmien ylläpitämisestä.

Modernissa tietoyhteiskunnassa tässä ei ole kyse vähäisestä kokonaisuudesta. Sosiaali- ja terveysalaa ei voida uudistaa ilman onnistunutta ICT-muutosta. Sosiaalityöntekijät, hoitajat, lääkärit ja muut alan korvaamattomat ammattilaiset hyödyntävät työssään useita teknisiä laitteita ja järjestelmiä.

Jotta sote-uudistuksessa tavoiteltu työn laadun ja vaikuttavuuden parantuminen saavutetaan, pitää laitteiden, järjestelmien ja niihin liittyvien tukipalveluiden pysyä muutoksessa mukana. Tietoa pitää myös kyetä hyödyntämään niin asiakas- ja potilastyöhön kuin sote-organisaatioiden johtoon liittyvässä päätöksenteossa.

Hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielinten (Vate) ICT-muutoksesta vastaavat ihmiset ovat suurten kysymysten äärellä: Mistä lähteä liikkeelle uudistuksessa, jossa aikataulu on äärimmäisen tiukka? Miten saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteet, kun monilla alueilla lähtötilanne erittäin hajanainen?

Ensin perusta kuntoon

Sote-uudistuksen tavoitteet ovat saavutettavissa ottamalla oppia parhaista kokemuksista. Suuren uudistuksen äärellä on houkutus haukata liian suuri pala kehityskakkua kerralla.

Sote-alalla on paljon innostavaa puhetta muun muassa tietoaltaista ja tekoälyn hyödyntämisestä. Asiakkaidemme kanssa läpivietyjen lukuisten sote-muutoshankkeiden kokemuksesta tiedämme, että onnistuminen edellyttää perusasioiden priorisoimista, viisasta vaiheistusta sekä toiminnan ja tietohallinnon tiivistä yhteistyötä. ICT:n pitää olla läsnä siellä, missä toiminnan muutosta johdetaan.

Keskeistä hyvinvointialueiden käynnistämisessä on saada perusta kuntoon:

Onnistunut muutos on enemmän kuin osiensa summa

Kaikkea ei ehditä tehdä reilussa vuodessa. Kun järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille, pitää ensisijaisesti olemassa olevien järjestelmien ja verkkoyhteyksien toimia sekä sote-ammattilaisten saada palkkansa ajallaan.

Kaikki hyvinvointialueet eivät lähde toimeenpanemaan sote-uudistusta aivan nollapisteestä. On alueita, joissa vapaaehtoiset kuntayhtymät ovat jo pitkään toteuttaneet yhdistymistä, esimerkiksi Keski-Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä.

Onnistuneessa muutoksessa vaiheet eivät seuraa toisiaan lineaarisesti, vaan rakentuvat päällekkäin – näin ne luovat pohjaa toinen toisilleen. Muutossuunnitelma elää ja päivittyy muutoksen edetessä.

Yksi sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista on hyödyntää modernia tietoteknologiaa ja digitalisaatiota entistä paremmin. Tämä edellyttää sitä, että sekä sote-toimintaa että -tietohallintoa johdetaan ja uudistetaan kokonaisuutena – ei toisistaan erillisinä toimintoina.

Ovathan muun muassa ajantasaiset laitteet, verkot, järjestelmät ja tietohallinnon palvelut ensisijaisesti keinoja kehittää yhä vaikuttavampia ja tehokkaampia sote-palveluja – eivät itsetarkoituksellisia.

 

Sauli Hyvärinen on Sofigaten sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja ja koulutukseltaan sosiaalityöntekijä. Sauli uskoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon suuri murros on käsillä, kun alan digitaalista kehittämistä ohjataan asiakkaiden, potilaiden ja työntekijöiden palvelukokemus edellä.

Etsi