Hyppää sisältöön

Miten pk-yrityksen rahkeet riittävät digitaaliseen transformaatioon?

Moni pieni ja keskisuuri organisaatio tuskailee digipaineiden täyttämässä maailmassa. Digitaalisen transformaation merkitystä korostetaan joka puolella, vaan kuinka päästä järkevästi liikkeelle ja saada oikeita asioita aikaiseksi?

Vaikka jatkuva digijankutus joskus tuskastuttaisi, kysymykseltä ei tule sulkea korviaan. Digitaalinen transformaatio nimittäin on pienten ja keskisuurten organisaatioiden selviytymiskeino, toteaa esimerkiksi Oxford Economicsin tutkimus The Digital Transformation Executive Study.

Muutoksen suuri aalto on nyt käynnissä pk-yrityksissä: tutkimuksen mukaan monet yritykset ovat käynnistämässä uusiin teknologioihin perustuvia organisaation muutoshankkeita viimeistään seuraavien parin vuoden aikana. Yli puolet pk-yrityksistä nimeää digitalisaation keskeiseksi liiketoiminnan tavoitteeksi. Jopa 80 prosenttia Oxford Economicsin tutkimuksen vastaajista nimeää digitalisaation joko tärkeäksi tai jopa kriittiseksi menestymisen edellytykseksi. Hiljattain toteuttamamme tutkimuksen tulokset vahvistavat saman pätevän myös suomalaisyrityksiin.

Lataa ”Liiketoiminnan digitalisointi – juhlapuheita vai todellisuutta” -tutkimus tästä! 

Oxford Economicsin tutkimuksessa annetaan kolme ohjetta pk-yritykselle:

  1. Rakenna vahva teknologiaperusta ja mahdollista prosessien, toimintojen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.
  2. Luo strategia organisaation osaamisen kehittämiselle (rekrytointi, henkilöstön kehittäminen ja/tai mahdollista uusi alueellinen sijoittuminen tai ajasta ja paikasta riippumattomat työskentelymahdollisuudet)
  3. Näe IT laajasti koko liiketoiminnan kehittämisen ytimessä. Digitaalinen transformaatio edellyttää liiketoiminnan ja IT:n saumatonta yhteistyötä.

Viisaita neuvoja löytyy muiltakin arvovaltaisilta tutkimustahoilta. Esimerkiksi Gartner on todennut, että yksi pk-yrityksen digitalisaatiohaasteista on osaajien saaminen ja löytäminen. Haasteen taklaamiseksi Gartner neuvoo yrityksiä luomaan osaajia houkuttelevan kulttuurin, tekemään pitkän tähtäimen osaamisen kehittämisen suunnitelman, laajentamaan horisonttia osaajien etsinnässä ja hyödyntämään erottuvaa työnantajakuvaa hankkiakseen digiajan osaajia.

Miten pk-yrityksen kyvykkyys saadaan nostettua nopeasti digitalisaation edellyttämälle tasolle?

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat siis aivan samassa uudistusvauhdissa kuin suuret, monikansalliset yritykset. Jotta kilpailussa pärjää, on ymmärrettävä, kuinka toteuttaa liiketoimintastrategiaa ja kuinka kehittää organisaatiokyvykkyyksiä modernien liiketoimintateknologioiden avulla.

Digitalisoituvassa maailmassa ei enää pärjää vanhoilla johtamis- ja toimintamalleilla. Jos pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei olekaan kaikkia suuryrityksen resursseja (raha, isot kehitysresurssit jne.), niillä on kuitenkin merkittävä valttikortti hihassaan: pk-yritysten vahvuus voi olla kyvyssä tehdä nopeampia päätöksiä ja ottaa suhteessa enemmän riskiä.

Digitalisaation ja kasvun ytimessä on asiakaskokemus. Sen kehittäminen edellyttää moderneja digitaalisia palveluja. Mitä digitaalisten palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen edellyttää? Ainakin liiketoiminnan tarpeisiin sopivia liiketoimintasovelluksia, luotettavaa ja digitalisaatiota tukevaa perus-IT:tä ja kyvykkyyttä yhdistää erilaisia IT-palveluja liiketoimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi.

Ei siinä vielä kaikki. Tarvitaan myös kykyä kehittyä nopeasti markkinoiden ja kasvun edellytysten mukana. Tämä tarkoittaa, että IT on entistä keskeisemmässä roolissa yrityksissä. Se on mukana koko liiketoiminnan arvoketjun muodostamisessa asiakaskokemuksesta aina skaalautuviin, luotettaviin ja digitalisaatiota edistäviin IT-palveluihin. Muutosvaade on melkoinen, eikö?

Miten muutoksessa sitten pääsee eteenpäin? Pienin ja konkreettisin askelin, on vastaus kysymykseen. Digitalisaatiossa ratkaisee se, että valitaan ne taistelut, joissa halutaan olla voittajia. Kaikkea emme voi eikä kannatakaan tehdä. Osaaminen on tällä hetkellä ehkä digitalisaatiossa eniten keskusteltu aihe. Autamme teitä miettimään, miten saamme osaamisen sille tasolle, että digimuutos yrityksessänne voi alkaa.

Sofigate

Sofigate on liiketoimintateknologian johtamisen pioneeri ja vahvin asiantuntija Pohjoismaissa. Pk-yritykset voivat hyötyä avullamme samoista palveluista, konsepteista ja liiketoimintateknologioista kuin suuryritykset, mutta pk-yrityksen tarpeisiin sovitettuna. Tarjoamme pk-yrityksen tarpeisiin sopivan osaamisen ja kyvykkyydet: parhaat osaajat, hyödyntämisvalmiit konseptit ja valmiiksi rakennetut palvelukokonaisuudet sekä maailmanluokan teknologiat. Pk-yrityksen digitalisaatiomenestys on meille tärkeä asia.

Sofigate tapaa pk-yrityksiä useissa tapahtumissa vuoden 2019 aikana. Tuomme parhaan transformaatio-osaamisen ja maailman luokan teknologiakyvykkyydet pk-yritysten tutustuttavaksi seuraavan kerran 6.3. järjestettävässä 600Minutes Mid Market Exec. -tilaisuudessa Finlandia-talossa.

Kirjoittaja

Anne Kinnunen työskentelee Sofigatella Senior Advisorina ja tekee päivittäin läheistä yhteistyötä pk-yritysten liiketoimintajohdon kanssa. Hän auttaa tunnistamaan digitaalisessa transformaatiossa tarvittavat kyvykkyydet ja hankkimaan niitä. Hän rohkaisee yrityksiä alkamaan tekemään uudistusta, koska silloin saavutetaan myös liiketoiminnalle asetetut tavoitteet.

Etsi