Hyppää sisältöön

”Poikkitieteellistä asennetta, tarkkaan harkittuja mittareita ja ripaus seikkailumieltä” − Kuinka hyödyntää koneoppimista ja tekoälyä teollisuusympäristöissä?

Koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntäminen kasvaa etenkin teollisuusympäristöissä ja isoissa tehtaissa. Useilla teollisuudenaloilla koneoppiminen alkaa olla jo perusedellytys, jotta toimintaa voidaan ennakoida ja saada tärkeää tietoa esimerkiksi laitteiden toiminnasta ja suorituskyvystä. Koneoppiminen ei ole koskaan itseisarvo, vaan ennen kaikkea väline, kun organisaatiot haluavat esimerkiksi optimoida omaa toimintaansa.

Mitä teollisissa laitoksissa tulisi ottaa koneoppimisesta huomioon, ja mitkä ovat käyttöönoton kannalta kriittiset tekijät? Sofigaten datalla johtamisen asiantuntijat nostavat esiin kolme asiaa:

1. Koneoppiminen vaatii kokeilua – jopa seikkailumieltä

Suhtaudu koneoppimisen projektiin seikkailuna! Koneoppimishankkeet ovat luovia seikkailuita jo siitäkin syystä, että monesti onnistuminen edellyttää jonkinlaisen uuden keksinnön tai innovaation tekemistä.

Liikkeelle kannattaa lähteä useamman potentiaalisen ennustavan ratkaisumallin kanssa. Se kannattaa jo siksi, ettei koko hankkeen kohtalo jää yhden kortin varaan.

Jo muutaman kuukauden mittaisen kokeiluprojektin avulla saadaan usein varhainen indikaattori siitä, onko tieteellinen pohja kunnossa varsinaisen käyttäjilleen lisäarvoa tuottavan palvelun rakentamiseksi. Näitä projekteja kannattaa viedä eteenpäin mahdollisimman kustannustehokkaasti.

2. Kokeilusta valmiiseen skaalautuvaan malliin

Kun ensimmäisen vaiheen varhainen ennustemalli koneoppimiselle on todettu toimivaksi, voidaan siirtyä testaamaan luotua koneoppivaa mallia ja sen toimivuutta kentällä aidoissa olosuhteissa osana kokonaispalvelua. Tämä seuraava vaihe vaatii monesti enemmän integrointeja ja IT-kehitystä.

Jotta onnistumisen todennäköisyys saadaan maksimoitua, toimivia vaihtoehtoisia malleja voidaan edelleen optimoida ja kartoittaa myös tässä vaiheessa. Lopputuloksena pitäisi syntyä malli, jossa reaaliaikaisen datan pohjalta voidaan laatia ennusteita esimerkiksi tehtaan tai sen tietyn osan toiminnasta.

Kun lopputulos on ollut riittävän rohkaiseva, voidaan kolmannessa vaiheessa siirtyä skaalaamaan ja tuotteistamaan palvelua. Ensin pitää varmistua siitä, että kokonaiskonsepti toimii myös toisella tehtaalla. Yksittäisten sarjatuotannossa valmistettavien hyödykkeiden, kuten vaikkapa hissien, toimintaa ja niiden koneoppimismalleja voi helposti monistaa.

Laajat teollisuusprosessit sen sijaan voivat olla haasteellisempia skaalata. Tällaisissa ympäristöissä ennustavan algoritmin vaatima syöte saattaa koostua sadoista yksittäisistä mittapisteistä. Ei siis ole itsestään selvää, että datan sormenjälki on tehtaalta toiselle mentäessä samanlainen palvelun skaalauttamisen näkökulmasta.

3. Mittareiden valitsemisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa

Koneoppiminen on aina poikkitieteellistä tasapainottelua. Vaikka se pohjautuu usein absoluuttiseen matemaattiseen tarkkuuteen, tarvitaan vastapariksi myös muotoiluajattelua.

Hankkeen lopussa tulee pystyä objektiivisesti mittaamaan vaihtoehtoisten ennustemallien tarkkuutta erikseen valittavien KPI-mittareiden avulla. Tarkin mahdollinen algoritmi ei välttämättä ole aina paras vaihtoehto.

Promillen vähemmän tarkempi algoritmi saattaa tarvita ennusteen tekemiseksi sata kertaa vähemmän dataa kuin absoluuttisesti tarkin ennustava malli. Tämä tieto saattaa olla hankkeen business casen kannalta olennaista, kun palveluun sisällytettävää mallia valitaan.

Artikkelia varten on haastateltu Sofigaten datalla johtamisen asiantuntijoita.

Etsi