Hyppää sisältöön

IT-kuplasta bisnesteknologian aikakauteen: Miten IT-johtaminen on kehittynyt?

Kun IT-kupla puhkesi vuosituhannen vaihteessa, aika moni epäili, että puheet uudesta taloudesta ja IT:stä sen veturina on syytä unohtaa. Toiset, kuten Sofigaten perustaja Juha Huovinen, näkivät kasvun mahdollisuuden.

Juha Huovinen perusti Sofigaten Espoossa kaksi vuotta romahduksen jälkeen. Hän uskoi, että informaatioteknologiaa pitää johtaa uudella tavalla liiketoimintalähtöisesti. Oivallus osui oikeaan, sillä Sofigate työllistää jo yli 500 ihmistä, jotka auttavat yrityksiä siirtymään digiaikaan yhdistämällä tietotekniikan ja liiketoiminnan johtamisen.

Miten IT-kuplan jälkimainingeista on tultu nykyiseen bisnesteknologian aikakauteen? Miltä IT-johtamisen markkinoiden tulevaisuus näyttää? Huovinen vastaa kuuteen kysymykseen:

1. Mistä ajatus IT-johtamisen palveluista lähti liikkeelle?

”Informaatioteknologiaan oli vuosituhannen vaihteessa ladattu ylisuuria odotuksia. Kun sähköisen kaupan varassa kasvanut IT-kupla puhkesi, perinteinen tietotekniikka teki tietyllä tavalla paluun. Kustannukset piti saada kuriin, palveluita alettiin ulkoistaa, globaalit palvelut yleistyivät. Tätä kaikkea piti johtaa. Sofigate syntyi siihen tarpeeseen.”

2. Miten IT nousi liiketoiminnan ytimeen?

”Seuraava suuri markkinakäänne tapahtui finanssikriisissä. Lehman Brothersin ja muiden konkursseissa huomattiin, että ainoa arvokas asia, mitä jäi oli IT, eli isot konesalit ja data. Tietohallinnon yhteys ja arvo liiketoimintaan alkoi kirkastua vasta finanssikriisin jälkeen. Siihen asti IT-johtajat toteuttivat liiketoimintaa tukevia palveluita, mutta eivät olleet liiketoiminnan ytimessä.”

3. Nyt on eletty digitalisaatiohuumaa, onko siinä kuplan merkkejä?

”Jossain määrin kuplaa on ollut ilmassa. Yrityksiin on esimerkiksi nimitetty digitalisaatiojohtajia vailla kunnon organisaatiota tai vastuuta liiketoiminnan johtamisesta. Kuplasta voi puhua, jos palkataan joku yksittäinen henkilö ja sanotaan, että tule tekemään meille digitalisaatiota.

Ei se niin mene. Tarvitaan koneisto, joka yhdistää tietotekniset palvelut saumattomasti digitalisaation liittyvien yrityksen palvelujen kanssa. Se vaatii johtamista, joka ei rajoitu vain informaatioteknologiaan. Silloin pitää ymmärtää ja puhua bisnestä, ei vain informaatioteknologiaa.”

4. Kuinka hyvin Suomessa osataan johtaa bisnesteknologiaa?

”Sanotaan ensin, että Suomessa on osattu johtaa informaatioteknologiaa hyvin. IT on ollut ensimmäinen aidosti globaali palvelu, jonka on pitänyt pyöriä 24/7. IT on ollut monessa edelläkävijä, mutta nyt vastaavaa johtamista pitää viedä bisneksen ja IT:n välimaastoon eli digitalisaatioon.

Sofigaten johdolla kehitetty avoin johtamismalli on luonut IT-johtamiselle yhteisen kielen ja toimintamallit: ensiksi nimellä tietohallintomalli ja nyt nimellä bisnesteknologiamalli kuvastaen toiminnan muutosta.

Suomessa samat tietohallintojohtajat ovat olleet kehässä melkein 20 vuotta. Pientä tuolileikkiä on nähty, mutta nyt ollaan vedenjakajalla. Ne, jotka pystyvät uudistumaan ja ottamaan roolin bisneksen ja teknologian johtamisessa, pärjäävät digitalisaatiossa. Aikaa on muutama vuosi.”

5. Miten bisnesteknologian johtaminen eroaa perinteisestä tietohallintojohtamisesta?

”Nyt vaaditaan IT:n lisäksi yleisjohtamisen kyvykkyyttä, nopeutta ja ketteryyttä. Enää ei riitä, että palvelut toimivat. Palveluiden pyörittämisen päälle tulevat toimittajahallinta, sopimukset, tietoturva, IPR-kysymykset, jotka pitää osata yhdistää liiketoiminnan johtamiseen. Samalla pitää nähdä digitaalisuuteen liittyviä bisnesmahdollisuuksia, joita perinteinen liiketoimintajohtaja ei havaitse.”

6. Kuinka IT-johtamisen markkinat Suomessa kehittyvät?

”Sofigate poikkeaa perinteisistä IT-taloista siinä, että olemme keskittyneet johtamiseen. Meiltä kysytään kuinka bisnestä ja tietoteknistä uudistumista muutosta johdetaan yhdessä, ja sitähän se digitalisaatio on. Ei riitä, että rakennetaan vain digikuori. Digipalvelut edellyttävät liiketoiminnan ydinratkaisujen uudistamista, jotta digitaalisuus toteutuu myös liiketoiminnan ytimessä modernilla tavalla. Se vaatii uudenlaista johtamista.

Digitaalisuuden aallonharjalla eläneet yhtiöt tulevat konsolidoitumaan, kun suurin kasvu ja kannattavuus alkavat taittua. Isot ostavat pienempiä. Sofigate kokee olevansa nyt digitalisaation uudessa kovassa ytimessä ja uskoo omalta osaltaan toteuttavansa toimijoiden yhdistymistä ja modernin bisnesteknologiayhtiön rakentamista tulevallakin vuosikymmenellä.”

Juha Huovinen on Sofigaten perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän toimii myös bisnesteknologiamallia ylläpitävän ja kehittävän Business Technology Forumin hallituksen puheenjohtajana.

Mitä on bisnesteknologia? Kuuntele myös Juha Huovisen podcast!

Etsi