Hyppää sisältöön

Kuinka menestyä ja kasvaa ekosysteemien maailmassa?

Vuosi 2019 on todellista ekosysteemien aikaa: Liiketoimintaa rakennetaan ekosysteemiajattelun varaan. Ohjelmistotoimittajat, kuten Salesforce ja SAP, tarjoavat alustoja ekosysteemien rakentamiseen ja hyödyntämiseen. Monessa yrityksessä kysytään: Jos et ole keskeinen toimija merkittävissä ekosysteemeissä, oletko häviämässä pelin? Organisaatioilta edellytetään nyt avautumista ulospäin, kykyä tehdä yhteistyötä dynaamisesti ja keskittyä asiakasarvon tuottamiseen.

Mikä ratkaisee menestyksen ekosysteemien maailmassa? Tässä muutama ydinajatus.

Johda liiketoimintaa ja liiketoimintateknologioita samanaikaisesti

Liiketoimintaa rakennetaan nyt ekosysteemeissä: dynaamisissa verkostoissa tehdään yhteistyötä, jonka tavoitteena on kestävän arvon luominen. Avainasia on päättää ja valita, miten ekosysteemeissä aiotaan menestyä.
Gartner: 8 Dimensions of Business Ecosystems, 2017

Ekosysteemien kehittymisen ohella myös palveluistuminen on mennyt harppauksin eteenpäin. Toimialoja muokkaavat nyt pelurit, jotka kykenevät rakentamaan uutta asiakasarvoa yhdistelemällä useita jo olemassa olevia komponentteja (esim. maksaminen, sosiaaliset alustat, logistiikka ja matkustamisen palvelut) yhdeksi palvelukokonaisuudeksi.

Ekosysteemit ja palveluistuminen tarkoittavat, että yritysten tulee johtaa liiketoimintaansa ja liiketoimintateknologioita samanaikaisesti. Näin ne kykenevät menestymään uusilla pelisäännöillä ja olemaan ekosysteemissä keskeisessä roolissa. Uber ja Airbnb ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat osanneet yhdistää arvoketjun osapuolet ja johtaa ekosysteemiä datakeskeisesti.

Liiketoimintateknologioiden ja tietohallinnon kannalta kyseessä on transformaatio, jossa vanhojen (legacy) järjestelmien tietoja tulee pystyä yhdistelemään ja hyödyntämään uusissa digitaalisissa palveluissa. Uudet digitaaliset ratkaisut hyödyntävät usein myös ohjelmistorajapintoja (API) toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien hyödyntämiseen, tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Tätä tukevat modernit integraatioalustat, joiden hyödyt tulevat ketteristä integraatiovalmiuksista sekä API-kyvykkyyksistä. Meillä Sofigatella Business Automation -ratkaisualue auttaa asiakkaitamme hyödyntämään näitä uudenlaisia integraatioratkaisuja liiketoiminnan kehittämisessä palveluistuvassa ekosysteemien maailmassa.

Varmista oman arkkitehtuurin ja organisaation kyvykkyydet transformaatiossa

On tärkeää ymmärtää, kuinka tuottaa asiakaskokemuksen kannalta kokonaisvaltaisesti ja ainutlaatuisesti arvoa: yhdistelemällä olemassa olevia ja ulkoisia palveluja sekä kehittämällä ja johtamalla liiketoimintateknologiaa ja IT-arkkitehtuuria.
McKinsey: Adopting an ecosystem view of business technology, 2017

Ekosysteemit haastavat yrityksiä niin liiketoiminta- kuin tietohallintojohtamisen kannalta. Toimiminen uudenlaisissa dynaamisissa arvoverkostoissa vaatii sekä kykyä avoimuuteen ja systemaattisesti johdettuun yhteistyöhön useiden kumppaneiden kanssa. Tämä vie eteenpäin koko yrityksen arkkitehtuurin muuttamista. Arkkitehtuurisuunnittelussa tulee ottaa kantaa ekosysteemeihin ja integraatiotarpeisiin sekä sisäisten ja ulkoisten kyvykkyyksien käyttöön.

Yritykset ovat kuitenkin aina jossain määrin IT-ratkaisujensa vankeja. Kaikkia palasia arkkitehtuurista ei ole mahdollista rakentaa kerralla uusiksi, vaan ratkaisuja uudistetaan liiketoimintatarpeen ja elinkaaren mukaisesti askel kerrallaan.

Ekosysteemien rakentamisen ja hyödyntämisen näkökulmasta oleellista on kuitenkin jatkuvasti varmistaa oman arkkitehtuurin ja organisaation kyvykkyydet digitaalisessa transformaatiossa. Kustannusten leikkaamisen sijaan ja rinnalla tarvitaan kykyä ja näkemystä investoida liiketoiminta-arvoa tuottaviin alueisiin. Tähän päästään niin, että liiketoimintavetoinen digitaalinen kehitys ja perinteinen IT toimivat samoilla nuoteilla ja samaan suuntaan.

Jos aihe on sinulle ajankohtainen ja haluat saada uusia ajatuksia ja työkaluja, olethan yhteydessä!

Etsi