Hyppää sisältöön

Kuinka välttää hajanaisia digipesäkkeitä yrityksessä – neljä keskeistä kykyä jatkuvien palveluiden hallintaan

Jos yritykseen muodostuu hajanaisia digipesäkkeitä, kukaan ei pysty hallitsemaan niitä tehokkaasti ajan kuluessa.  Kun keskustelen pohjoismaisten tietohallintojohtajien ja IT-johtoryhmien kanssa, moni pohtii nykyaikaisia kykyjä varmistaa vakaa, keskitetty ja jatkuvasti kehittyvä toimintaympäristö jatkuville palveluille, jotta digipesäkkeitä ei syntyisi.

Ohessa kyvyt, jotka näen menestyvien yritysten rakentavan. Jokainen näistä on hyvin keskeinen erikseen. Yhdessä ne toimivat rakennusaineena kokonaisvaltaiselle perustalle, joka kantaa yrityksiä pitkälle aikakauden taittaessa kohti 2020-lukua.  Ne ovat 1) palveluintegraatio, 2) AIOps, 3) Data-analytiikka sekä 4) bisnesteknologian johtamisen työkalun (käytetään usein myös termiä ITSM-työkalu) ottaminen omiin käsiin.

Palveluintegraatio

Usein palveluiden kokonaisketjuun osallistuu laaja joukko erilaisia toimijoita, kuten ulkoiset kumppanit ja sisäiset tiimit. Jotta arvoketjun osaset eivät murtuisi, tarvitaan palveluintegraatiota (SIAM). Palveluintegraatio huolehtii ekosysteemien johtamisesta vapauttaen resursseja ja energiaa kehittämiseen.  Monessa yrityksessä palveluintegraatiosta on muodostunut keskeinen osa bisnesteknologian johtamista, ja se johtaa sekä ohjaa jäljempänä kuvattuja kyvykkyyksiä.

AIOps, Artificial Intelligence for IT Operations

Digitaalisaatio tarkoittaa uusia teknologioita ja myös uusia digitaalisten palveluiden kuluttajia. AIOps on sateenvarjo älykkäälle automaatiolle, robotiikalle ja tekoälylle palveluiden toimituksessa ja ylläpidossa. AIOps pitää jatkuvien palveluiden kustannukset kurissa lisääntyvästä teknologiasta ja lisääntyvistä käyttäjistä huolimatta.  Se on välttämätön kyky businesteknologian johtamisessa, kun käännämme sivuja kohti 2020-lukua.

Data-analytiikka

Kun tapahtumien määrä palvelutuotannossa kasvaa, käsityskyky eri ilmiöiden syy-seuraussuhteista ilman apuvälineitä muuttuu rajalliseksi. Data-analytiikka tarjoaa arvokasta tietoa, joka perustuu tapahtumien eri ulottuvuuksien analyysiin. Data-analytiikka toimii polttoaineena oikeille toimenpiteille esim. läpimenoaikojen nopeuttamiseksi, käyttäjätyytyväisyyden parantamiseksi tai kustannusten alentamiseksi.

Bisnesteknologian johtamisen työkalu

Se, joka omistaa prosessit ja datan, saa kuskin paikan. Bisnesteknologian johtamisessa toiminnanohjauksen työkalun omistajuus nousee kriittiseksi kysymykseksi. Moni yritys on ottanutkin tämän keskeisen elementin omaan hallintaansa. Ilman tätä elementtiä ei myöskään mm. palveluintegraatio tai data-analytiikan hyödyntäminen onnistu kunnolla.

Kuinka päästä alkuun?

Moni saattaa miettiä, että aika isoista asioista on kysymys ja tuleeko tästä mahdoton urakka? Ei hätää. Moni organisaatio onnistuu rakentamaan kyvyt pala kerrallaan. Alkuun pääsee helpoiten arvioimalla, kuinka kukin kyky toteutuu nyt. Arviointi auttaa hahmottamaan prioriteetit sekä määrittelemään tiekartan juuri omalle organisaatiolle sopivaksi. Ne, jotka ovat pitemmällä, voivat jatkaa kykyjen suunnitelmallista kehittämistä edelleen.

Kirjoittajan esittely

Pavel Haimi työskentelee liiketoimintajohtajana Sofigatessa. Pavelilla on yhteensä yli 16 vuoden kokemus IT:n ja digitaalisten palveluiden johtamisesta ja kehittämisestä eri yrityksissä Pohjois-Euroopassa.

 

Etsi