Hyppää sisältöön

Osuiko käyttökatkos tuulettimeen? SAP-integraatioita kehittämällä säästyt monelta murheelta 

Palvelukatkokset ovat yritykselle välttämätön paha, ja niiden tehokas hallinta on ratkaisevan tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. SAP-integraatioita kehittämällä yritys voi säästää työtä ja aikaa eli rahaa palvelukatkosten aikana. Integraatioasiantuntija Mika Karvonen listaa 3 yleistä ongelmaa ja 7 ratkaisua parempaan käyttökatkosten hallintaan.

Palvelukatkokset ovat lähes väistämättömiä. Ne tulevat joko yllättäen tai ajastettuina huoltokatkoina. Valmistautumisen tasosta riippuen jotkut osuvat tuulettimeen pahemmin kuin toiset. Järjestelmät ja niiden alustaratkaisut tarvitsevat huoltoa, päivityksiä tai joskus vianetsintää. 

Liiketoimintaympäristössä, jossa tiedon jatkuva virta on elintärkeä asia, katkosten tehokas hallinta on ratkaisevaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja häiriöiden minimoinnin kannalta. Hyvin hallitut palvelukatkokset mahdollistavat tarvittavat järjestelmäpäivitykset aiheuttamatta ketjureaktiota toisiinsa liittyvissä sovelluksissa ja alustoissa.

Yksi erinomainen keino hakea säästöjä ja tehokkuutta on istua alas ja katselmoida menneitä palvelukatkoja katkon pituuden, virheiden ja käytettyjen tuntien näkökulmasta – miten meni noin niinku omasta mielestä?

Millaisia ovat tyypilliset käyttökatkoon liittyvät ongelmat?

Useimmat meistä, jotka työskentelemme integraatioiden ja SAP-ylläpitopalveluiden parissa, ovat kokeneet käyttökatkoissa kolmenlaisia ongelmia:

  1. Odottamaton järjestelmäkatko

Odottamaton integraatioiden palvelukatko kriittisessä järjestelmässä voi johtaa viestien käsittelyjärjestyksen hajoamiseen, mikä aiheuttaa datan epäsynkronisuutta järjestelmän palattua normaalikäyttöön. Odottamattomissa katkoissa tyypillisesti panikoidaan alkuun ja ryhdytään haalimaan väkeä ratkomaan ongelmaa. Tunninkin käyttökatkokseen kuluu häröilystä johtuen helposti kahden, kolmen henkilötyöpäivän panos – puhumattakaan niistä tunneista, joina osa käyttäjistä odottaa tumput suorina järjestelmän toipumista. 

2. Synkronisten viestien haaste

Olen nähnyt tilanteita, jossa tiukasti kytketyissä järjestelmissä tapahtuu merkittäviä häiriöitä palvelukatkoksen aikana. Eräässä tapauksessa yksi vastaanottava järjestelmä oli huoltokatkossa, eikä sanomia voitu toimittaa. Synkronisuudesta johtuen lähettävät tahot saivat kyllä virheilmoituksen, mutta koska niissä kaikissa ei ollut kunnollista uudelleenlähetysmekanismia, saati väliaikaistallennukseen ratkaisua, jouduttiin katkon aikaiset lähetykset uusimaan käsin sovelluksesta. 

3. Resurssien kulutuspiikit

Pitkässä palvelukatkossa sanomia voi kertyä suuri määrä jonopuskureihin. Katkon jälkeen rajapinnat kytketään taas päälle, jolloin riski ylikuormittaa resursseja on huomattavan suuri. Rajapintojen pysäyttäminen ja jonojen tyhjenemisen odottelu käynnistämisen jälkeen voi kestää useita tunteja (kuten itse olen saanut todistaa), jopa päiviä. Asiaa ei auta, jos ongelma ulkoistetaan lähettäjälle. 

Kaikille näille on yhteistä se, että selvittelyyn ja korjailuun kuluu työtunteja ja siten rahaa suhteettoman paljon. Huomioidaanko sinun organisaatiossasi integraatioiden palvelukatkoista syntyvät kustannukset osaksi integraatioiden kokonaiskustannuksia ja -arvoa?

Pilviverhokin voi salamoida – integraatioiden kehittäjä tarvitsee monipuolisiin haasteisiin monipuolisia ratkaisuja 

Pilvipalvelut ovat tuoneet käyttökatkoksiin hieman helpotusta. Perinteiset huoltokatkot kernelien, levyjen ja muiden päivitysten vuoksi jäävät pilvipalveluissa historiaan, koska niitä tarjoavien isojen toimijoiden konesalit ovat niin järeitä, etteivät katkot näy palvelujen käyttäjille. 

SAP:n pilvipohjaisesta Integration Suitesta on tulossa vakiotyökalu asiakkaiden siirtyessä on-premise-ratkaisuista pilviratkaisuun. Jännittävää on nähdä, miten Edge Integration Cell -ratkaisu muuttaa tätä kehityssuuntaa. Tulevaisuudessakin tulee silti olemaan tilanteita, joissa integraatioiden on kyettävä toipumaan nopeasti tilanteista, joissa jokin järjestelmä ei olekaan käytettävissä 24/7.

Pilvipohjaisissa integraatioalustoissa resurssien ei pitäisi olla ongelma. Järjestelmä skaalautuu tarpeen mukaan. Siirtyminen pilveen ei silti ratkaise kaikkea. SAP Integration Suitessa kehittäjän on osattava huomioida kehittämisessä yllättävien palvelukatkojen vaatimukset itse, sillä esimerkiksi PI/PO-järjestelmissä oli sisäänrakennettu uusintalähetys ja tallennusmekanismi (tietokanta) sanomille ja virheille.  

Kuinka käyttökatkoksia voitaisiin hallita paremmin?

Kuinka käyttökatkoksia sitten voitaisiin käytännössä hallita integraatioiden näkökulmasta paremmin ja käyttökatkoksista selvitä kuivemmin jaloin? Tässä muutama huomio ja ratkaisuehdotus.

  1. API:t ja synkronisuus eivät ole ratkaisu kaikkeen. Synkroninen viestintä on usein haastava skenaario palvelukatkosten aikana. Kun yksi järjestelmä on huollossa, täytyy päättää, pysäytetäänkö kaikki yhteydessä olevat järjestelmät. Tämä pätee erityisesti arkkitehtuureissa, jossa sovelluksilta puuttuu sisäänrakennettu kyvyykkyys keskeytysten hallintaan. Vahinko voi olla suurta, jos viestit eivät kulje ja uudelleenlähettäminen tarkoittaa liiketoimintaprosessin uudelleensuoritusta. Jos järjestelmässä tai sovelluksessa on vedetty mutkia suoriksi, API-ajattelu yksinään ei toimi, vaikka se olisikin parhaiden käytäntöjen mukaista. 

  2. Hallitse määrää ja monimutkaisuutta. Kun organisaatio hallinnoi suuria määriä integraatioita, esimerkiksi yli tuhatta rajapintaa, integraatioiden manuaalinen pysäyttäminen on epäkäytännöllinen ellei peräti ylivoimainen tehtävä. Voisiko palvelukatkojen tehtäviä automatisoida? Pilvipalveluissa tilanne riippuu paljolti toteutuksista ja siitä, miten kehittäjät ovat nämä asiat arkkitehtuurissaan huomioineet. 

Ilmainen vinkki kyvykkäälle: Rakenna vaikkapa Exceliin pieni skriptin pätkä, joka automatisoi  integraatioiden pysäytykset ja osaa palauttaa ne samaan tilaan katkon jälkeen. Näppärä koodaa samalla järjestyksen hallinnan, joka määrittelee, missä järjestyksessä liittymiä sammutetaan ja käynnistetään. Miten sama tehtäisiin pilvi-integraatioissa?

3. Käyttöohjeistuksista apua. Organisaatiollasi on todennäköisesti jonkinlainen ohjeistus integraatioiden hallintaan. Pitääkö se sisällään myös käyttökatkokset ja keinot, joilla välttää niitä? (Syön hattuni, jos pitää.) Ohjeistuksella voi vähentää palvelukatkosten haasteita, kunhan katkon mahdollisuus on otettu integraatioarkkitehtuurissa teknisesti huomioon. 

4. Palvelukatkomallin luominen ja säännöllinen päivittäminen on välttämätöntä. Näin varmistetaan, että jokaiselle järjestelmälle on selkeä menettely palvelukatkosten järjestämiseksi. Työvaiheet ennen palvelukatkoa ja sen jälkeen on tehtävä huolellisesti. Malleja tulee myös päivittää säännöllisesti – niiden tulee kehittyä ja mukautua muutoksiin sekä heijastaa järjestelmien ja integraatioiden dynaamista luonnetta. 

5. Selkeä viestintä ja järjestelmällisesti etenevä toteutus ovat ratkaisevan tärkeitä. Teknisen kehityksen lisäksi käyttökatkossa kommunikaatio on ratkaisevaa. Miten koordinoida palvelukatkoviestintää, seurata edistymistä ja varmistaa esimerkiksi, että integraatiot pysäytetään tietyssä järjestyksessä? Palvelukatkoviestinnän ja edistymisen seurannan voi järjestää Teamsissä, sähköpostilla tai muita kanavia hyödyntäen – kunhan ne eivät unohdu.

6. Varmista sovellettavuus integraatioiden ulkopuolella. S/4HANA:ssa ja muissa ratkaisuissa on omat integraatiokyvykkyytensä ja käsittelynsä. Palvelukatkojen tehokas hallinta on niissä yhtä tärkeää. API-pohjaiset integraatiot ovat yhä yleisempiä, joten on syytä varmistaa, ettei viestejä lähetetä tai vastaanoteta – tai jos niin tehdään, niille on oltava omat jonotusmekanismit.

7. Monipuoliset ratkaisut monipuolisiin haasteisiin. Integraatiohaasteiden moninaisuus vaatii moniulotteista lähestymistapaa. Tapahtumapohjaiset (event) integraatiot ovat pätevä ratkaisu sekä yllättäviin että suunniteltuihin käyttökatkoksiin. Yhä useampi yritys rakentaakin tapahtumapohjaisen integraatioarkkitehtuurin tukemaan muun muassa niin sanottua loosely coupled -ajattelua. Se skaalautuu ja toipuu katkoksista. Tulkintani mukaan tämä on yleinen tulevaisuuden suunta. Tässä muutama idea:

SAP-integraatiot vaativat ennakointia, joustoa ja jatkuvaa kehittämistä 

Ennakoivan ja mukautuvan lähestymistavan avulla yritys voi minimoida palvelukatkosten aiheuttamat häiriöt, optimoida integraatioprosesseja ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Avain integraatiohaasteiden ennakointiin ja hallintaan on organisaation joustavuuden ja tehokkuuden kehittäminen, sillä sovellukset muuttuvat ja uusia tulee jatkuvasti. 

Myös SAP-integraatioiden toteutus ja ylläpito vaativat ennakoivaa suunnittelua, joustavuutta ja jatkuvaa kehittämistä. Jos organisaatiossasi ei vielä ole riittävää osaamista, opetelkaa pienissä paloissa iteroiden. Tukea on tarjolla.

Yritys voi vahvistaa liiketoimintaprosessejaan merkittävästi investoimalla resursseihin sekä integraatio-osaamisen kehittämiseen ja hallintaan. Käytännössä tärkeimpiä resursseja ovat tapahtumapohjaiset integraatioratkaisut ja integraatioasiantuntijoiden työhön kuluva aika. Näillä investoinneilla yritys minimoi riskejä ja edistää liiketoiminnan jatkuvuutta ja menestystä kaikissa olosuhteissa.


Kirjoittajasta

Mika Karvonen on auttanut kaikenkokoisia organisaatioita integroimaan liiketoimintaa ja ratkaisuja SAP-teknologioiden avulla yli 15 vuoden ajan. Jos haluat keskustella aiheesta Mikan kanssa, tavoitat hänet sähköpostitse osoitteesta mika.karvonen@sofigate.com, LinkedInin kautta: https://linkedin.com/in/karvosenmika.

Etsi