Hyppää sisältöön

Johtaja, kuvitteletko vastuullisuuden tarkoittavan pelkkää raportointivelvollisuutta?

Yritysten tulee vuoteen 2026 mennessä raportoida, miten vastuullisuus on otettu osaksi niiden strategiaa. EU laatii parhaillaan vastuullisuusdirektiiviä, mutta jo nyt on varmaa, ettei mikään yritys pysty tulevaisuudessa välttämään vastuullisuuden huomioimista liiketoiminnassaan. Suurille yrityksille aikataulu on vielä tiukempi kuin pienille. Olisiko siis nyt hyvä hetki pohtia, mitä muuta kuin raportointivelvollisuudesta suoriutumista vastuullisuusteema voisi tarkoittaa yrityksellesi?

Vastuullisuus on laaja käsite, joka sisältää akronyymejä, EU-tason direktiivejä ja kaikkea siltä väliltä. Kuluttajat ovat vuosi vuodelta valveutuneempia päätöstensä vaikutuksista ympäristöönsä, ja Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. YK:n monimuotoisuutta koskevassa konferenssia tehtiin historiallinen päätös suojella 30 prosenttia maailman maa- ja vesialueista.

Tiedon avulla voittajaksi

Useat suuryritykset ovat heränneet vastuullisuusteeman ajankohtaisuuteen, mutta näin ei vielä ole monen pienemmän yrityksen kohdalla. Moni yrityksistä ei ole edes tietoinen niitä tulevaisuudessa koskevista vaatimuksista. Tiedon ei tarvitse kuitenkaan lisätä tuskaa – sen sijaan se voi lisätä liiketoimintamahdollisuuksia. Pk-yritystenkin olisi syytä huomata vastuullisuuden mukanaan tuomat lukuisat mahdollisuudet:

1. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuullisen liiketoiminnan ei tarvitse poissulkea kasvua. Yritys voi toimia uusien innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä ilman, että se uhraa kasvutavoitteitaan tai vahingoittaa ympäristöään. Esimerkiksi datan entistä vastuullisempi johtaminen voi johtaa prosessien tehostamiseen ja hävikin vähentämiseen.

2. Sijoittajien kiinnostus kasvaa. Kasvuyrityksille voi aueta uusia rahoituskanavia, kun ne voivat osoittaa vastuullisuuden olevan osa suunniteltua kasvustrategiaa.

3. Erotut markkinassa. Niin kauan kuin kilpailijasi keskittyvät strategian toteuttamiseen ilman vastuullisuusteeman mukaan ottamista, sinulla on loistavat mahdollisuudet erottua markkinassa ottamalla vastuullisuus osaksi omaa liiketoimintaasi.

Vastuullisuus koskettaa tulevaisuudessa kaikkia yrityksiä, ja siksi sen tulisi olla jo nyt jokaisen johtajan agendalla. Pk- ja kasvuyrityksille vastuullisuus tuo paljon mahdollisuuksia, kun niihin tartutaan nyt. Sofigate tukee yrityksiä vastuullisuusteeman liittämisessä osaksi niiden liiketoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä, teknologiaoptimoinnista toimintamallien muutoksiin ja datahallinnasta strategiaan.

Lue lisää: Yrityksiltä vaaditaan nyt puheiden sijaan tekoja

Kirjoittaja

Katariina Kekkonen työskentelee advisorina Sofigatella ja edistää asiakkaiden kanssa vastuullisen strategian toteutumista. Katariina uskoo vastuullisuuden tuovan lisää mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja varmistavan kestävän tulevaisuuden tuleville sukupolville. Katariinaa inspiroi mahdollisuus vaikuttaa vastuulliseen tulevaisuuteen. Yritykset, jotka näkevät omat vaikuttamismahdollisuutensa osana yhteiskuntaa, ovat tulevaisuuden voittajia. 

Etsi