Hyppää sisältöön

Miksi jokaisen johtajan kannattaa kiinnittää huomiota SIAM:iin?

SIAM (Service Integration and Management) eli palveluiden hallinta tai palveluiden johtaminen, kuten lyhenne on käännetty suomenkielelle, on lähestymistapa erilaisten IT-palveluiden hallintaan, seurantaan ja yhteensovittamiseen, organisaation vaatimukset huomioiden, useiden palveluntarjoajien ja teknologioiden ekosysteemissä. Sen avulla tietojärjestelmät, ohjelmistot ja tukipalvelut, toimivat yhdessä tehokkaasti ja sujuvasti varmistaen organisaation vaatimukset.

Tämä voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta SIAM:n ydin on yksinkertainen: se auttaa hallitsemaan kaikkia niitä IT-palveluita teknisesti ja taloudellisesti, joista yrityksesi päivittäinen toiminta riippuu, tehokkaammin ja järkevämmin.

Mitä hyötyä SIAM tarjoaa?

  1. Nopeampaa arvonluontia: SIAM auttaa keskittymään siihen, mikä on tärkeää, poistamalla turhat monimutkaisuudet ja tehostamalla prosesseja. Tämä tarkoittaa, että saatte enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa.
  2. Vahvempaa yhteistyötä: SIAM-malli rohkaisee työskentelemään yhdessä selkeästi määritellyillä vastuualueilla niin organisaation sisällä kuin asiakkaiden ja palvelutuottajien kanssa. Kun jokainen tietää tarkalleen, mitä heiltä odotetaan, tulokset paranevat.
  3. Parempia palveluita: Keskittymällä palveluiden laatuun ja asiakastyytyväisyyteen, SIAM auttaa varmistamaan, että organisaationne tarjoamat ratkaisut ovat parhaita mahdollisia.
  4. Hyödynnä automaation tarjoamat hyödyt nopeammin: laadukas ja kokonaisvaltainen SIAM-toimintamalli tarjoaa hyvän pohjan automaation, esimerkiksi tekoälyn, hyödyntämiselle ja sitä kautta toiminnan kiihdyttämiselle sekä kehittämiselle.

Miten näihin hyötyihin päästään?

Aloita pienesti ja keskity yksinkertaiseen. On tärkeää, että ymmärrätte, mitä haluatte parantaa, miksi ja mihin suuntaan. Käyttäkää toimintaympäristöstänne löytyvää tietoa hyväksenne tässä työssä ja suunnan ollessa selvillä valitkaa teknologioita ja palveluita, jotka tukevat juuri teidän organisaation toimintanne tarpeita. Ole aktiivinen datan hallinnassa: älä vain vastaanota raportteja, vaan ymmärrä ja käytä tietoa päätöksenteossasi.

SIAM ei ole vain IT-juttu, se on osa toimintastrategiaa. Jos haluatte yrityksenne kukoistavan digitaalisessa maailmassa, SIAM voi olla työkalu, joka auttaa tekemään juuri sen.

Olisiko aika tutustua lisää SIAM:iin?  

Sofigate on toiminut pioneerin roolissa Suomen SIAM palveluiden rakentamisessa. Pavel Haimi ja Juha Huovinen ovat kirjoittaneet kirjan Industrialized Service Integration, jossa on kuvattuna johtavien pohjoismaisten yritysten toteutuksia SIAM kokonaisuuksien rakentamisesta.

Kirjoittajat

Tiina Rikka on Sofigaten julkishallinnon liiketoiminnan palvelujohtaja, jonka ydinosaamista on ihmislähtöinen johtaminen ja kehittäminen ICT-palveluliiketoiminnassa ja valtionhallinnon digitalisaation parissa. Tiina uskoo, ettei muutosta tapahdu vain uusien järjestelmien, prosessien tai rakenteiden kautta. Vasta kun ihmiset ovat tehneet omat henkilökohtaiset siirtymänsä, organisaatio voi todella hyötyä muutoksesta.

Jyri Kosonen on Sofigaten Palveluhallinnan CTO ja hän toiminut lähes 30 vuoden ajan eri tehtävissä ja eri yrityksissä ICT-ratkaisualueella asiakas- ja toimittajaorganisaatioissa. Perustuen työkokemukseensa ja yhteistyöhönsä eri organisaatioiden kanssa useilta eri toimialoilta aina strategian rakentamisesta kehityshankkeiden läpivientiin asti Jyri näkee organisaatioiden kehittämisen ja muutoksen lähtevän ihmisistä – teknologian toimiessa mahdollistajana.

Etsi