Hyppää sisältöön

Miksi ottaa millenniaali osaksi päätöksentekoa? Näin yrityksesi hyötyy osallistavasta johtoryhmästä

Millenniaalit ovat työelämän murroksen keskiössä – uutta sukupolvea tutkitaan ja siitä keskustellaan käytävillä. Työelämässä uusi sukupolvi näyttäytyy energisenä ja idearikkaana, mutta mahdollisesti myös vaativana ja kärsimättömänä. Miten nuorten osaajien näkemykset valjastetaan liiketoiminnan kehittämiseen?

Me Sofigatella päätimme ottaa aktiivisen roolin työelämän sukupolvenvaihdokseen keväällä 2021. Halusimme kehittää organisaatiota palvelemaan entistä paremmin myös millenniaaleja ja Z-sukupolvea. Arvailun sijaan päätimme kysyä uudelta sukupolvelta suoraan, mihin suuntaan he kehittäisivät yritystä ja kulttuuriamme.

Tuloksena syntyi pilottikokeilu: nuorista osaajista koostuva Next Generation Board (NG Board) kehittää yhdessä ylimmän johdon kanssa Sofigaten liiketoimintaa.

Mitä hyötyjä osallistava johtoryhmä tuo?

Uuden sukupolven osallistaminen päätöksentekoon erityisen johtoryhmän avulla hyödyttää sekä yritystä että työntekijöitä. Se rikkoo siiloja, joissa ylin johto tekee päätöksiä suljettujen ovien takana. Samalla se tuo yrityksen johdolle arvokkaita, tuoreita näkemyksiä siitä, mihin suuntaan yritystä ja liiketoimintaa tulisi kehittää, ja miltä tulevaisuuden työnantaja voisi näyttää.

Miksi osallistavan johtoryhmän perustaminen kannattaa? Se tuo mukanaan esimerkiksi:

  1. Uusia näkökulmia ja ideoita: Keskustelu rikastuu ja toiminnan kehittäminen tehostuu
  2. Vaikutusmahdollisuuksia: Uniikki tapa vaikuttaa ja oppia muilta
  3. Sitoutumista: Työntekijöiden osallistaminen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen luo kuuntelevan ja läpinäkyvän yrityksen

Bonus: Yhteistyöskentely tuo mielenkiintoa työhön ja rikastaa työviikkoja

Sofigaten NG Board on tarjonnut uuden kommunikaatiokanavan johdon ja nuorien osaajien välille. Työskentely konkreettisten teemojen parissa yhdessä johdon kanssa tuo läpinäkyvyyttä päätöksentekoon ja antaa molemmille osapuolille uusia näkökulmia ja parempaa ymmärrystä sukupolvien välisistä näkemyseroista.

Miten osallistava johtoryhmä käytännössä toimii? 

Sofigate haki ryhmään jäseniä avoimella sisäisellä haulla. Ainoa kriteeri haussa oli, että jäsenen tuli olla nuori osaaja. Haun kautta ryhmään valikoitui kuusi eri taustoista tulevaa ja eri tavoitteilla varusteltua uuden sukupolven Sofigaattoria.

NG Board sai työstettäväkseen aiheita, joihin ryhmältä haluttiin näkemystä ja ratkaisuja. Teemat nousivat johdon etukäteen tunnistamilta aihealueilta, ja liittyivät esimerkiksi uusien osaajien rekrytointiin ja kestävään kehitykseen. Myös ryhmän jäsenet saivat nostaa esiin tärkeiksi kokemiaan aihealueita, joita he halusivat kehittää.

Tuloksia syntyi – NG Board kehitti Sofigatella vuoden aikana eteenpäin muun muassa seuraavia teemoja:

”Rakensimme mm. kestävän kehityksen (ESG) etenemissuunnitelman uudelle markkinointijohtajallemme” Katariina

“Päätimme vuoden 2022 hyväntekeväisyyskohteista, joiden valinnat perustuivat Sofigaten arvoihin.” Jenny 

Mallia voidaan yrityksissä soveltaa laajemminkin: osallistavan päätöksenteon ryhmän ei tarvitse esimerkiksi rajoittua vain nuoriin osaajiin, vaan samalla tavalla voidaan helposti osallistaa koko organisaatiota. Sofigatella onnistunut pilotti jatkuu syksyllä uuden NG Board -ryhmän voimin.

“Pääsihän siinä myös oppimaan – sekä toimintatavoista että organisaation kehittämisestä ” Topi

“Oli mielenkiintoista päästä mukaan johtoryhmätyöskentelyyn konkreettisten teemojen kautta” Iida

 

Sofigaten Next Generation Board on vuosittain vaihtuva, uudesta sukupolvesta koostuva ryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa johdon tukena strategisia askelia Sofigaten toiminnan kehittämiseksi.

Ensimmäisessä Next Generation Boardissa olivat mukana Emil Vartiainen, Iida Hirvonen, Jenny Kärkkäinen, Katariina Kekkonen, Markus Björs ja Topi Karjalainen.

Etsi